Ο Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος λαμβάνει το βραβείο “2023 Transatlantic Alliance Award”

//Ο Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος λαμβάνει το βραβείο “2023 Transatlantic Alliance Award”