ΝΕΑ

/ΝΕΑ
ΝΕΑ2019-10-18T12:07:24+00:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

To Δ.Σ του ΕΠΙΚΝΠΗ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε επιστημονικό προσωπικό, για το ερευνητικό πρόγραμμα ENDORSE προκηρύσσει 2(δύο) θέσεις:

εργασίας:

 

α) Μίας (1) θέσης παιδιάτρου

 

  1. εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
  2. εμπειρία στη χρήση σοβαρών παιχνιδιών/τεχνικών εκπαίδευσης
  3. εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων
  4. εμπειρία στη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων ως μέτρο στάθμισης καταθλιπτικών χαρακτηριστικών

 

β)Μίας (1) θέσης διαιτολόγου

– με αποδεδειγμένη εμπειρία:

  • στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
  • εμπειρία στην ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς
  • εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  βιογραφικά-τίτλους σπουδών και εξειδίκευση έως την Τετάρτη 30.10.2019 κ ώρα 14:00 στην Γραμματεία του ΕΠΙΚΝΠΗ  (2ος όροφος κτιρίου ΧΩΡΕΜΕΙΟ εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» Τηλ.2107795553)

 

Το ΔΣ του ΕΠΙΚΝΠΗ