ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ2020-10-07T07:54:36+00:00

Ιδρυτικός Νόμος

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (E.Π.Ι.) ιδρύθηκε το 1992 (Ν. 2083/ αρθ. 28  & 21 περί ΕΠΙΚΝΠΗ, αριθ. Β1/738, αριθ. Β1/741) με την επωνυμία Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας και έδρα την Αθήνα. Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συνδέεται με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάζεται με το Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” και τους ιδιωτικούς φορείς-σωματεία, τα οποία έχουν ήδη χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση ειδικής μονάδας στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα για την αντιμετώπιση των γενετικών και κακοήθων νοσημάτων της παιδικής ηλικίας, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών για τα νοσούντα παιδιά από αιματολογικά, ανοσολογικά και και νεοπλασματικά νοσήματα. 

Επιλεγμένες αξιοσημείωτες πρόοδοι

 • Διάγνωση, αναγνώριση της μοριακής διαταραχής και στοχευμένες θεραπείες σε παιδιά και ενήλικες με πολλά σπάνια μονογονιδιακά, αναπτυξιακά, μεταβολικά, ενδοκρινολογικά, νευρολογικά, ανοσολογικά και νεοπλασματικά νοσήματα.
 • Ανακάλυψη πολλών νέων μεταλλάξεων στα παραπάνω νοσήματα.
 • Ανακάλυψη της επίδρασης του κιρκάδιου ρυθμού στην ευαισθησία των ιστών στα γλυκοκορτικοειδή μέσω επιγενετικής δράσης του βιολογικού ρολογιού.
 • Ανακάλυψη ενός σημαντικού μακρού μη-κωδικοποιού RNA (Gas5) ως ενός σημαντικού ρυθμιστή της ευαισθησίας των ιστών στα γλυκοκορτικοειδή σε περιόδους ένδειας θερμίδων.
 • Πρωτογενής ανακάλυψη χαρακτηριστικών μεταβολικού συνδρόμου σε παιδιά που συνελήφθησαν με in vitro γονιμοποίηση (IVF), την κλασσική IVF ICSI.
 • Οι μελέτες μεταβολωμικής και πρωτεωμικής στο πλάσμα των παιδιών αυτών ανέδειξαν χρόνια αντίσταση στην ινσουλίνη και συστηματική φλεγμονή.
 • Ανακάλυψη ενός ρετροτρανσποζονίου (HERV K10) σε προ-εμφυτευτικές βλαστοκύστεις και ταυτόχρονη απομεθυλίωση και ενεργοποίηση του ncRNA-expressing γονιδίου DLK1-MEG3, το οποίο έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία και άλλες νόσους.
 • Πρόοδοι στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της Θαλασσαιμίας και εφαρμογή νέων θεραπειών.
 • Πρόοδοι στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας και στην θεραπεία των παιδιών με καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων των επιπλοκών της μεταμόσχευσης του μυελού των οστών.
 • Ανακάλυψη νέων μεταλλάξεων σε παιδιά με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες.
 • Ανακάλυψη οστεοσαρκοπενίας, μιας συχνής κατάστασης, χρόνιας φλεγμονής και υπερκορτιζολισμού με απώλεια ή αναστροφή του κιρκάδιου ρυθμού σε μια μεγάλη μελέτη λεπτών, υπέρβαρων και παχύσαρκων ανδρών και γυναικών, που ξεκινούν από την παιδική ηλικία (BIG data study).
 • Πρόοδοι στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας των παιδικών λοιμώξεων και κλινικές μελέτες νέων αντιβιοτικών.

Το ερευνητικό εργαστήριο μελετά γενετικές, αναπτυξιακές, μεταβολικές, ενδοκρινολογικές, νευρολογικές, συμπεριφορικές και νεοπλασματικές ασθένειες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, και βοηθά στην επινόηση στοχευμένης αντιμετώπισης ασθενών, προσαρμοσμένης στις ακριβείς διαταραχές που αναγνωρίζονται

Παιδιατρική Ακριβείας

Πλέον γνωρίζουμε με ακράδαντα στοιχεία, ότι οι άνθρωποι, καθώς και οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί τους έχουν μοναδική πολυπλοκότητα στο γνωστό σύμπαν. Πράγματι, οι άνθρωποι έχουν ένα πολύπλοκο γονιδίωμα που αποτελείται από περίπου 3 εκατομμύρια βάσεις, 20 χιλιάδες γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, 22 χιλιάδες γονίδια που εκφράζουν μη κωδικοποιά RNAs, 16 χιλιάδες ψευδογονίδια, πάνω από 25 εκατομμύρια πολυμορφισμούς ή παραλλαγές μονών νουκλεοτιδίων (snp’s ή snv’s, indels), πάνω από 5000 copy number variants (cnv’s) που εμπεριέχουν πολλά εκατομμύρια βάσεων, καθώς και πάνω από 20 εκατομμύρια μικροδορυφορικά στοιχεία. Τα ανθρώπινα κύτταρα περιέχουν περίπου 200 χιλιάδες μετάγραφα (mRNA, ncRNA) και 200-260 χιλιάδες πρωτεΐνες. Έχουμε εντοπίσει πάνω από 10 χιλιάδες μεταλλάξεις που προκαλούν νόσο, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σε περιοχές γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνη, ενώ υπάρχουν πολύ περισσότερες νοσογόνες μεταλλάξεις προς εντόπιση σε μη-κωδικοποιές περιοχές διάχυτες στο πρώην, ατυχώς καλούμενο «σκουπίδι DNA» (“junk DNA”).

Υπεράνω όλων σε αυτή την τεράστια γενωμική πολυπλοκότητα, θα πρέπει να προσθέσουμε την επιγενετική πολυπλοκότητα, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Οι ρυθμιστικές αλλαγές στην ενεργότητα γονιδίων χωρίς αλλαγές στην αλληλουχία του DNA, πρωτίστως ως αποτέλεσμα χημικών τροποποιήσεων στις βάσεις του DNA, όπως μεθυλιώσεις, ή στην γειτνιάζουσα χρωματίνη, όπως ακετυλιώσεις, είναι εξαιρετικά σημαντικές στην αναπτυξιακή διαδικασία, όπως στην εμβρυωνική και εμβρυική διαφοροποίηση και μορφογένεση των ιστών, στην διαφοροποίηση και αναγέννηση των σωματικών ιστών, στην ανοσολογική λειτουργία, στις λειτουργίες του εγκεφάλου και σε πολλές άλλες λειτουργίες. Περίπου 60 % των υποκινητών των γονιδίων στον άνθρωπο έχουν νησίδες CpG, οι οποίες είναι περιοχές του DNA που μπορούν να μεθυλιώνονται ή να απομεθυλιώνονται, επηρεάζοντας έτσι την γονιδιακή ρύθμιση. Αναμένουμε ότι πολλές «επιμεταλλάξεις» που σχετίζονται με χαρακτηριστικά ή με νόσο θα ανακαλυφθούν στα επόμενα χρόνια.

Η κορωνίδα της ιστικής πολυπλοκότητας είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την διαδικασία της πλαστικότητας, της ικανότητας προσαρμοστικής αλλαγής λειτουργίας των νευρώνων του. Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού και του οικοσυστήματός του έχει υπαγορεύσει τους νέους ποιοτικούς όρους της Βιολογίας των Συστημάτων και της Ιατρικής των Συστημάτων. Η Παιδιατρική Ακριβείας αφορά την πολύ σημαντική αναπτυξιακή ηλικία του ανθρώπου που ξεκινάει απο τον γαμετικό ζυγώτη και φτάνει στην ενήλικη ζωή.

Η ως άνω αποκάλυψη της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου οργανισμού έχει εν πολλοίς στηριχθεί σε ευρήματα από ασθενείς με μονο-, ολιγο- ή πολύ-γονιδιακές αλλαγές που οδηγούν σε φυσιολογικές παραλλαγές έως νοσηρές καταστάσεις. Η Ιατρική, και ειδικά η Παιδιατρική, έχει επωφεληθεί από την αποκρυπτογράφηση της βιολογικής πολυπλοκότητας στον άνθρωπο αναφορικά με την κατανόηση της παθοφυσιολογίας, της μοριακής και κυτταρικής διάγνωσης, αλλά και από ορθολογικές μελέτες που συνέβαλαν στην επινόηση νέων στοχευμένων θεραπειών που απευθύνονται ειδικά στην διόρθωση των διαταραχών της νόσου.

Οι μονάδες μας

Υπηρεσία Εξατομικευμένης Γενωμικής

Υπηρεσίες και υποστήριξη high-throughput γενωμικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των γενωμικών εφαρμογών (whole exome sequencing, exome sequencing, whole genome mapping, genotyping κ.λ.π.), μεταγραφωμικής (RNA-Seq, small RNA-Seq), επιγενωμικής (MeDIP-Seq, ChIP-Seq, bisulfide sequencing), μεταγενωμικής (microbial ecology), υπηρεσίες γενοτύπου, Αλληλούχηση Νεότερης Γενιάς.

Μονάδα Δυσλιπιδαιμιών

Οι δυσλιπιδαιμίες αποτελούν έναν από τους προδιαθεσιακούς παράγοντες για την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου και της αθηρωμάτωσης, συμβάλλοντας στην αύξηση του καρδιαγγειακού ρίσκου. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η ανεύρευση και ανάλυση παθολογικού προφίλ λιπιδίων από την παιδική ηλικία.
Μια απο τις συχνότερες μορφές δυσλιπιδαιμίας είναι η Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία (Familial Hypercholesterolemia, FH) με ασυμπτωματική πολλές φορές κλινική εικόνα της ετερόζυγης μορφής. Υπολογίζεται πως στην Ελλάδα οι ασθενείς με Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία είναι περισσότεροι από 40.000 με την πλειοψηφία αυτών να παραμένει αδιάγνωστη.
Στη Μονάδα Δυσλιπιδαιμιών παρέχεται η μοριακή διάγνωση της Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας και των λοιπών δυσλιπιδαιμιών σε ενήλικες και παιδιά και διακπεραιώνεται σύμφωνα με τις κλινικές ενδείξεις των ιατρών ο γενετικός έλεγχος που επιβεβαιώνει την παρουσία ή μη της Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας ή άλλων δυσλιπιδαιμιών.

 Μονάδα Ανάλυσης Δεδομένων, Αναγωγής και Μοντελοποίησης

Η μονάδα παρέχει πηγές βιοπληροφορικής ανάλυσης και ανάλυση δεδομένων για εξατομικευμένες ιατρικές γενωμικές εφαρμογές. Επίσης, παρέχει ανάλυση γενετικής διακύμανσης, προσδιορισμού μεταγραφώματος, φαρμακογενωμικές αναλύσεις, μοντελλοποίηση εξατομικευμένου επιγενώματος και αποτελεσματικό indexing για ανάλυση δεδομένων από ExomeSeq.

Μονάδα Απεικόνισης PET

Προσδιορισμός βιοδεικτών απεικόνισης, απεικόνιση μοριακών διαδικασιών για πρώιμη διάγνωση. Προσδιορισμός παθοφυσιολογικών αλλαγών, όταν η νόσος είναι ενεργή. Διάγνωση ακριβείας, καθώς και θεραπευτικές τροποποιήσεις και απαντήσεις. Συνδυασμός στοχευμένης απεικόνισης και θεραπείας (theragnostics) και εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις οδηγούμενες από την απεικόνιση.

 Μονάδα Πρωτεωμικής και Μεταβολωμικής (Νέα)

Βελτίωση προετοιμασίας του δείγματος και ευαισθησίας, απομόνωση εξοσωμάτων, ακριβής ποσοτικοποίηση παράλληλα με τον προσδιορισμό πρωτεϊνών και μεταβολιτών σε high-throughput ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων των νευρομεταβιβαστών, των λιπιδίων και των στεροειδών. Προσδιορισμός μεταβολικού προφίλ και fingerprinting. 

Υπηρεσία Προηγμένης Απεικόνισης (Νέα)

Ανακάλυψη και αξιοποίηση νέων βιοδεικτών ικανών για στρωματοποίηση ασθενών και πρόγνωση νόσου. Περιλαμβάνει: light sheet and multi-photon microscopy system probe-based γιά in vivo imaging για αξιολόγηση νέων βιοδεικτών για την πρόοδο της νόσου.

 Υπηρεσία Δείγματος Κλινικών  Δειγμάτων

Στρατηγικές που εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές για συλλογή, ταξινόμηση και αποθήκευση δειγμάτων (fresh, frozen or FFPE δείγματα) για την χρήση τους στις ως άνω εξελιγμένες πλατφόρμες. 

Υπηρεσία Κυτταρικών Θεραπειών

Στρατηγικές που εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές για κυτταρικές ανοσοθεραπείες, όπως η CAR-T. Προετοιμασία ανοσοευαισθητοποιημένων Τ-κυττάρων για μεταμόσχευση σε παιδιά με καρκίνο, κυρίως με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Εφαρμογή των μεθόδων CRISPR-Cas9 για τροποποίηση της γενετικής των κυττάρων. Επέκταση της υπηρεσίας GMP για εμπορευματοποίηση των προϊόντων της κυτταρικής ιατρικής θεραπείας. Χρήση του συστήματος Opera ή Operetta (High Throughput, High Resolution Cell Screening System, based on Confocal Technology) κυρίως για την εξέταση του φαινοτύπου των κυττάρων. 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Γεώργιος Π. Χρούσος
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, τ. Διευθυντής, Α΄ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική και Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο ΕΚΠΑ,
Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ευστράτιος Σ. Πατσούρης
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Αναπληρωτής Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Πρόεδρος ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής»)
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Χριστίνα Κανακά-Gantenbein
Ελευθερία Ρώμα
Ομότιμη Καθηγήτρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Επιστημονική Διευθύντρια Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ»
Πεδία Εξειδίκευσης: Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία Διατροφή
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Βασιλική Συριοπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Σύμβουλος Λοιμώξεων στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
Πεδία Εξειδίκευσης: Εκπαίδευση στις Παιδιατρικές λοιμώξεις
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Jan Traeger-Συνοδινού
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής, ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια Γενετικής
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Φλώρα Μπακοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής
Ερευνήτρια B’ βαθμίδας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Επιστημονική Υπεύθυνη στο Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής & Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής
Πεδία Εξειδίκευσης: Εφηβική Ιατρική
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Παναγιώτα (Νένη) Περβανίδου
Yπεύθυνη Μονάδας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ελένη Φρυσίρα
Ομ. Καθηγήτρια Κλινικής Ιατρικής Γενετικής, MD, MSc,PhD, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πεδία Εξειδίκευσης: Κλινική Γενετική
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Χρήστος Γιαπιτζάκης
Ερευνητής B’ βαθμίδας
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής
Υπεύθυνος Μονάδας Στοματοπροσωπικής Γενετικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πεδία Εξειδίκευσης: Νευρογενετική, Κλινική Γενετική, Μοριακή Βιολογία, Βιοηθική
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Δημήτριος Βλαχάκης
Ερευνητής Γ’ βαθμίδας
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής, Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Πεδία Εξειδίκευσης: Γενετική, Επιγενετική, Βιοπληροφορική, Μοριακή Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός Φαρμάκων
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Νικόλαος Χρ. Νικολαΐδης
Ερευνητής Γ’ βαθμίδας
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τομέας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τομέας Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πειραματική Χειρουργική και Μεταφραστική Έρευνα, Ίδρυμα Βιοϊατρικής Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Σαράντης Χλαμύδας
Ερευνητής Γ’ βαθμίδας
Ειδικός Επιστήμονας Επιγενετικής
Πεδία Εξειδίκευσης: Τομέας επιγενετικών βιοδεικτών νέας γενιάς και στον μοριακό μηχανισμό νοσημάτων
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Κωνσταντίνα Χαχλάκη
Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας
Ειδική Επιστήμονας Ενδοκρινολογίας & Νευροεπιστημών
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Άννα Παπαγεωργίου
Αντώνης Γιαννακάκης
Ερευνητής Γ’ βαθμίδας
Επίκουρος Καθηγητής Υπολογιστικής Μοριακής Βιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πεδία Εξειδίκευσης: Μη-κωδικοποιά RNAs και Υπολογιστική Μοριακή Βιολογία
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ασπασία Ευθυμιάδου
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός
Πεδία Εξειδίκευσης: Θρέψη και Γονιμότητα
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Αριστείδης Χαρώνης, M.D. Ph.D.
Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΕΠΙΚΝΠ
Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΙΒΕΑΑ
Πεδία Εξειδίκευσης: Μοριακή Βιολογία Νεφρικών Παθήσεων, Στρες του Ενδοπλασματικού Δικτύου
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ελισάβετ-Βαρβάρα Τάτση
Βιολόγος, MSc, PhD, Τμήμα Λοιμώξεων και Χημειοθεραπείας, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών &
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Πεδία Εξειδίκευσης: Μοριακή Βιολογία, Γενετική Ανθρώπου, Μικροβιολογία.
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ειρήνη Σφουγκατάκη
Βιολόγος, Eργαστήριο της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Ογκολογική Μονάδα ΕΛΠΙΔΑ-Μαριάννα Βαρδινογιάννη του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» & Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Πεδία Εξειδίκευσης: Βλαστικά κύτταρα, Επαναπρογραμματισμός, Χαρακτηρισμός επαγώμενων πολυδύναμων στελεχιαίων κύτταρων  
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Νεκταρία Πολυχρονάκη
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, PhD, Επιστημονική Συνεργάτιδα Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρόγραμμα ENDORSE),
Ιατρείο Παιδικής Παχυσαρκίας, Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα.
Πεδία Εξειδίκευσης: Παιδική & εφηβική παχυσαρκία  
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Παρασκευή Χατζηδάκη
Παιδίατρος, MSc, PhD, Επιστημονική Συνεργάτιδα Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρόγραμμα ENDORSE), Ιατρείο Παιδικής Παχυσαρκίας, Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα.
Πεδία Εξειδίκευσης: Παιδική & εφηβική παχυσαρκία 
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ελένη Κόνιαρη
Βασιλική Χιώτη
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, BA, MSc, Επιστημονική Συνεργάτιδα Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρόγραμμα ENDORSE), Επιστημονική Συνεργάτιδα του Διαβητολογικού τμήματος της Α’ παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
Πεδία Εξειδίκευσης: Διαβήτης τύπου Ι
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ελισάβετ Δαφέρμου
Χρισταλένα Σοφοκλέους
Νόρα Τσουκαλά, BSpPath
Συντονίστρια και γραμματέας του προγράμματος «Διεπιστημονικό Ιατρείο Κλινικής Έρευνας στην Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική», Υπεύθυνη Π. Περβανίδου
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Ελένη Αγγέλη
Σοφία Ανεσιάδου
Αλέξιος-Φώτιος Α. Μεντής
MD, PhD, PMC, MPH
Ερευνητής Γ’ βαθμίδας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Πεδία Εξειδίκευσης: Κλινική Βιοπληροφορική & Γονιδιωματική, Ιατρική Ακριβείας, Παιδιατρική Περιβαλλοντική Υγεία, Μεταγονιδιωματική, Ιατρική Επιγενετική, Παγκόσμια Υγεία, Μετα-έρευνα, Μεθοδολογία ερευνών, Βιοηθική, Επιδημιολογία
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Carlo C. Maley
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, Διευθυντής στο Arizona Cancer Evolution Center
Επισκέπτης Ερευνητής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Πεδία Εξειδίκευσης: Βιολογία του καρκίνου, εξελικτική βιολογία, υπολογιστική βιολογία
Σύντομο Βιογραφικό (στα αγγλικά) εδώ

Γεώργιος Παλτόγλου MD, PhD
Παιδίατρος – Παιδοενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ερευνητής Γ’ βαθμίδας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας
Πεδία Εξειδίκευσης: Παιδική και Εφηβική Ενδοκρινολογία, Ενδοκρινολογία της Άσκησης, Παχυσαρκία και Μεταβολισμός
Σύντομο Βιογραφικό εδώ

Βίκυ Ευθυμίου
Εξωτερική Συνεργάτιδα
Στατιστικός
Πεδία Εξειδίκευσης: Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη, Έρευνα Αγοράς
Σύντομο Βιογραφικό εδώ
Σπύρος Σαλβάνος
Διοικητικός Οικονομικός Υπεύθυνος
Δήμητρα Παλαιοπάνου
Δοικητική γραμματέας