ΝΕΑ

/ΝΕΑ
ΝΕΑ2019-06-06T11:16:45+00:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

To Δ.Σ του ΕΠΙΚΝΠΗ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε επιστημονικό προσωπικό, για το ερευνητικό πρόγραμμα ENDORSE προκηρύσσει 8(οκτώ) θέσεις

εργασίας:

Α) Τρείς (3) θέσεις παιδιάτρων με απαραίτητα προσόντα:

 1. εξειδίκευση/ αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ
 2. προϋπηρεσία σε δημόσιες δομές Υγείας
 3. εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων
 4. εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών ( αντλία, αισθητήρες) στην αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ

B) Δύο (2) θέσεις παιδιάτρων με απαραίτητα προσόντα

 1. εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
 2. εμπειρία στη χρήση σοβαρών παιχνιδιών/τεχνικών εκπαίδευσης
 3. εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων
 4. εμπειρία στη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων ως μέτρο στάθμισης καταθλιπτικών χαρακτηριστικών

Γ) Μία (1)  Θέση Ψυχολόγου με απαραίτητα προσόντα

 • Εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους
 • Εμπειρία σε χρήση ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής

Δ) Δύο (2)θέσεις Κλινικών Διαιτολόγων εκ των οποίων

–ο ένας/μία με αποδεδειγμένη εμπειρία

 • στην αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ
 • προϋπηρεσία και γνώση υπολογισμού υδατανθράκων
 • εκπαίδευση παιδιών με ΣΔ σε προσδιορισμό των γευμάτων τους

–ο ένας/μία με αποδεδειγμένη εμπειρία

 • στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
 • εμπειρία στην ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς
 • εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην γραμματεία του ΕΠΚΝΠΗ (γραφ 23, 2ος όροφος, κτίριο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» υπόψιν κας Παλαιοπάνου. τηλ 210 7795553 και ώρες 11:00-14:00.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 25/1/2019 και ώρα 14:00.