ΕΡΕΥΝΑ

/ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ2024-04-29T08:20:17+00:00

Αποστολή του Ε.Π.Ι. είναι η προσφορά στην υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους αλλά και της κοινωνίας.

Ερευνητικά Προγράμματα

Preparedness Response for CBRNE INCidEnts (PRINCE)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 μήνες (2019-2021)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Φλώρα Μπακοπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   Ευρωπαϊκή Ένωση – Horizon

Κατανομή οροτύπων και αντοχή στα αντιβιοτικά σε Διεισδυτική Πνευμονιοκοκκική Νόσο και Πνευμονιοκοκκική Οξεία Μέση Ωτίτιδα σε παιδιά ≤14 ετών στην Ελλάδα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Νοέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2021

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Βασιλική Συριοπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   Pfizer Ελλάς Α.Ε.

European Rotavirus Network Study

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ιανουάριος 2018 – Μάρτιος 2019

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Βασιλική Συριοπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   University of Liverpool

Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και ανάδρασης (ENDORSE)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 06/09/2018 – 05/09/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 177.250 €

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χριστίνα Κανακά-Gantenbein

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020

Systems Analysis Of Immunity To Pneumococcal Vaccination In Preterm And Full-Term Infants: The Potential Of Personalised Vaccinology For Children At Risk

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΜάιος 2020 – Μάιος 2022

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασιλική Σπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID) υπό την μορφή βραβείου ESPID Fellowship Award 2020 προς την Ι. Παπαδάτου

T-cell memory to VZV vaccination: comparison of two immunisation schedules

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Β. Σπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:  European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Πρόγραμμα «Διατροφή και Υγεία» στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων

Με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας αλλά και την ενίσχυση της σωστής διατροφής, ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί, μέσα από τα Δημοτικά Ιατρεία του, το δωρεάν πρόγραμμα «Διατροφή και Υγεία».
Η δράση τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας και του επικεφαλής της, ομότιμου Καθηγητή Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, κ. Γεωργίου Χρούσου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Exercise Interventions in Children with Cancer (EXITCAN) [622700-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP]

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  36 μήνες (Ιανουάριος 2021-Δεκέμβριος 2023)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 322.672 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:   Γεώργιος Π. Χρούσος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣEUROPEAN COMMISSION – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Department A: Erasmus+, EU Solidarity Corps
Erasmus+ A3: Erasmus Mundus, Sport

MilkSafe – Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος (Τ2ΕΔΚ-02222)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το μητρικό γάλα αποτελεί την ιδανική τροφή για το τελειόμηνο και πρόωρο νεογνό και έχει αναμφισβήτητα άμεσα και απώτερα οφέλη. Μεταξύ άλλων, προστατεύει από λοιμώξεις, ελαττώνει τον κίνδυνο νεκρωτικής εντεροκολίτιδας και αμφιβληστροειδοπάθειας των προώρων, βελτιώνει τη νευροαναπτυξιακή έκβαση, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου και ελαττώνει τις αλλεργίες αργότερα στη ζωή. Στο παρόν έργο θα γίνουν μελέτες λειτουργικής γονιδιωματικής, συγκριτικής γονιδιωματικής, τρανσκριπτομικής, αλληλούχησης, πρωτεομικής και μεταβολομικής για το μητρικό γάλα. Το MilkSafe θα συμπεριλάβει έναν διεξοδικό και αμερόληπτο έλεγχο των γονιδιωμάτων, αναπτύσσοντας νέα εργαλεία βιοπληροφορικής για να προσδιορίσουμε για πρώτη φορά, τα μακρά μη κωδικοποιητικά (nc) RNAs και τις πρωτεΐνες στα εξωσώματα του μητρικού γάλακτος. Σημαντικά ΙncRNAs και πρωτεϊνικά μόρια θα ταυτοποιηθούν και θα επικυρωθούν ως υποψήφιοι βιοδείκτες σε εξωσώματα μίας μεγάλης ομάδας δειγμάτων μητρικού γάλακτος και αίματος / ορού. Τα επικυρωμένα ncRNAs / πρωτεΐνες θα αναλυθούν σε εξωσώματα μητρικού γάλακτος, βόειου γάλακτος και βρεφικών παρασκευασμάτων για να εξερευνηθούν νέοι τρόποι βελτίωσης της σύνθεσης του τροποποιημένου βρεφικού γάλακτος. Η έκφραση αυτών των δεικτών θα συγκριθεί με εξωσώματα από το μητρικό γάλα και 3 γάλατα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αναφερθούν νέοι τρόποι βελτίωσης της σύνθεσης του εμπορικού γάλακτος. Η έκφραση των ncRNAs, σε αντίθεση με αυτή των mRNAs, είναι ένας άμεσος δείκτης της λειτουργικής παρουσίας τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα και η πολυδιάστατη αυτή πληροφορία θα συντονιστεί κάτω από τα πλαίσία μιας ολιστικής προσέγγισης βιολογίας συστημάτων και βιοπληροφορικής ανάλυσης. Η πληροφορία που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια αυτής της μελέτης θα αναλυθεί με τεχνικές και αλγόριθμους εξόρυξης και συνδυασμού δεδομένων. Έχοντας μοριακά προσδιορίσει το μητρικό γάλα (breast milk molecular fingerprinting), στο επόμενο στάδιο θα γίνει προσπάθεια να εξανθρωπιστεί περαιτέρω το εμπορικό βρεφικό παρασκεύασμα. Τα οφέλη του μητρικού γάλατος αποδίδονται στα διάφορα συστατικά του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θρεπτικά συστατικά, ορμόνες, αυξητικοί παράγοντες, κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, αντισώματα, κυτταροκίνες, αντιμικροβιακά πεπτίδια, αλλά και εξωκυττάρια κυστίδια πέραν των εξωσωμάτων (extracellular vesicles).

ΣΤΟΧΟΙ: Ανάπτυξη τεχνολογικών πλατφορμών για τη μοριακή χαρτογράφηση του ανθρώπινου και ζωικού γάλακτος μέσω ομικών αναλύσεων και συστημάτων μηχανικής μάθησης. Ανάλυση τοπολογικών δικτύων μοριακών βιοδεικτών στα εξωσώματα του γάλακτος και συγκριτική ανάλυση ανθρώπινου και ζωικού γάλακτος. Ανάπτυξη εξειδικευμένης βάσης δεδομένων ως υπολογιστικό εργαλείο πιστοποίησης ζωικού γάλακτος σε αναφορά με το ανθρώπινο. Δημιουργία απαραίτητου επιστημονικού και τεχνολογικού υπόβαθρου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ολιστική ομική ανάλυση των εξωκυττάριων κυστιδίων κι άλλων μικροσωματιδίων του γάλακτος (ανθρώπινο, αιγοπρόβειο και αγελαδινό). Εμπλουτισμός εμπορικού γάλακτος ζωικής προέλευσης με κατηγορίες εξωκυττάριων κυστιδίων που εμπεριέχονται στο ανθρώπινο γάλα και ενέχονται σε σημαντικές βιολογικές διεργασίες του κυττάρου με θεραπευτικά οφέλη.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 μήνες Οκτώβριος 2020 – Οκτώβριος 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.025 €

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Π. Χρούσος

ΔΡΑΣΗ: EPEYNΩ-ΔHMIOYPΓΩ-KAINOTOMΩ B’ Κύκλος, EΠAvEK 2014-2020

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Associative mechanisms linking a defective minipuberty to the appearance of mental and nonmental disorders: Infantile NO replenishment as a new therapeutic possibility (miniNO)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  60 μήνες (Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2025)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 617.500 €

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:   Γεώργιος Π. Χρούσος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   EE  Horizon call H2020-SC1-BHC-2018-2020 (Better Health and care, economic growth and sustainable health systems) Topic: SC1-BHC-01-2019

Διερεύνηση γενετικών δεικτών καρδιαγγειακών διαταραχών και η συσχέτισή τους με τον SARS-COV-2

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ    Ιούλιος 2020 – Ιούνιος 2021

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Ελένη Κόνιαρη

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:  Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συν-Ένωσης (χορηγός Ευάγγελος Αγγελάκος)

Evaluation Of The Filmarray Meningitis/Encephalitis (Me) Panel For The Diagnosis Of Central Nervous System Infection In A Tertiary Pediatric Hospital, Regarding Cost Savings And Quality Care

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2018-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Αθανάσιος Μίχος 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Prospective observational study to assess the risk factors, clinical management and outcomes of hospitalized patients with serious infections caused  by carbapenem resistant Enterobacteriaceae and Acinetobacter baumanni Eureca (GA – 115620),  acronym (FIS-ATB-2015-01 – EURECA)  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2018-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:   Αθανάσιος Μίχος 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: 

Σύστημα αξιολόγησης και εξατομικευμένης εξάσκησης γνωστικών δεξιοτήτων μέσω παιγνιοποίησης για την προαγωγή της νοητικής ανάπτυξης και υγείας σε παιδιά – ThinkUp!

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2022-2024

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:   Νένυ Περβανίδου  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγρραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Δωρεές

Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συν-Ένωσης (χορηγός Ευάγγελος Αγγελάκος)

Ποσό: 69.000 € (για την περίοδο Ιούλιος 2020-Ιούνιος 2021)

Αιτιολογία: Προσφορά προς τους Γεώργιο Χρούσο και Ελένη Κόνιαρη για τη διερεύνηση γενετικών δεικτών καρδιαγγειακών διαταραχών και τη συσχέτισή τους με τον SARS-COV-2

Η έρευνα της δωρεάς αυτής ἀφιερώνεται εἰς τούς Γεώ. Ἀβέρωφ (1815-1899), Νικ. Στουρνάρα (1806- 1853), Μιχ. Τοσίτσα (1789-1856), Ἀδελφούς Ζωσιμάδες (18ος-19ος αἰ.), Ἀδελφούς Ριζάρη (18ος-19ος αἰ.), Βαρόνο Νικ. Δούμπα (1830-1900), Ἰωάν. Δομπόλη (18ος-19ος αἰ.), Βαρόνο Κων. Μπέλλιο (1772-1838), Χρ. Ζωγράφο (1820-1896), Γρηγ. Μαρασλῆ (1831-1907), Ἀδελφούς Βαλλιάνου (19ος-20ος αἰ.), Ἀλέξ. Πάντο (1887-1930) και Ιωα. Βαρβάκη (1745-1825), εὐεργέτες της παιδείας.

Νέα γνώση της Επιδημιολογίας

Νέα γνώση που αφορά την φυσιολογία και την παθολογία του ανθρώπου

Δημοσιεύσεις 2017

 1. Theodorakis MJ, Katsiki N, Arampatzi K, Chrousos GP. (2017) Modelling the oral glucose tolerance test in normal and impaired glucose tolerant states: A population approach. Curr Med Res Opin. 33(2):305-313. doi: 10.1080/03007995.2016.1254607. Epub 2016 Dec 31.
 2. Bouzios I, Chouliaras G, Chrousos GP, Roma E, Gemou-Engesaeth V. (2017) Functional gastrointestinal disorders in Greek Children based on ROME III criteria: identifying the child at risk. Neurogastroenterol Motil. 29(3). doi: 10.1111/nmo.12951. Epub 2016 Sep 28.
 3. Moschonis G, Kaliora AC, Karatzi K, Michaletos A, Lambrinou CP, Karachaliou AK, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2017) Perinatal, sociodemographic and lifestyle correlates of increased total and visceral fat mass levels in schoolchildren in Greece: the Healthy Growth Study. Public Health Nutr. 20(4):660-670. doi: 10.1017/S1368980016002640. Epub 2016 Nov 8.
 4. Paltoglou G, Schoina M, Valsamakis G, Salakos N, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Margeli A, Skevaki C, Papagianni M, Kanaka-Gantenbein C, Papassotiriou I, Chrousos GP, Fatouros IG, Mastorakos G. (2017) Interrelations among the adipocytokines leptin and adiponectin, oxidative stress and aseptic inflammation markers in pre- and early-pubertal normal-weight and obese boys. 55(3):925-933. doi: 10.1007/s12020-017-1227-3. Epub 2017 Jan 16.
 5. Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagou C, Androutsos O, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2017) Prevalence of hypertension and hypertension phenotypes by age and gender among schoolchildren in Greece: The Healthy Growth Study. 259:128-133. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.01.027. Epub 2017 Jan 21.
 6. Stavropoulos I, Pervanidou P, Gnardellis C, Loli N, Theodorou V, Mantzou A, Soukou F, Sinani O, Chrousos GP. (2017) Increased hair cortisol and antecedent somatic complaints in children with a first epileptic seizure. Epilepsy Behav. 68:146-152. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.12.015. Epub 2017 Feb 9.
 7. Korpa T, Pervanidou P, Angeli E, Apostolakou F, Papanikolaou K, Papassotiriou I, Chrousos GP, Kolaitis G. (2017) Mothers’ parenting stress is associated with salivary cortisol profiles in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 20(2):149-158. doi: 10.1080/10253890.2017.1303472. Epub 2017 Mar 28.
 8. Papafotiou C, Christaki E, van den Akker EL, Wester VL, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Pervanidou P. (2017) Hair cortisol concentrations exhibit a positive association with salivary cortisol profiles and are increased in obese prepubertal girls. 20(2):217-222. doi: 10.1080/10253890.2017.1303830. Epub 2017 Mar 23.
 9. Ajabnoor GM, Bahijri S, Shaik NA, Borai A, Alamoudi AA, Al-Aama JY, Chrousos GP. (2017) Ramadan fasting in Saudi Arabia is associated with altered expression of CLOCK, DUSP and IL-1alpha genes, as well as changes in cardiometabolic risk factors. PLoS One. 12(4):e0174342. doi: 10.1371/journal.pone.0174342. eCollection 2017.
 10. Doulgeraki A, Petrocheilou A, Petrocheilou G, Chrousos G, Doudounakis SE, Kaditis AG. (2017) Body composition and lung function in children with cystic fibrosis and meconium ileus. Eur J Pediatr. 176(6):737-743. doi: 10.1007/s00431-017-2906-z. Epub 2017 Apr 13.
 11. Marakaki C, Karapanou O, Gryparis A, Hochberg Z, Chrousos G, Papadimitriou A. (2017) Early Adiposity Rebound and Premature Adrenarche. J Pediatr. 186:72-77. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.03.058. Epub 2017 Apr 28.
 12. Kyritsi EM, Koltsida G, Farakla I, Papanikolaou A, Critselis E, Mantzou E, Zoumakis E, Kolaitis G, Chrousos GP, Charmandari E. (2017) Psychological vulnerability to stress in carriers of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Hormones (Athens). 16(1):42-53. doi: 10.14310/horm.2002.1718.
 13. Papadopoulou-Marketou N, Margeli A, Papassotiriou I, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Wahlberg J. (2017) NGAL as an Early Predictive Marker of Diabetic Nephropathy in Children and Young Adults with Type 1 Diabetes Mellitus. J Diabetes Res. 2017:7526919. doi: 10.1155/2017/7526919. Epub 2017 May 15.
 14. Valsamakis G, Papatheodorou DC, Chalarakis N, Vrachnis NN, Sidiropoulou EJ, Manolikaki M, Mantzou A, Margeli A, Papassotiriou I,Chrousos GP, Mastorakos G. (2017) In pregnancy increased maternal STAI trait stress score shows decreased insulin sensitivity and increased stress hormones. 84:11-16. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.06.008. Epub 2017 Jun 13.
 15. Peppa M, Stefanaki C, Papaefstathiou A, Boschiero D, Dimitriadis G, and Chrousos GP. (2017) Bioimpedance (BIA)-ACC®) vs. DEXA as a Screening Tool for Osteosarcopenia in Lean, Overweight and Obese Caucasian Postmenopausal Females. Hormones (Athens). 16(2):181-193. doi: 10.14310/horm.2002.1732.
 16. Arditi JD, Thomaidis L, Frysira H, Doulgeraki A, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2017) Long-term follow-up of a child with Klinefelter syndrome and achondroplasia from infancy to 16 years. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Jul 26;30(7):797-803. doi: 10.1515/jpem-2016-0362.
 17. Nicolaides NC, Kino T, Roberts ML, Katsantoni E, Sertedaki A, Moutsatsou P, Psarra AG, Chrousos GP, Charmandari E. (2017) The Role of S-Palmitoylation of the Human Glucocorticoid Receptor (hGR) in Mediating the Nongenomic Glucocorticoid Actions. J Mol Biochem.6(1):3-12. Epub 2017 Apr 15.
 18. Kosteria I, Tsangaris GT,  Gkourogianni A, Anagnostopoulos A, Papadopoulou A, Papassotiriou I, Loutradis D, Chrousos GP,  Kanaka-Gantenbein (2017) Proteomics of Children Born After Intracytoplasmic Sperm Injection Reveal Indices of an Adverse Cardiometabolic Profile. J Endocr Soc. 1(4):288-301. doi: 10.1210/js.2016-1052. eCollection 2017 Apr 1.
 19. Alexopoulos A, Dakoutrou M, Stefanaki K, Chrousos G, Kakourou T. (2017) Pediatric vasculitis: a single center experience. Int J Dermatol. 56(11):1130-1138. doi: 10.1111/ijd.13749. Epub 2017 Sep 19.
 20. Engert V, Kok BE, Papassotiriou I, Chrousos GP, Singer T. (2017) Specific reduction in cortisol stress reactivity after social but not attention-based mental training. Sci Adv. 3(10):e1700495. doi: 10.1126/sciadv.1700495. eCollection 2017 Oct.
 21. Hadjipanayis A, Efstathiou E, Theophilou L, Chrousos G. (2017) Reversible brain lesion following growth hormone replacement therapy in an adolescent. BMJ Case Rep. 2017:bcr2017221885. doi: 10.1136/bcr-2017-221885.
 22. Kosteria I, Tsangaris GT, Gkourogianni A, Anagnostopoulos A, Papadopoulou A, Papassotiriou I, Loutradis D, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2017) Proteomics of Children Born after Intracytoplasmic Sperm Injection Reveal Indices of an Adverse Cardiometabolic Profile. J Endocr Soc. 1(4):288-301. doi: 10.1210/js.2016-1052. eCollection 2017 Apr 1.
 23. Gassen NC, Chrousos GP, Binder EB, Zannas AS. (2017) Life stress, glucocorticoid signaling, and the aging epigenome: implications for aging-related diseases. Neurosci Biobehav Rev. 74(Pt B):356-365. doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.06.003. Epub 2016 Jun 23.
 24. Fotiou C, Siahanidou T, Vlastarakos PV, Tavoulari EF, Chrousos G. (2017) The effect of body and mind stress-releasing techniques on the breastfeeding of full-term babies; a critical analysis of published interventional studies. J Matern Fetal Neonatal Med. 1-26. doi: 10.1080/14767058.2016.1275547. [Epub ahead of print]
 25. Chrousos GP, Zoumakis E. (2017) Milestones in CRH Research. Curr Mol Pharmacol. 10(4):259-263. doi: 10.2174/1874467210666170109165219.
 26. Stavrou S, Nicolaides NC, Critselis E, Darviri C, Charmandari E, Chrousos GP. (2017) Pediatric Stress: From Neuroendocrinology to Contemporary Disorders. Eur J Clin Invest. 47(3):262-269. doi: 10.1111/eci.12724. Epub 2017 Feb
 27. Leka-Emiri S, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2017) The mystery of puberty initiation: genetics and epigenetics of idiopathic central precocious puberty (ICPP). J Endocrinol Invest. 40(8):789-802. doi: 10.1007/s40618-017-0627-9. Epub 2017 Mar 1.
 28. Zannas AS, Chrousos GP. (2017) Epigenetic programming by stress and glucocorticoids along the human lifespan. Mol Psychiatry. 22(5):640-646. doi: 10.1038/mp.2017.35. Epub 2017 Mar 14.
 29. Karalexi MA, Dessypris N, Skalkidou A, Biniaris-Georgallis S-, Kalogirou ΕΙ, Thomopoulos TP, Herlenius E, Spector LG, Loutradis D, Chrousos GP, Petridou ET. (2017) Maternal fetal loss history and increased acute leukemia subtype risk in subsequent offspring: a systematic review and meta-analysis. Cancer Causes Control. 28(6):599-624. doi: 10.1007/s10552-017-0890-2. Epub 2017 Apr 11.
 30. Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagou C, Androutsos O, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2017) Reply to: “Considerations about: “Prevalence of hypertension and hypertension phenotypes by age and gender among schoolchildren in Greece: The Healthy Growth Study””. Atherosclerosis. pii: S0021-9150(17)30153-3. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.04.006. [Epub ahead of print]
 31. Kosteria I, Anagnostopoulos AK, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Tsangaris GT. (2017) The Use of Proteomics in Assisted Reproduction. In Vivo. 31(3):267-283. Review. doi: 10.21873/invivo.11056.
 32. Nicolaides NC, Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. (2017) Stress-Related and Circadian Secretion and Target Tissue Actions of Glucocorticoids: Impact on Health. Front Endocrinol (Lausanne). 8:70. doi: 10.3389/fendo.2017.00070. eCollection 2017. Review.
 33. Chrousos GP, Belgorosky A. (2017) Adrenal Section In Hochberg Z. Practical Algorithms in Pediatric Endocrinology. Karger Publ. Basel. P44-54
 34. Chrousos GP. Working Group. (2017) WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. RV Lloyd, Osamura RY, Kloeppel G, Rosai J. WHO 4th Edition, IARC, Lyon
 35. Stefanaki C, Peppa M, Mastorakos G, Chrousos GP. (2017) Examining the gut bacteriome, virome, and mycobiome in glucose metabolism disorders: Are we on the right track? Metabolism. 73:52-66. doi: 10.1016/j.metabol.2017.04.014. Epub 2017 May 1. Review.
 36. Georgoulis A, Vorgias CE, Chrousos GP, Rogakou EP. (2017) Genome Instability and γH2AX. Int J Mol Sci. 18(9). pii: E1979. doi: 10.3390/ijms18091979. Review.
 37. Al-Daghri NM, Batzel JJ, Burgmann H, Carbone F, Charmandari E, Chrousos GP, Distelmaier K, Cvirn G, Dullaart RPF, Dumitrascu DL, Esteve-Pastor MA, Gervasini G, Goliasch G, Goswami N, Gruppen EG, Hernández-Mijares A, Kalantaridou SN, Krause R, Latini R, Makrigiannakis A, Marín F, Masson S, Montecucco F, Ndrepepa G, Nicolaides NC, Novelli D, Orasan OH, Qorbani M, Ratzinger F, Roessler A, Sabico S, Sciatti E, Stefanaki C, Stoner L, Tabatabaei-Malazy O, Tatar E, Toz H, Uslu A, Victor VM, Vizzardi E. (2017) Research update for articles published in EJCI in 2015. Eur J Clin Invest. 47(10):775-788. doi: 10.1111/eci.12819. No abstract available.
 38. Papadopoulou-Marketou N, Kanaka-Gantenbein C, Marketos N, Chrousos GP, Papassotiriou I. (2017) Biomarkers of diabetic nephropathy: A 2017 update. Crit Rev Clin Lab Sci. 54(5):326-342. doi: 10.1080/10408363.2017.1377682. Epub 2017 Sep 28.
 39. Mavrogeni S, Pons R, Nikas I, Papadopoulos G, Verganelakis DA, Kolovou G, Chrousos GP. (2017) Brain and Heart Magnetic Resonance Imaging/Spectroscopy in Duchenne Muscular Dystrophy. Eur J Clin Invest. 47(12). doi: 10.1111/eci.12842. Epub 2017 Oct 26.
 40. Geronikolou SA, Pavlopoulou A, Cokkinos D, Chrousos G. (2017) Interactome of Obesity: Obesidome: Genetic Obesity, Stress Induced Obesity, Pathogenic Obesity Interaction. Adv Exp Med Biol. 987:233-241. doi: 10.1007/978-3-319-57379-3_21. PMID: 28971462
 41. Geronikolou SA, Albanopoulos K, Chrousos G, Cokkinos D. (2017) Evaluating the Homeostasis Assessment Model Insulin Resistance and the Cardiac Autonomic System in Bariatric Surgery Patients: A Meta-Analysis. Adv Exp Med Biol. 988:249-259. doi: 10.1007/978-3-319-56246-9_20.
 42. Mavrogeni S, Papavasiliou A, Giannakopoulou K, Markousis-Mavrogenis G, Pons MR, Karanasios E, Nikas I, Papadopoulos G, Kolovou G, Chrousos GP. (2017) Oedema-fibrosis in Duchenne Muscular Dystrophy. Role of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging. Eur J Clin Invest. 47(12). doi: 10.1111/eci.12843. Epub 2017 Oct 31.
 43. Rizos CV, Athyros V, Bilianou E, Chrousos G, Garoufi A, Kolovou G, Kotsis V, Rallidis L, Skalidis E, Skoumas I, Tziomalos K, Liberopoulos EV. (2017) An insight into familial hypercholesterolemia in Greece: rationale and design of the Hellenic Familial Hypercholesterolemia Registry (HELLAS-FH). Hormones (Athens). 16(3):200-204. doi: 10.14310/horm.2002.1749.
 44. Vlachakis D, Zacharaki EI, Tsiamaki E, Koulouri M, Raftopoulou S, Papageorgiou L, Chrousos GP, Ellul J, Megalooikonomou V. (2017) Insights into the molecular mechanisms of stress and inflammation in ageing and frailty of the elderly. J Mol Biochem. 6:41-44. Epub 2017 Dec 10.
 45. Papageorgiou L, Vlachakis C, Dragoumani K, Raftopoulou S, Brouzas D, Nicolaides NC, Chrousos GP, Charmandari E, Megalooikonomou V, Vlachakis D. (2017) HCV genetics and genotypes dictate future antiviral strategies. J Mol Biochem. 6:33-40. Epub 2017 Dec 10.
 46. Kapogiannis A, Tsoli S, Chrousos G. (2017) Investigating the Effects of the Progressive Muscle Relaxation-Guided Imagery Combination on Patients With Cancer Receiving Chemotherapy Treatment: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Explore (NY). pii: S1550-8307(17)30031-9. doi: 10.1016/j.explore.2017.10.008. [Epub ahead of print]
 47. Karapanou O, Tzanela M, Vlassopoulou B, Kanaka-Gantenbein C. (2017) Differentiated thyroid cancer in childhood: A literature update. 16 (4):381-387. doi: 10.14310/horm.2002.1758
 48. Gravholt CH, Andersen NH, Conway GS, Dekkers OM, Geffner ME, Klein KO, Lin AE, Mauras N, Quigley CA, Rubin K, Sandberg DE, Sas TCJ, Silberbach M, Söderström-Anttila V, Stochholm K, Van Alfen-Van DerVelden JA, Woelfle J, Backeljauw PF, Bamba V, Bonfig NB, Braverman AC, Breech LL, Brickman WJ, Brown NM, Bryant N, Cernich J, Chernausek S, Christin-Maitre S, Corathers SD, Crawford A, Crenshaw ML, Davenport ML, De Backer J, Eagle K, Gawlik A, Gutmark-Little I, Hay D, Hiratzka L, Hong DS, Hovatta O, Hultcrantz M, Johnson WH, Kanaka-Gantenbein C, Karnis MF, Knickmeyer RC, Kristrøm B, Lajiness-O’Neill RR, Landin-Wilhelmsen K, Law JR, Lippe B, Lopez, L., Mawson L, Mazzanti L, Mortensen KH, Popovic J, Prakash S, Ranallo KC, Rappold GA, Roos-Hesselink J, Rosenfield R, Ross J, Roulot-Marullo D, Saidi A, Santen RJ, Scurlock CC, Sheanon NM, Smyth A, Van Hagen IM, Verlinde F, Wasniewska M, Young LT. (2017) Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: Proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. Eur J Endocrinol. 177 (3):G1-G70. doi: 10.1530/EJE-17-0430
 49. Bacopoulou F, Kolias E, Efthymiou V, Antonopoulos CN, Charmandari E. (2017) Vitamin D predictors in polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Eur J Clin Invest. 47(10):746-755. doi: 10.1111/eci.12800
 1. Bacopoulou F, Landis, G, Rentoumis A, Tsitsika A, Efthymiou V. (2017) Mediterranean diet decreases adolescent waist circumference. Eur J Clin Invest. 47(6):447-455. doi: 10.1111/eci.12760
 2. Tatsi C, Bacopoulou F, Lyssikatos C, Belyavskaya E, Faucz FR, Stratakis C.A. (2017) Sporadic melanotic schwannoma with overlapping features of melanocytoma bearing a GNA11 mutation in an adolescent girl. Pediatr Blood Cancer. 64(6):10.1002/pbc.26400. doi: 10.1002/pbc.26400
 3. Geronikolou SA, Bacopoulou F, Cokkinos D. (2017) Bioimpedance measurements in adolescents with polycystic ovary syndrome: A pilot study. Adv Exp Med Biol. 987:291-299. doi: 10.1007/978-3-319-57379-3_26
 4. Bacopoulou F, Lambrou GI, Rodanaki M-E, Stergioti E, Efthymiou V, Deligeoroglou E, Markantonis SL. (2017) Serum kisspeptin concentrations are negatively correlated with body mass index in adolescents with anorexia nervosa and amenorrhea. 16(1):33-41. doi: 10.14310/horm.2002.1717
 5. Wang W, Somers EB, Ross EN, Kline JB, O’Shannessy DJ, Schweizer C., Weil S, Grasso L, Nicolaides N.C. (2017) FCGR2A and FCGR3A Genotypes Correlate with Farletuzumab Response in Patients with First-Relapsed Ovarian Cancer Exhibiting Low CA125. Cytogenetic Genome Res. 152(4):169-179. doi: 10.1159/000481213
 6. O’Shannessy DJ, Bendas K, Schweizer C, Wang W, Albone E, Somers EB, Weil S, Meredith RK, Wustner J, Grasso L, Landers M, Nicolaides NC. (2017) Correlation of FCGRT genomic structure with serum immunoglobulin, albumin and farletuzumab pharmacokinetics in patients with first relapsed ovarian cancer. 109(3-4):251-257. doi: 10.1016/j.ygeno.2017.04.006
 7. Nicolaides NC, Charmandari E. (2017) Novel insights into the molecular mechanisms underlying generalized glucocorticoid resistance and hypersensitivity syndromes. 16(2):124-138. doi: 10.14310/horm.2002.1728
 8. Kline JB, Nicolaides NC. (2017) CA125 effects on humoral immunosuppression. 9(10):2010-2011. doi: 10.18632/aging.101301
 9. van Rheenen PF, Aloi M, Biron IA, Carlsen K, Cooney R, Cucchiara S, Cullen G, Escher JC, Kierkus J, Lindsay JO, Roma E, Russell RK, Sieczkowska-Golub J, Harbord M. (2017) European Crohn’s and Colitis Organisation topical review on transitional care in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 11(9):1032-1038. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx010
 10. Politi E, Angelakopoulou A, Grapsa D, Zande M, Stefanaki K, Panagiotou I, Roma E, Syrigou E. (2017) Filaggrin and Periostin Expression Is Altered in Eosinophilic Esophagitis and Normalized with Treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 65(1):47-52. doi: 10.1097/MPG.0000000000001419
 11. Smarrazzo A, Stellato P, Arcidiaco C, Greco L, Magazzù G, Ben-Hariz M, Tamara, ML, Velmishi V, Roma E, Kansu A, Mičetić-Turk D, Bravi E. (2017) Variability of anti-human transglutaminase testing in celiac disease across Mediterranean countries. World J Gastroenterol. 23(24):4437-4443. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4437
 12. Scarpato E, Quitadamo P, Roman E, Jojkic-Pavkov D, Kolacek S, Papadopoulou A, Roma E, Shamir R, Lev MRB, Lutovac B, Djurisic V, Orel R, Koleilat A, Mneimneh S, Coppola V, Corazziari E, Staiano A. (2017) Functional Gastrointestinal Disorders in Children: A Survey on Clinical Approach in the Mediterranean Area. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 64(6):e142-e146. doi: 10.1097/MPG.0000000000001550
 13. Smarrazzo A, Misak Z, Costa S, Mičetić-Turk D, Abu-Zekry M, Kansu A, Abkari A, Bouziane-Nedjadi K, Ben Hariz M, Roma E, Velmishi V, Legarda Tamara M, Attard T, Djurisic V, Greco L, Magazzù G. (2017) Diagnosis of celiac disease and applicability of ESPGHAN guidelines in Mediterranean countries: A real life prospective study. BMC Gastroenterol. 17(1):17. doi: 10.1186/s12876-017-0577-x
 14. Chouliaras G, Margoni D, Dimakou K, Fessatou S, Panayiotou I, Roma-Giannikou, E. (2017) Disease impact on the quality of life of children with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 23(6):1067-1075. doi: 10.3748/wjg.v23.i6.1067
 15. Argyriou K, Roma E, Kapsoritakis A, Tsakiridou E, Oikonomou K, Manolakis A, Potamianos S. (2017) The Rating Form of IBD Patient Concerns: Translation, Validation, and First Implementation of the Greek Version. Gastroenterol Res Pract. 2017:6267175. doi: 10.1155/2017/6267175
 16. Kratimenos P, Koutroulis I, Syriopoulou V, Michailidi C, Delivoria-Papadopoulos M, Klijanienko J, Theocharis S. (2017) FAK-Src-paxillin system expression and disease outcome in human neuroblastoma. Pediatr Hematol Oncol. 34(4):221-230. doi: 10.1080/08880018.2017.1360969
 17. Kakourou G, Vrettou C, Moutafi M, Traeger-Synodinos J. (2017) Pre-implantation HLA matching: The production of a Saviour Child. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 44:76-89. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.05.008
 18. Makis A, Georgiou I, Traeger-Synodinos J, Chaliasos N, Grosso M, Gambale A, Iolascon A. (2017) Diagnosis and molecular characterization of a novel α0-thalassemia deletion (–Kozani) found in a Greek child with unexplained microcytic hypochromic anemia. Int J Lab Hematol. 39(5):e124-e126. doi: 10.1111/ijlh.12690
 19. Vermeulen C, Geeven G, de Wit E, Verstegen MJAM, Jansen RPM, van Kranenburg M, de Bruijn E, Pulit SL, Kruisselbrink E, Shahsavari Z, Omrani D, Zeinali F, Najmabadi H, Katsila T, Vrettou C, Patrinos GP, Traeger-Synodinos J, Splinter E, Beekman JM, Kheradmand Kia S, te Meerman GJ, Ploos van Amstel HK, de Laat W. (2017) Sensitive Monogenic Noninvasive Prenatal Diagnosis by Targeted Haplotyping. Am J Hum Geneti. 101(3):326-339. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.07.012
 20. White SJ, Laros JFJ, Bakker E, Cambon-Thomsen A, Eden M, Leonard S, Lochmüller H, Matthijs G, Mattocks C, Patton S, Payne K, Scheffer H, Souche E, Thomassen E, Thompson R, Traeger-Synodinos J, Van Vooren S, Janssen B, den Dunnen JT. (2017) Critical points for an accurate human genome analysis. Hum Mutat. 38(8): 912-921. doi: 10.1002/humu.23238
 21. Traeger-Synodinos J, Harteveld CL. (2017) Preconception carrier screening and prenatal diagnosis in thalassemia and hemoglobinopathies: challenges and future perspectives. Expert Rev Mol Diagn. 17(3):281-291. doi: 10.1080/14737159.2017.1285701
 22. Traeger-Synodinos J. (2017) Pre-implantation genetic diagnosis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 39:74-88. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2016.10.010
 23. Delaporta P, Sofocleous C, Economou M, Makis A, Kostaridou S, Kattamis A. (2017) The Greek Registry of Shwachman Diamond-Syndrome: Molecular and clinical data. Pediatr Blood Cancer. 64(11):e26630. doi: 10.1002/pbc.26630
 24. Fryssira H, Psoni S, Amenta S, Tsoutsou E, Sofocleous C, Manolakos E, Gavra M, Lüdecke H-J, Czeschik J-C. (2017) Cantú Syndrome Associated with Ovarian Agenesis. Mol Syndromol. 8(4):206-210. doi: 10.1159/000471247

Δημοσιεύσεις 2018

 1. Manios Y, Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagou C, Androutsos O, Lionis C, Chrousos GP. (2018) Prevalence of childhood hypertension and hypertension phenotypes by weight status and waist circumference: the Healthy Growth Study. Eur J Nutr. 57(3):1147-1155. doi: 10.1007/s00394-017-1398-y. Epub 2017 Mar 27.
 2. Angelousi A, Nasiri-Ansari N, Spilioti E, Mantzou E, Kalotyxou V, Chrousos G, Kaltsas G, Kassi E. (2018) Altered expression of circadian clock genes in polyglandular autoimmune syndrome type III. 59(1):109-119. doi: 10.1007/s12020-017-1407-1. Epub 2017 Sep 7.
 3. Alexopoulos A, Thanopoulou I, Dakoutrou M, Georgiadou E, Chrousos GP, Kakourou T. (2018) Atenolol treatment for severe Infantile Hemangiomas: a single-centre prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 32(3):e117-e119. doi: 10.1111/jdv.14590. Epub 2017 Nov 6.
 4. Al-Daghri NM, Wani K, Sabico S, Garbis SD, Chrousos GP, Amer OE, Ansari MGA, Al-Saleh Y, Aljohani NJ, Al-Attas OS, Alokail MS. (2018) Sex-Specific Expression of Apolipoprotein Levels following Replenishment of Vitamin D. J Steroid Biochem Mol Biol. 180:129-136. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.12.005. Epub 2017 Dec 14.
 5. Moschonis G, Karatzi K, Androutsos O, Lionis C, Chrousos GP, Manios Y. (2018) Anthropometric cut-off values identifying Greek children at risk of hypertension: the Healthy Growth Study. J Hum Hypertens. 32(3):190-196. doi: 10.1038/s41371-018-0031-8. Epub 2018 Feb 6.
 6. Margoni D, Michalakakou K, Angeli E, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G, Papassotiriou I, Roma E. (2018) Serum brain-derived neurotrophic factor in children with coeliac disease. Eur J Clin Invest. 48(5):e12916. doi: 10.1111/eci.12916. Epub 2018 Mar 7.
 7. Oikonomidi T, Vikelis M, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. (2018) Reliability and Validity of the Greek Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire. Pharmacoecon Open. 2(1):77-85. doi: 10.1007/s41669-017-0034-3.
 8. Angeli E, Korpa T, Johnson EO, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Pervanidou P. (2018) Salivary cortisol and alpha-amylase diurnal profiles and stress reactivity in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 90:174-181. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.02.026. Epub 2018 Feb 23.
 9. Moschonis G, Androutsos O, Hulshof T, Dracopoulou M, Chrousos GP, Manios Y. (2018) Vitamin D insufficiency is associated with insulin resistance independently of obesity in primary schoolchildren. The Healthy Growth Study. Pediatr Diabetes. 19(5):866-873. doi: 10.1111/pedi.12678. Epub 2018 Apr 22.
 10. Tsoli S, Vasdekis S, Tigani X, Artemiadis A, Chrousos G, Darviri C. (2018) A novel cognitive behavioral treatment for patients with chronic insomnia: A pilot experimental study. Complement Ther Med. 37:61-63. doi: 10.1016/j.ctim.2018.01.015. Epub 2018 Feb 1.
 11. Manios Y, Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagkou C, Androutsos O, Lionis C, Chrousos GP. (2018) Prevalence of childhood hypertension and hypertension phenotypes by weight status and waist circumference: The healthy growth study. Eur J Nutr. 57(3):1147-1155. doi: 10.1007/s00394-017-1398-y. Epub 2017 Mar 27.
 12. Kolettis TM, Kontonika M, Lekkas P, Vlahos AP, Baltogiannis GG, Gatzoulis KA, Chrousos GP. (2018) Autonomic responses during acute myocardial infarction in the rat model: implications for arrhythmogenesis. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 29(4):339-345. doi: 10.1515/jbcpp-2017-0202.
 13. Al-Daghri NM, Yakout SM, Wani K, Khattak MNK, Garbis SD, Chrousos GP, Al-Attas OS, Alokail MS. (2018) IGF and IGFBP as an index for discrimination between vitamin D supplementation responders and nonresponders in overweight Saudi subjects. Medicine (Baltimore). 97(19):e0702. doi: 10.1097/MD.0000000000010702.
 14. Engert V, Kok BE, Puhlmann LM, Stalder T, Kirschbaum C, Apostolakou F, Papanastasopoulou C, Papassotiriou I, Pervanidou P, Chrousos GP, Singer T. (2018) Exploring the Multidimensional Complex Systems Structure of the Stress Response and its Relation to Health and Sleep Outcomes. Brain Behav Immun. 73:390-402. doi: 10.1016/j.bbi.2018.05.023. Epub 2018 Jun 6.
 15. Stamatopoulos PG, Dangas G, Tsarouhas K, Ziogas G, Tsitsimpikou C, Stamatopoulos G, Chrousos G. (2018) Subtotal Occlusion of Left Anterior Coronary Artery in a Professional Athlete. 140(2):71-73. doi: 10.1159/000489601. Epub 2018 Jun 13.
 16. Chouliaras G, Mantzou A, Margoni D, Tsilifis N, Pervanidou P, Panayotou I, Kanaka -Gantenbein C, Chrousos GP, Roma-Giannikou E. (2018) Body height in pediatric IBD: a structural equation model analysis. Eur J Clin Invest. 48(8):e12969. doi: 10.1111/eci.12969. Epub 2018 Jun 29.
 17. Demakakos P, Chrousos GP, Biddulph JP. (2018) Childhood experiences of parenting and cancer risk at older ages: findings from the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Int J Public Health. 63(7):823-832. doi: 10.1007/s00038-018-1117-3. Epub 2018 Jun 14.
 18. Marakaki C, Pervanidou P, Papassotiriou I, Mastorakos G, Hochberg Z, Chrousos G, Papadimitriou A. (2018) Increased symptoms of anxiety and depression in prepubertal girls, but not boys, with premature adrenarche: associations with serum DHEAS and daily salivary cortisol concentrations. 21(6):564-568. doi: 10.1080/10253890.2018.1484446. Epub 2018 Jun 19.
 19. Nikolakopoulou P, Chatzigeorgiou A, Kourtzelis I, Toutouna L, Masjkur J, Arps-Forker C, Poser SW, Rozman J, Rathkolb B, Aguilar-Pimentel JA; German Mouse Clinic Consortium, Wolf E, Klingenspor M, Ollert M, Schmidt-Weber C, Fuchs H, Gailus-Durner V, Hrabe de Angelis M, Tsata V, Monasor LS, Troullinaki M, Witt A, Anastasiou V, Chrousos G, Yi CX, García-Cáceres C, Tschöp MH, Bornstein SR, Androutsellis-Theotokis A. (2018) Streptozotocin-induced β-cell damage, high fat diet, and metformin administration regulate Hes3 expression in the adult mouse brain. Sci Rep. 8(1):11335. doi: 10.1038/s41598-018-29434-2.
 20. Koutouzis EI, Daikos GL, Chatzichristou P, Michos AG, Koutouzi FI, Chrousos GP, Syriopoulou VP. (2018) Characteristics of Streptococcus pneumoniae serotype 19A isolates from children in the pre and post Conjugate Vaccine Era. Single center experience 1986-2015. 36(35):5245-5250. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.07.055. Epub 2018 Jul 27.
 21. Emmanouil CC, Pervanidou P, Charmandari E, Darviri C, Chrousos GP. (2018) The effectiveness of a health promotion and stress-management intervention program in a sample of obese children and adolescents. Hormones (Athens). 17(3):405-413. doi: 10.1007/s42000-018-0052-2. Epub 2018 Aug 11.
 22. Karatzi K, Moschonis G, Botelli S, Androutsos O, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2018) Physical activity and sedentary behavior thresholds for identifying childhood hypertension and its phenotypes: The Healthy Growth Study. J Am Soc Hypertens. 12(10):714-722. doi: 10.1016/j.jash.2018.07.001. Epub 2018 Jul 10.
 23. Gorgogietas VA, Tsialtas I, Sotiriou N, Laschou VC, Karra AG, Leonidas DD, Chrousos GP, Protopapa E, Psarra AG. (2018) Potential interference of aluminum chlorohydrate with estrogen receptor signaling in breast cancer cells. J Mol Biochem. 7(1):1-13.
 24. Patro Golab B, Santos S, Voerman E, Lawlor DA, Jaddoe VWV, Gaillard R; MOCO Study Group Authors. (2018) Influence of maternal obesity on the association between common pregnancy complications and risk of childhood obesity: an individual participant data meta-analysis. Lancet Child Adolesc Health. 2(11):812-821. doi: 10.1016/S2352-4642(18)30273-6. Epub 2018 Sep 7.
 25. Al-Daghri NM, Manousopoulou A, Alokail MS, Yakout S, Alenad A, Garay-Baquero DJ, Fotopoulos M, Teng J, Al-Attas O, Al-Saleh Y, Sabico S, Chrousos GP, Garbis SD. (2018) Sex-specific correlation of IGFBP-2 and IGFBP-3 with vitamin D status in adults with obesity: a cross-sectional serum proteomics study. Nutr Diabetes. 8(1):54. doi: 10.1038/s41387-018-0063-8.
 26. Santos S, Eekhout I, Voerman E, Gaillard R, Barros H, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costet N, Crozier S, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Gagliardi L, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Jusko TA, Karvonen AM, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lawlor DA, Lehmann I, Lopez-Espinosa MJ, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McDonald SW, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murínová Ľ, Newnham J, Nohr EA, Andersen AN, Oken E, Oostvogels AJJM, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Santa-Marina L, Santos AC, Smit HA, Sørensen TIA, Standl M, Stanislawski M, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, van Gelder MMHJ, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, Zvinchuk O, van Buuren S, Jaddoe VWV. (2018) Gestational weight gain charts for different body mass index groups for women in Europe, North America, and Oceania.BMC Med. 16(1):201. doi: 10.1186/s12916-018-1189-1.
 27. Katsarou MS, Karathanasopoulou A, Andrianopoulou A, Desiniotis V, Tzinis E, Dimitrakis E, Lagiou M, Charmandari E, Aschner M, Tsatsakis AM, Chrousos GP, Drakoulis N. (2018) Beta 1, Beta 2 and Beta 3 Adrenergic Receptor Gene Polymorphisms in a Southeastern European Population. Front Genet. 9:560. doi: 10.3389/fgene.2018.00560. eCollection 2018.
 28. Xenaki N, Bacopoulou F, Kokkinos A, Nicolaides NC, Chrousos GP, Darviri C. (2018) Impact of a stress management program on weight loss, mental health and lifestyle in adults with obesity: a randomized controlled trial. J Mol Biochem. 7(2):78-84. Epub 2018 Oct 3.
 29. Bougea A, Spantideas N, Chrousos GP. (2018) Stress management for headaches in children and adolescents: A review and practical recommendations for health promotion programs and well-being. J Child Health Care. 22(1):19-33. doi: 10.1177/1367493517738123. Epub 2017 Nov 1.
 30. Paschou SA, Papadopoulou-Marketou N, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C. (2018) On type 1 diabetes mellitus pathogenesis. Endocr Connect. 7(1):R38-R46. doi: 10.1530/EC-17-0347. Epub 2017 Nov 30.
 31. Geronikolou SA, Pavlopoulou A, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G. (2018) Inter-species functional interactome of nuclear steroid receptors (R1). Front Biosci (Elite Ed). 10:208-228.
 32. Moris D, Felekouras E, Chrousos GP. (2018) No Cytokine Is an Island: IL-6 Alone Is not Sufficient to Predict Morbidity after a Major Abdominal Surgery. Ann Surg. 267(2):e30-e32. doi: 10.1097/SLA.0000000000001977.
 33. Kassari P, Papaioannou P, Billiris A, Karanikas H, Eleftheriou S, Thireos E, Manios Y, Chrousos GP, Charmandari E. (2018) Electronic Registry for the Management of Childhood Obesity in Greece. Eur J Clin Invest. 48(3). doi: 10.1111/eci.12887. Epub 2018 Feb 11.
 34. Wahrborg P, Pervanidou P, Chrousos GP. (2018) The Physiology of Stress and Stress Recovery. Chapter 1.4, Oxford Textbook of Nature and Public Health: The Role of Nature in Improving the Health of a Population. van der Bosch, William Bird. Oxford Univ Press, Oxford p33-39
 35. Kosteria I, Kanaka-Gantenbein C, Anagnostopoulos AK, Chrousos GP, Tsangaris GT. (2018) Pediatric endocrine and metabolic diseases and proteomics. J Proteomics. 188:46-58. doi: 10.1016/j.jprot.2018.03.011. Epub 2018 Mar 18.
 36. Stefanaki C, Pervanidou P, Boschiero D, Chrousos GP. (2018) Chronic stress and body composition disorders: implications for health and disease. Hormones (Athens). 17(1):33-43. doi: 10.1007/s42000-018-0023-7. Epub 2018 Apr 27. Review.
 37. Chrousos GP, Pervanidou P, Dalla C. (2018) Mini-reviews based on the First Conference of the Institute of Stress Biology & Medicine “Systems Biology-Medicine and Stress”. Hormones (Athens). 17(1):3-4. doi: 10.1007/s42000-018-0027-3. No abstract available.
 38. Tsartsalis AN, Lambrou GI, Tsartsalis D, Savvidis C, Karantza M, Terpos E, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Kattamis A. (2018) The role of biphosphonates in the management of thalassemia-induced osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. Hormones (Athens). 17(2):153-166. doi: 10.1007/s42000-018-0019-3. Epub 2018 May 2.
 39. Mavrogeni SI, Bacopoulou F, Apostolaki D, Chrousos GP. (2018) Sudden cardiac death in athletes and the value of cardiovascular magnetic resonance. Eur J Clin Invest. 48(7):e12955. doi: 10.1111/eci.12955. Epub 2018 Jun 4.
 40. Pervanidou P, Chrousos GP. (2018) Early-Life Stress: From Neuroendocrine Mechanisms to Stress-Related Disorders. Horm Res Paediatr. 89(5):372-379. doi: 10.1159/000488468. Epub 2018 Jun 8.
 41. Nicolaides N, Chrousos G. (2018) Bilateral adrenal hyperplasia and NR3C1 mutations causing glucocorticoid resistance: Is there an association? Eur J Endocrinol. 179(5):C1-C4. doi: 10.1530/EJE-18-0471.
 42. Agorastos A, Pervanidou P, Chrousos GP, Kolaitis G. (2018) Early life stress and trauma: developmental neuroendocrine aspects of prolonged stress system dysregulation. Hormones (Athens). 17(4):507-520. doi: 10.1007/s42000-018-0065-x. Epub 2018 Oct 2.
 43. EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration; EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC) Investigators. (2018) Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries – The EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). 277:234-255. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.08.051.
 44. Chrousos GP. (2018) Hellenistic Medicine and the Library of Alexandria: Its Influence in the West and the East. In: Hellenistic Alexandria: Celebrating 24 Centuries. C.S. Zerefos, M. V.Vardinoyannis. Archaeopress, Oxford. p277-280
 45. Kazakou P, Theodora M, Kanaka-Gantenbein C, Zapanti E, Bouza H, Petropoulou C, Daskalakis G, Paschou SA, Anastasiou E. (2018) Fetal hyperthyroidism associated with maternal thyroid autoantibodies: A case report. Case Rep Womens Health. 20:e00081. doi: 10.1016/j.crwh.2018.e00081
 46. Kosteria I, Kanaka-Gantenbein C. (2018) Turner Syndrome: transition from childhood to adolescence. Metabolism: Clinical and Experimental. 86:145-153. doi: 10.1016/j.metabol.2017.12.016
 47. Doulgeraki A, Lampropoulou E, Kanaka-Gantenbein C. (2018) The role of hormones in bone regulation and regeneration. Bone Regeneration: Concepts, Clinical Aspects and Future Directions, pp. 25-86.
 48. Papadopoulou-Marketou N, Paschou SA, Marketos N, Adamidi S, Adamidis S, Kanaka-Gantenbein C. (2018) Diabetic nephropathy in type 1 diabetes. Minerva Med. 109(3):218-228. doi: 10.23736/S0026-4806.17.05496-9
 49. Giannakopoulos A, Katelaris A, Noni M, Karakonstantakis T, Kanaka-Gantenbein C, Doudounakis S. (2018) Hyperthyrotropinemia in newly diagnosed cystic fibrosis patients with pancreatic insufficiency reversed by enzyme therapy. Eur J Pediatr. 177(5):775-779. doi: 10.1007/s00431-018-3120-3
 50. Bacopoulou F, Foskolos E, Stefanaki C, Tsitsami E, Vousoura E. (2018) Disordered eating attitudes and emotional/behavioral adjustment in Greek adolescents. Eat Weight Disord. 23(5):621-628. doi: 10.1007/s40519-017-0466-x
 51. Tsitsimpikou C, Tsarouhas K, Vasilaki F, Papalexis P, Dryllis G, Choursalas A, Spandidos DA, Tsatsakis A, Charvalos E, Bacopoulou F. (2018) Health risk behaviors among high school and university adolescent students. Exp Ther Med. 16(4):3433-3438. doi: 10.3892/etm.2018.6612
 52. Stefanaki C, Bacopoulou F, Michos A. (2018) The impact of probiotics’ administration on glycemic control, body composition, gut microbiome, mitochondria, and other hormonal signals in adolescents with prediabetes – A randomized, controlled trial study protocol. Contemp Clin Trials Commun. 11:55-62. doi: 10.1016/j.conctc.2018.06.002
 53. Tsarouhas K, Kioukia-Fougia N, Papalexis P, Tsatsakis A, Kouretas D, Bacopoulou F, Tsitsimpikou C. (2018) Use of nutritional supplements contaminated with banned doping substances by recreational adolescent athletes in Athens, Greece. Food Chem Toxicol. 115:447-450. doi: 10.1016/j.fct.2018.03.043
 54. Bacopoulou F, Athanasopoulos N, Efthymiou V, Mantzou A, Aravantinos L, Vlahopoulos S, Deligeoroglou E. (2018) Serum irisin concentrations in lean adolescents with polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 88(4):585-591. doi: 10.1111/cen.13555
 55. Bothou A, Tsikouras P, Zervoudis S, Lykeridou A, Bacopoulou F, Galazios G, Stefos T, Iatrakis G. (2018) Characteristics of spontaneous multiple pregnancy in a cohort of Greek women during a period of twenty years. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition. 32(1):51-60.
 56. Kline JB, Fernando, S, Ross EN, Grasso L, Nicolaides NC. (2018) Tumor-shed antigen CA125 blocks complement-mediated killing via suppression of C1q-antibody binding. Eur J Immunol. 48(11):1872-1882. doi: 10.1002/eji.201847707
 57. Adlbrecht C, Blanco-Verea A, Bouzas-Mosquera MC, Brion M, Burtscher M, Carbone F, Chang T-T, Charmandari E, Chen J-W, Correia-Costa L, Dullaart RPF, Eleftheriades M, Fernandez-Fernandez B, Goliasch G, Gremmel T, Groeneveld ME, Henrique A, Huelsmann M, Jung C, Lichtenauer M, Montecucco F, Nicolaides NC, Niessner A, Palmeira C, Pirklbauer M, Sanchez-Niño MD, Sotiriadis A, Sousa T, Sulzgruber P, van Beek AP, Veronese N, Winter M-P, Yeung KK, Bouzas-Mosquera A. (2018) Research update for articles published in EJCI in 2016. Eur J Clin Invest. 48(10):e13016. doi: 10.1111/eci.13016
 58. Nicolaides NC, Schweizer C, Somers EB, Wang W, Fernando S, Ross EN, Grasso L, Hassan R, Kline JB. (2018) CA125 suppresses amatuximab immune-effector function and elevated serum levels are associated with reduced clinical response in first line mesothelioma patients. Cancer Biol Ther. 19(7):622-630. doi: 10.1080/15384047.2018.1449614
 59. Nicolaides NC, Charmandari E. (2018) Adrenal insufficiency: Etiology and diagnosis. Encyclopedia of Endocrine Diseases. pp. 131-138. doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.99423-6
 60. Sotiriadis A, Eleftheriades M, Papadopoulos V, Sarafidis K, Pervanidou P, Assimakopoulos E. (2018) Divergence of estimated fetal weight and birth weight in singleton fetuses. J Matern Fetal Neonatal Med. 31(6):761-769. doi: 10.1080/14767058.2017.1297409
 61. Joosse ME, Aardoom MA, Kemos P, Turner D, Wilson DC, Koletzko S, Martin-de-Carpi J, Fagerberg UL, Spray C, Tzivinikos C, Sladek M, Shaoul R, Roma-Giannikou E, Bronsky J, Serban DE, Ruemmele FM, Garnier-Lengline H, Veres G, Hojsak I, Kolho KL, Davies IH, Aloi M, Lionetti P, Hussey S, Veereman G, Braegger CP, Trindade E, Wewer AV, Hauer AC, de Vries ACH, Sigall Boneh R, Sarbagili Shabat C, Levine A, de Ridder L. (2018) Malignancy and mortality in paediatric-onset inflammatory bowel disease: a 3-year prospective, multinational study from the paediatric IBD Porto group of ESPGHAN. Aliment Pharmacol Ther. 48(5):523-537. doi: 10.1111/apt.14893
 62. Vrettou C, Kakourou G, Mamas T, Traeger-Synodinos J. (2018) Prenatal and preimplantation diagnosis of hemoglobinopathies. Int J Lab Hematol. 40:74-82. doi: 10.1111/ijlh.12823
 63. Kakourou G, Kahraman S, Ekmekci GC, Tac HA, Kourlaba G, Kourkouni E, Sanz AC, Martin J, Malmgren H, Giménez C, Gold V, Carvalho F, Billi C, Chow JFC, Vendrell X, Kokkali G, Liss J, Steffann J, Traeger-Synodinos J. (2018) The clinical utility of PGD with HLA matching: A collaborative multi-centre ESHRE study. Hum Reprod. 33(3):520-530. doi: 10.1093/humrep/dex384

Δημοσιεύσεις 2019

 1. Manios Y, Karatzi K, Moschonis G, Ioannou G, Androutsos O, Lionis C, Chrousos G. (2019) Lifestyle, anthropometric, socio-demographic and perinatal correlates of early adolescence hypertension: The Healthy Growth Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 29(2):159-169. doi: 10.1016/j.numecd.2018.10.007. Epub 2018 Oct 25.
 2. Al-Daghri NM, Sabico S, Al-Hazmi H, Alenad AM, Al-Amro A, Al-Ghamdi A, Hussain SD, Chrousos G, Alokail MS. (2019) Circulating spexin levels are influenced by the presence or absence of gestational diabetes. 113:291-295. doi: 10.1016/j.cyto.2018.07.023. Epub 2018 Jul 19.
 3. Child CJ, Zimmermann AG, Chrousos GP, Cummings E, Deal CL, Hasegawa T, Jia N, Lawrence S, Linglart A, Loche S, Maghnie M, Pérez Sánchez J, Polak M, Predieri B, Richter-Unruh A, Rosenfeld RG, Yeste D, Yorifuji T, Blum WF. (2019) Safety outcomes during pediatric GH therapy: final results from the prospective GeNeSIS observational program. J Clin Endocrinol Metab. 104(2):379-389. doi: 10.1210/jc.2018-01189.
 4. Chatzikonstantinou F, Miskedaki A, Antoniou C, Chatzikonstantinou M, Chrousos G, Darviri C. (2019) A novel cognitive stress management technique for acne vulgaris: a short report of a pilot experimental study. Int J Dermatol. 58(2):218-220. doi: 10.1111/ijd.14227. Epub 2018 Sep 19.
 5. Farakla I, Koui E, Arditi J, Papageorgiou I, Bartzeliotou A, Papadopoulos GE, Mantzou A, Papathanasiou C, Dracopoulou M, Papastamataki M, Moutsatsou P, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. (2019) Effect of Honey on Glucose and Insulin Concentrations in Obese Girls. Eur J Clin Invest. 49(2):e13042. doi: 10.1111/eci.13042. Epub 2018 Nov 16.
 6. Agorastos A, Hauger RL, Barkauskas DA, Lerman IR, Moeller-Bertram T, Snijders C, Haji U, Patel PM, Geracioti TD, Chrousos GP, Baker DG. (2019) Relations of combat stress and posttraumatic stress disorder to 24-h plasma and cerebrospinal fluid interleukin-6 levels and circadian rhythmicity. 100:237-245. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.09.009. Epub 2018 Sep 10.
 7. Anagnostouli M, Babili I, Chrousos G, Artemiadis A, Darviri C. (2019) A novel cognitive-behavioral stress management method for multiple sclerosis. A brief report of an observational study. Neurol Res. 41(3):223-226. doi: 10.1080/01616412.2018.1548745. Epub 2018 Nov 19.
 8. Polytarchou A, Katsouli G, Tsaoussoglou M, Charmandari E, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G, Kaditis AG. (2019) Obstructive events in children with Prader-Willi syndrome occur predominantly during rapid eye movement sleep. Sleep Med. 54:43-47. doi: 10.1016/j.sleep.2018.09.026. Epub 2018 Oct 28.
 9. Chouliaras G, Kondyli C, Bouzios I, Spyropoulos N, Chrousos GP, Roma-Giannikou E. (2019) Dietary Habits and Abdominal Pain-related Functional Gastrointestinal Disorders: A School-based, Cross-sectional Analysis in Greek Children and Adolescents. J Neurogastroenterol Motil. 25(1):113-122. doi: 10.5056/jnm17113.
 10. Katsouli G, Polytarchou A, Tsaoussoglou M, Loukou I, Chrousos G, Kaditis AG. (2019) Nocturnal oximetry in children with obstructive lung disease or sleep-disordered breathing. Pediatr Pulmonol. 54(5):551-556. doi: 10.1002/ppul.24259. Epub 2019 Jan 22.
 11. Voerman E, Santos S, Patro Golab B, Amiano P, Ballester F, Barros H, Bergström A, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costet N, Crozier S, Devereux G, Eggesbø M, Ekström S, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Iszatt N, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McAuliffe FM, McDonald SW, Mehegan J, Mommers M, Morgen CS, Mori TA, Moschonis G, Murray D, Chaoimh CN, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels AJJM, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, Turner S, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, West J, Wijga A, Wright J, Zvinchuk O, Sørensen TIA, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe VWV. (2019) Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood: An individual participant data meta-analysis. PLoS Med. 16(2):e1002744. doi: 10.1371/journal.pmed.1002744. eCollection 2019 Feb.
 12. Santos S, Voerman E, Amiano P, Barros H, Beilin LJ, Bergström A, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costa O, Costet N, Crozier S, Devereux G, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McAuliffe FM, McDonald SW, Mehegan J, Melén E, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murray D, Chaoimh CN, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels AJJM, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, Turner S, van Gelder MMHJ, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, West J, Wijga AH, Wright J, Zvinchuk O, Sørensen TIA, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe VWV. (2019) Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: An individual participant data meta-analysis of European, North American and Australian cohorts. 126(8):984-995. doi: 10.1111/1471-0528.15661. Epub 2019 Mar 20.
 13. Galanou S, Chouliaras G, Girginoudis P, Mengreli C, Sertedaki A, Dracopoulou M, Farakla I, Platis D, Iliadi A, Chrousos GP, Dacou-Voutetakis C, Zoumakis E, Magiakou AM, Kanaka-Gantenbein C, Voutetakis A. (2019) Adrenal steroids in female hypothyroid neonates: Unraveling an association between thyroid hormones & adrenal remodeling. J Clin Endocrinol Metab. jc.2018-02013. doi: 10.1210/jc.2018-02013. Online ahead of print.
 14. Magriplis E, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Mitsopoulou AV, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Danezis G, Georgiou C, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee. (2019) Aims, design and preliminary findings of the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). BMC Med Res Methodol. 19(1):37. doi: 10.1186/s12874-018-0655-y.
 15. Demakakos P, Pashayan N, Chrousos G, Linara-Demakakou E, Mishra GD. (2019) Childhood experiences of parenting and age at menarche, age at menopause and duration of reproductive lifespan: Evidence from the English Longitudinal Study of Ageing. 122:66-72. doi: 10.1016/j.maturitas.2019.01.010. Epub 2019 Jan 23.
 16. Chrousos GP, Boschiero D. (2019) Clinical validation of a non-invasive electrodermal biofeedback device useful for reducing chronic perceived pain and systemic inflammation. Hormones (Athens). 18(2):207-213. doi: 10.1007/s42000-019-00098-5. Epub 2019 Feb 25.
 17. Tsartsalis AN, Lambrou GI, Tsartsalis DN, Papassotiriou I, Vlachou E, Terpos E, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Kattamis A. (2019) Bone Metabolism Markers in Thalassemia Major-Induced Osteoporosis: Results from a Cross-Sectional Observational Study. Curr Mol Med. 19(5):335-341. doi: 10.2174/1566524019666190314114447.
 18. Linz R, Puhlmann LMC, Apostolakou F, Mantzou E, Papassotiriou I, Chrousos GP, Engert V, Singer T. (2019) Acute psychosocial stress increases serum BDNF levels: an antagonistic relation to cortisol but no group differences after mental training. 44(10):1797-1804. doi: 10.1038/s41386-019-0391-y. Epub 2019 Apr 16.
 19. Manousopoulou A, Al-Daghri NM, Sabico S, Garay-Baquero DJ, Teng J, Alenad A, Alokail MS, Athanasopoulos N, Deligeoroglou E, Chrousos GP, Bacopoulou F, Garbis SD. (2019) Polycystic Ovary Syndrome and Insulin Physiology: An Observational Quantitative Serum Proteomics Study in adolescent, Normal-Weight Females. Proteomics Clin Appl. 13(5):e1800184. doi: 10.1002/prca.201800184. Epub 2019 Apr 23.
 20. Moschonis G, Michalopoulou M, Tsoutsoulopoulou K, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Charmandari E, Chrousos GP, Manios Y. (2019) Assessment of the Effectiveness of a Computerised Decision-Support Tool for Health Professionals for the Prevention and Treatment of Childhood Obesity. Results from a Randomised Controlled Trial. 11(3):706. doi: 10.3390/nu11030706.
 21. LifeCycle Project-Maternal Obesity and Childhood Outcomes Study Group, Voerman E, Santos S, Inskip H, Amiano P, Barros H, Charles MA, Chatzi L,Chrousos GP, Corpeleijn E, Crozier S, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Gori D, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Iñiguez C, Karvonen AM, Küpers LK, Lagström H, Lawlor DA, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Trnovec T, van Gelder MMHJ, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Wijga A, Zvinchuk O, Sørensen TIA, Godfrey K, Jaddoe VWV, Gaillard R. (2019) Association of Gestational Weight Gain With Adverse Maternal and Infant Outcomes. 321(17):1702-1715. doi: 10.1001/jama.2019.3820.
 22. Straube R, Voit-Bak K, Gor A, Steinmeier T,Chrousos GP, Boehm BO, Birkenfeld AL, Barbir M, Balanzew W, Bornstein SR. (2019) Lipid Profiles in Lyme Borreliosis: A Potential Role for Apheresis? Horm Metab Res. 51(5):326-329. doi: 10.1055/a-0885-7169. Epub 2019 May 9.
 23. Vlachopoulos C, Kosteria I, Sakka S, Gkourogianni A, Terentes-Printzios D, Koutagiar I, Skoumas I, Miliou A, Papassotiriou I, Gardikioti V, Loutradis D, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Tousoulis D. (2019) PCSK9 and Lp(a) levels of children born after assisted reproduction technologies. J Assist Reprod Genet. 36(6):1091-1099. doi: 10.1007/s10815-019-01474-1. Epub 2019 May 11.
 24. Nicolaides NC, Polyzos A, Koniari E, Lamprokostopoulou A, Papageorgiou I, Golfinopoulou E, Papathanasiou C, Sertedaki A, Thanos D, Chrousos GP, Charmandari E. (2019) Transcriptomics in Tissue Glucocorticoid Sensitivity. Eur J Clin Invest. 49(8):e13129. doi: 10.1111/eci.13129. Epub 2019 May 30.
 25. Legakis I MD, Adamopoulos D, Stamatiou I, Gryparis A, Chrousos GP. (2019) Divergent patterns of thyroid-stimulating hormone and other thyroidal parameter levels in relationship with the sex of healthy neonates and infants less than two years old: a longitudinal study. 29(7):920-927. doi: 10.1089/thy.2018.0134.
 26. Karageorgou D, Magriplis E, Mitsopoulou AV, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee. (2019) Dietary patterns and lifestyle characteristics in adults: results from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Public Health. 171:76-88. doi: 10.1016/j.puhe.2019.03.013. Epub 2019 May 18.
 27. Magriplis E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos D, Zampelas A. (2019) Frequency and Quantity of Egg Intake Is Not Associated with Dyslipidemia: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). 11(5):1105. doi: 10.3390/nu11051105.
 28. Poser SW, Otto O, Arps-Forker C, Ge Y, Herbig M, Andree C, Gruetzmann K, Adasme MF, Stodolak S, Nikolakopoulou P, Park DM, Mcintyre A, Lesche M, Dahl A, Lennig P, Bornstein SR, Schroeck E, Klink B, Leker RR, Bickle M, Chrousos GP, Schroeder M, Cannistraci CV, Guck J, Androutsellis-Theotokis A. (2019) Controlling distinct signaling states in cultured cancer cells provides a new platform for drug discovery. FASEB J. 33(8):9235-9249. doi: 10.1096/fj.201802603RR. Epub 2019 May 30.
 29. Makris G, Chrousos GP, Anesiadou S, Sabico S, Abd-Alrahman SH, Al-Daghri NM, Chouliaras G, Pervanidou P. (2019) Serum concentrations and detection rates of selected organochlorine pesticides in a sample of Greek school-aged children with neurodevelopmental disorders. Environ Sci Pollut Res Int. 26(23):23739-23753. doi: 10.1007/s11356-019-05666-1. Epub 2019 Jun 17.
 30. Magriplis E, Panagiotakos D, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Zampelas A. (2019) Prevalence of hyperlipidaemia in adults and its relation to the Mediterranean diet: the Hellenic National Nutrition and Health Examination Survey (HNNHS). Eur J Prev Cardiol. 26(18):1957-1967. doi: 10.1177/2047487319866023. Epub 2019 Jul 26.
 31. Hoare E, Marx W, Firth J, McLeod S, Jacka F, Chrousos GP, Manios Y, Moschonis G. (2019) Lifestyle behavioural risk factors and emotional functioning among schoolchildren: The Healthy Growth Study. Eur Psychiatry. 61:79-84. doi: 10.1016/j.eurpsy.2019.07.002. Epub 2019 Aug 1.
 32. Paltoglou G, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Stefanaki C, Papagianni M, Papassotiriou I, Fatouros IG, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Mastorakos G. (2019) In early pubertal boys, testosterone and LH are associated with improved anti-oxidation during an aerobic exercise bout. 66(2):370-380. doi: 10.1007/s12020-019-02037-1. Epub 2019 Aug 4.
 33. Markomanolaki ZS, Tigani X, Siamatras T, Bacopoulou F, Tsartsalis A, Artemiadis A, Megalooikonomou V, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. (2019) Stress Management in Women with Hashimoto’s thyroiditis: A Randomized Controlled Trial. J Mol Biochem. 8(1):3-12.
 34. Kalogiratou DS, Bacopoulou F, Kanaka-Gantenbein C, Vlachakis D, Gerakini O, Chrousos GP, Darviri C. (2019) Greek Validation of Emotional Eating Scale for Children and Adolescents. J Mol Biochem. J Mol Biochem. 8(1):26-32.
 35. Simos DS, Kokkinos A, Tentolouris N, Dimosthenopoulos C, Mantzou E, Artemiadis A, Bacopoulou F, Nicolaides NC, Kosta O, Chrousos GP, Darviri C. (2019) Pythagorean Self-Awareness Intervention (PSAI): a Novel Cognitive Stress Management Technique for Body Weight Control. Eur J Clin Invest. 49(10):e13164. doi: 10.1111/eci.13164. Epub 2019 Sep 16.
 36. Siahanidou T, Dessypris N, Analitis A, Mihas C, Evangelou E, Chrousos G, Petridou E. (2019) Disparities of infant and neonatal mortality trends in Greece during the years of economic crisis by ethnicity, place of residence and human development index: a nationwide population study. BMJ Open. 9(8):e025287. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025287.
 37. Henriksson HE, Malavaki C, Bränn E, Drainas V, Lager S, Iliadis SI, Papadopoulos FC, Sundström Poromaa I, Chrousos GP, Klapa MI, Skalkidou A. (2019) Blood plasma metabolic profiling of pregnant women with antenatal depressive symptoms. Transl Psychiatry. 9(1):204. doi: 10.1038/s41398-019-0546-y.
 38. Tsoli S, Galanakis M, Koumarianou A, Makris G, Kapogiannis A, Chrousos G. (2019) Validation of the Patient Empowerment Strategies Questionnaire (PES-Q) in Greek adult patients with chronic insomnia: a pilot study on basic psychometric values. Prim Health Care Res Dev. 20:e130. doi: 10.1017/S1463423619000616.
 39. Kosteria I, Aloumanis K, Kanaka-Gantenbein C, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Stamoyannou L, Drossinos E, Chrousos G; Hellenic GeNeSIS study group. (2019) Pediatric growth hormone therapy in Greece: analysis of the Hellenic cohort of the GeNeSIS study. Hormones (Athens). 18(4):423-434. doi: 10.1007/s42000-019-00148-y. Epub 2019 Nov 6.
 40. Pervanidou P, Makris G, Bouzios I, Chrousos G, Roma E, Chouliaras G. (2019) Bullying victimization: Associated contextual factors in a Greek sample of children and adolescents. 30(3):216-225. doi: 10.22365/jpsych.2019.303.216.
 1. Magriplis E, Panagiotakos D, Tsioufis C, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Chourdakis M, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee. (2019) Hypertension prevalence in a representative sample of Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Hellenic J Cardiol. S1109-9666(19)30290-8. doi: 10.1016/j.hjc.2019.10.013. Online ahead of print.
 2. Puhlmann LMC, Engert V, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Vrtička P, Singer T. (2019) Only vulnerable adults show change in chronic low-grade inflammation after contemplative mental training: evidence from a randomized clinical trial. Sci Rep. 9(1):19323. doi: 10.1038/s41598-019-55250-3.
 3. Bornstein SR, Steenblock C, Chrousos GP, Schally AV, Beuschlein F, Kline G, Krone NP, Licinio J, Wong ML, Ullmann E, Ruiz-Babot G, Boehm BO, Behrens A, Brennand A, Santambrogio A, Berger I, Werdermann M, Sancho R, Linkermann A, Lenders JW, Eisenhofer G, Andoniadou CL. (2019) Stress-inducible-stem cells: a new view on endocrine, metabolic and mental disease? Mol Psychiatry. 24(1):2-9. doi: 10.1038/s41380-018-0244-9. Epub 2018 Sep 21.
 4. Paschou SΑ, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Vryonidou A. (2019) Growth hormone axis in patients with chronic kidney disease. Hormones (Athens). 18(1):71-73. doi: 10.1007/s42000-018-0066-9. Epub 2018 Sep 25.
 5. Valsamakis G, Chrousos G, Mastorakos G. (2019) Stress, female reproduction and pregnancy. 100:48-57. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.09.031. Epub 2018 Sep 22.
 6. Karageorgiou V, Papaioannou TG, Bellos I, Alexandraki K, Tentolouris N, Stefanadis C, Chrousos GP, Tousoulis D. (2019) Effectiveness of artificial pancreas in the non-adult population: a systematic review and network meta-analysis. 90:20-30. doi: 10.1016/j.metabol.2018.10.002. Epub 2018 Oct 12.
 7. Xatzipsalti M, Voutetakis A, Stamoyannou L, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2019) Congenital Hypopituitarism: Various Genes, Various Phenotypes. Horm Metab Res. 51(2):81-90. doi: 10.1055/a-0822-3637. Epub 2019 Feb 13.
 8. Angelousi A, Kassi E, Nasiri-Ansari N, Randeva HS, Kaltsas GA, Chrousos GP. (2019) Clock genes and cancer development in particular in endocrine tissues. Endocr Relat Cancer. 26(6):R305-R317. doi: 10.1530/ERC-19-0094.
 9. Panagopoulos DJ, Chrousos GP. (2019) Shielding methods and products against man-made Electromagnetic Fields: Protection versus risk. Sci Total Environ. 667:255-262. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.344. Epub 2019 Feb 23.
 10. Agorastos A, Pervanidou P, Chrousos GP, Baker DG. (2019) Developmental Trajectories of Early Life Stress and Trauma: A Narrative Review on Neurobiological Aspects Beyond Stress System Dysregulation. Front Psychiatry. 10:118. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00118. eCollection 2019.
 11. Tzifi F, Fretzayas A, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C. Non-alcoholic fatty liver infiltration in children: an underdiagnosed evolving disease. Hormones (Athens). 2019 May 28. doi: 10.1007/s42000-019-00107-7. [Epub ahead of print] Review.
 12. Paschou SA, Tsamis KI, Kanaka-Gantenbein C, Johnson EO, Chrousos GP. (2019) Neurobehavioral and neuroendocrine regulation of energy homeostasis. Postgrad Med. 131(7):413-414. doi: 10.1080/00325481.2019.1654837. Epub 2019 Aug 16.
 13. Mentis AF, Chrousos GP. (2019) Springboard to Science from the “Worn Out Niche” of a Research Resources-limited Environment: Greece Must Get Serious about Research and Development. Eur J Clin Invest. 49(11):e13167. doi: 10.1111/eci.13167. Epub 2019 Oct 9.
 14. Chrousos GP, Mammas IN, Spandidos DA. (2019) The role of philosophy in medical practice. Exp Ther Med. 18(4):3215-3216. doi: 10.3892/etm.2019.7944. Epub 2019 Aug 28. No abstract available. PMID: 31572560
 15. Mammas IN, Theodoridou M, Spandidos DA. (2019) The wisdom and eudaimonia of Paediatrics: An interview with Professor George P. Chrousos, Professor of Paediatrics and Endocrinology at the University of Athens, Greece. Exp Ther Med. 8(4):3217-3220. doi: 10.3892/etm.2019.7945. Epub 2019 Aug 28.
 16. Khachane Y, Kozlowska K, Savage B, McClure G, Butler G, Gray N, Worth A, Mihailovich S, Perez DL, Helgeland H, Chrousos GP. (2019) Twisted in Pain: The Multidisciplinary Treatment Approach to Functional Dystonia. Harv Rev Psychiatry. 27(6):359-381. doi: 10.1097/HRP.0000000000000237.
 17. Straube R, Müller G, Voit-Bak K, Tselmin S, Julius U, Schatz U, Rietzsch H, Reichmann H, Chrousos GP, Schürmann A, Jarc L, Ziemssen T, Siepmann T, Bornstein SR. (2019) Metabolic and Non-Metabolic Peripheral Neuropathy: Is there a Place for Therapeutic Apheresis? Horm Metab Res. 51(12):779-784. doi: 10.1055/a-1039-1471. Epub 2019 Dec 11.
 18. Livadas S, Chrousos GP. (2019) Molecular and Environmental Mechanisms Regulating Puberty Initiation: An Integrated Approach. Front Endocrinol (Lausanne). 10:828. doi: 10.3389/fendo.2019.00828. eCollection 2019. Review.PMID: 31920956
 19. Dasenaki M, Papatzani M, Gounari E, Magnisali P, Papadopoulou-Marketou N, Kanaka-Gantenbein C, Moutsatsou P, Thomaidis NS. (2019) Simultaneous Determination of Free Cortisol, Cortisone and their Tetrahydrometabolites in Urine by Single Solvent Extraction and Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry. Analytical Letters. 52(17):2764-2781. doi: 10.1080/00032719.2019.1602629
 20. Kallinikou D, Soldatou A, Tsentidis C, Louraki M, Kanaka-Gantenbein C, Kanavakis E, Karavanaki K. (2019) Diabetic neuropathy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: Diagnosis, pathogenesis, and associated genetic markers. Diabetes Metab Res Rev. 35(7):e3178. doi: 10.1002/dmrr.3178
 21. Giannakopoulos A, Lazopoulou N, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C. (2019) The Impact of Adiposity and Puberty on Thyroid Function in Children and Adolescents. Child Obes. 15(6):411-415. doi: 10.1089/chi.2019.0025
 22. Voutetakis A, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C. (2019) Aspirin for the Prevention of Preeclampsia and Potential Consequences for Fetal Brain Development. JAMA Pediatr. 173(7): 619-620. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.1260
 23. Donaldson M, Kriström B, Ankarberg-Lindgren C, Verlinde S, Van Alfen-Van Der Velden J, Gawlik A, Van Gelder MMHJ, Sas T, Sas T, Agota M, Akulevich N, Albertsson-Wikland K, Bober E, Buyukgebiz A, Carel J-C, Dacou-Voutetakis C, De Muinck Keizer-Schrama S, Gault EJ, Ghizzoni L, Kanaka-Gantenbein C, Kurtev A, Malecka-Tendera E, Mazzanti L, Norjavaara E, Popovic J, Ranke M, Sallai A, Stagi S, Wasniewska M, Zenaty D, Zuckerman-Levin N. (2019) Optimal Pubertal Induction in Girls with Turner Syndrome Using Either Oral or Transdermal Estradiol: A Proposed Modern Strategy. (2019) Horm Res Paediatr. 91(3):153-163. doi: 10.1159/000500050
 24. Dakoutrou M, Alexopoulos A, Miligkos M, Georgiadou E, Kanaka-Gantenbein C, Kakourou T. (2019) Atenolol treatment for severe infantile hemangiomas: comparison with a propranolol group of our centre. J Eur Acad Dermatol Venereol. 33(5):e199-e200. doi: 10.1111/jdv.15464
 25. Mavrogeni SI, Tsarouhas K, Spandidos DA, Kanaka-Gantenbein C, Bacopoulou F. (2019) Sudden cardiac death in football players: Towards a new pre-participation algorithm (review). Exp Ther Med. 17(2):1143-1148. doi: 10.3892/etm.2018.7041
 26. Pesmatzoglou M, Kanaka-Gantenbein C, Dermentzoglou V, Voutetakis A, Nikaina I, Skiathitou A-V, Siahanidou T. (2019) The Dilemma of Sex of Rearing: A Case of a 45,X/46,XY Neonate with Hydrocolpos. J Pediatr Adolesc Gynecol. 32(1):70-73. doi: 10.1016/j.jpag.2018.09.001
 27. Valari M, Theodoraki M, Loukas I, Gkantseva-Patsoura S, Karavana G, Falaina V, Lykopoulou L, Pons R, Athanasiou I, Wertheim-Tysarowska K, Kanaka-Gantenbein C, Kiritsi D. (2019) Novel plec variant causes mild skin fragility, pyloric atresia, muscular dystrophy and urological manifestations. Acta Derm Venereol. 99(13):1309-1310. doi: 10.2340/00015555-3317
 28. Arellano-Orden E, Bacopoulou F, Baicus C, Bonfrate L, Broadbent J, Buechler C, Carbone F, Charmandari E, Davis GR, Dullaart RPF, Efthymiou V, Goeser F, Goswami N, Jong G-P, Lichtenauer M, Liou Y-S, Lutz P, Maeng M, Mert GÖ, Mert KU, Montecucco F, Ndrepepa G, Olesen KKW, Oliveira P, Perton FG, Portincasa P, Rodriguez-Panadero F, Schernthaner C, Schutte R. (2019) Research update for articles published in EJCI in 2017. Eur J Clin Invest. 49(10):e13163. doi: 10.1111/eci.13163
 29. Stefanaki C, Bacopoulou F, Kandaraki E, Boschiero D, Diamandi-Kandarakis E. (2019) Lean women on metformin and oral contraceptives for polycystic ovary syndrome demonstrate a dehydrated osteosarcopenic phenotype: A pilot study. 11(9):2055. doi: 10.3390/nu11092055
 30. Poorzand H, Tsarouhas K, Hozhabrossadati SA, Khorrampazhouh N, Bondarsahebi Y, Bacopoulou F, Rezaee R, Jafarzadeh Esfehani R, Morovatdar N. (2019) Risk factors of premature coronary artery disease in Iran: A systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Invest. 49(7):e13124. doi: 10.1111/eci.13124
 31. Bacopoulou F, Efthymiou V, Palaiologos G, Tsarouhas K, Landis G, Fostiropoulos I, Kaklea M, Rentoumis A, Papassotiriou I. (2019) Telemedicine screening adolescent metabolic syndrome in Greek schools. Eur J Clin Invest. 49(4):e13075. doi: 10.1111/eci.13075
 32. Suszka-Świtek A, Pałasz A, Filipczyk Ł, Menezes IC, Mordecka-Chamera K, Angelone T. Bogus K, Bacopoulou F, Worthington JJ, Wiaderkiewicz R. (2019) The GnRH analogues affect novel neuropeptide SMIM20/phoenixin and GPR173 receptor expressions in the female rat hypothalamic–pituitary–gonadal (HPG) axis. Clin Exp Pharmacol Physiol. 46(4):350-359. doi: 10.1111/1440-1681.13061
 33. Pałasz A, Tyszkiewicz-Nwafor M, Suszka-Świtek A, Bacopoulou F, Dmitrzak-Węglarz M, Dutkiewicz A, Słopień A, Janas-Kozik M, Wilczyński KM, Filipczyk Ł, Bogus K, Rojczyk E, Paszyńska E, Wiaderkiewicz R. (2019) Longitudinal study on novel neuropeptides phoenixin, spexin and kisspeptin in adolescent inpatients with anorexia nervosa–association with psychiatric symptoms. Nutr Neurosci. 1-11. doi: 10.1080/1028415X.2019.1692494
 34. Chachlaki K, Prevot V. (2019) Nitric oxide signalling in the brain and its control of bodily functions. Br J Pharmacol. doi: 10.1111/bph.14800
 35. Kokkinou E, Roka K, Alexopoulos A, Tsina E, Nikas I, Krallis P, Thanopoulou I, Nasi L, Makrygianni E, Tsoutsou E, Kosma K, Tsipi M, Tzetis M, Frysira H, Kattamis A, Pons R. (2019) Development of a multidisciplinary clinic of neurofibromatosis type 1 and other neurocutaneous disorders in Greece. A 3-year experience. Postgrad Med. 131(7):445-452. doi: 10.1080/00325481.2019.1659708
 36. Goumenos A, Tsoutsou E, Traeger-Synodinos J, Petychakis D, Gavra M, Kolialexi A, Frysira H. (2019) Two novel variants in the TCF12 gene identified in cases with craniosynostosis. Appl Clin Genet. 12:19-25. doi: 10.2147/TACG.S190855
 37. Lamprokostopoulou A, Moschonis G, Manios Y, Critselis E, Nicolaides NC, Stefa A, Koniari E, Gagos S, Charmandari E. (2019) Childhood obesity and leucocyte telomere length. Eur J Clin Invest. 49(12):e13178. doi: 10.1111/eci.13178
 38. Hatziagapiou K, Kakouri E, Lambrou GI, Koniari E, Kanakis C, Nikola OA, Theodorakidou M, Bethanis K, Tarantilis PA. (2019) Crocins: The active constituents of crocus sativus l. stigmas, exert significant cytotoxicity on tumor cells in vitro. Current Cancer Therapy Reviews. 15(3):225-234. doi:10.2174/1573394714666181029120446
 39. Nicolaides NC, Charmandari E. (2019) Glucocorticoid Resistance. Exp Suppl. 111:85-102. doi: 10.1007/978-3-030-25905-1_6
 40. Dorn LD, Hostinar CE, Susman EJ, Pervanidou P. Conceptualizing Puberty as a Window of Opportunity for Impacting Health and Well-Being Across the Life Span. J Res Adolesc. 29(1):155-176. doi: 10.1111/jora.12431
 41. Hoofien A, Dias JA, Malamisura M, Rea F, Chong S, Oudshoorn J, Nijenhuis-Hendriks D, Otte S, Papadopoulou A, Romano C, Gottrand F, Miravet VV, Orel R, Oliva S, Junquera CG, Załęski A, Urbonas V, Garcia-Puig R, Gomez MJM, Dominguez-Ortega G, Auth MK-H, Kori M, Ben Tov A, Kalach N, Velde SV, Furman M, Miele E, Marderfeld L, Roma E. Zevit N. (2019) Pediatric Eosinophilic Esophagitis: Results of the European Retrospective Pediatric Eosinophilic Esophagitis Registry (RetroPEER). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 68:(4):552-558. doi: 10.1097/MPG.0000000000002215
 42. Skafida M, Sofocleοus C, Kattamis A, Kattamis C. (2019) Does splenectomy influence the development of hypothyroidism in transfusion dependent thalassemia patients? A retrospective study. Mediterr J Hematol Infect Dis. 11(1):e2019064. doi: 10.4084/MJHID.2019.064
 43. Traeger-Synodinos J, Bosch CAJ, Vrettou C, Maragoudaki L, Apostolidis J, Kanavakis E, Kattamis C, Arkesteijn SGJ, Hoffer MJV, Ruivenkamp CAL, Harteveld CL. (2019) Adult-onset beta-thalassaemia intermedia caused by a 5-Mb somatic clonal segmental deletion in haemopoietic stem cells involving the β-globin locus. Br J Haematol. 186(6):e165-e170. doi: 10.1111/bjh.16043
 44. Sfougataki I, Grafakos I, Varela I, Mitrakos A, Karagiannidou A, Tzannoudaki M, Poulou M, Mertzanian A, Roubelakis GM, Stefanaki K, Traeger-Synodinos J, Kanavakis E, Kitra V, Tzetis M, Goussetis E. (2019) Reprogramming of bone marrow derived mesenchymal stromal cells to human induced pluripotent stem cells from pediatric patients with hematological diseases using a commercial mRNA kit. (2019) Blood Cells Mol Dis. 76:32-39. doi: 10.1016/j.bcmd.2019.01.003
 45. Traeger-Synodinos J, Vrettou C, Kanavakis E. (2019) Rapid detection of fetal mendelian disorders: Thalassemia and sickle cell syndromes. Methods Mol Biol. 1885:207-219. doi: 10.1007/978-1-4939-8889-1_14
 46. Makis A, Georgiou I, Traeger-Synodinos J, Storino MR, Giuliano M, Andolfo I, Hatzimichael E, Chaliasos N, Giapros V, Izzo P, Iolascon,A, Grosso M. (2019) A Novel εγδβ-Thalassemia Deletion Associated with Severe Anemia at Birth and a β-Thalassemia Intermedia Phenotype Later in Life in Three Generations of a Greek. Hemoglobin. 1-4. doi: 10.1080/03630269.2019.1699568
 47. Chronopoulou EG, Vlachakis D, Papageorgiou AC, Ataya FS, Labrou NE. (2019) Structure-based design and application of an engineered glutathione transferase for the development of an optical biosensor for pesticides determination. Biochim Biophys Acta Gen Subj, 1863(3):565-576. doi: 10.1016/j.bbagen.2018.12.004
 48. Vlamos P, Kotsireas I, Vlachakis D. (2019) Complexity in medical informatics. Complexity. 2019:8658124. doi: 10.1155/2019/8658124
 49. Theoharaki C, Chronopoulou E, Vlachakis D, Ataya FS, Giannopoulos P, Maurikou S, Skopelitou K, Papageorgiou AC, Labrou NE. (2019) Delineation of the functional and structural properties of the glutathione transferase family from the plant pathogen Erwinia carotovora. Funct Integr Genomics. 19(1). doi: 10.1007/s10142-018-0618-8
 50. Tsaniras SC, Delinasios GJ, Petropoulos M, Panagopoulos A, Anagnostopoulos AK, Villiou M, Vlachakis D, Bravou V, Stathopoulos GT, Taraviras S. (2019) DNA replication inhibitor geminin and retinoic acid signaling participate in complex interactions associated with pluripotency. Cancer Genomics Proteomics. 16(6):593-601. doi: 10.21873/cgp.20162.

Δημοσιεύσεις 2020

 1. Ntaouti E, Gonidakis F, Nikaina E, Varelas D, Creatsas G, Chrousos G, Siahanidou T. (2020) Maternity Blues: risk factors in Greek population and validity of the Greek version of Kennerley and Gath’s Blues Questionnaire. J Matern Fetal Neonatal Med. 33(13):2253-2262. doi: 10.1080/14767058.2018.1548594. Epub 2018 Nov 28.
 2. Tatsi EB, Kanaka-Gantenbein C, Scorilas A, Chrousos GP, Sertedaki A. (2020) Next Generation Sequencing Targeted Gene Panel in Greek MODY patients increases diagnostic accuracy. Pediatr Diabetes. 21(1):28-39. doi: 10.1111/pedi.12931. Epub 2019 Nov 10.
 3. Karageorgou D, Magriplis E, Bakogianni I, Mitsopoulou AV, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Chourdakis M, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee. (2020) Dietary patterns and cardiovascular disease in Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Nutr Metab Cardiovasc Dis. 30(2):201-213. doi: 10.1016/j.numecd.2019.09.024. Epub 2019 Sep 30.
 4. Mavrogeni S, Giannakopoulou A, Katsalouli M, Pons RM, Papavasiliou A, Kolovou G, Noutsias M, Papadopoulos G, Karanasios E, Chrousos GP. (2020) Friedreich’s Ataxia: Case series and the Additive Value of Cardiovascular Magnetic Resonance. J Neuromuscul Dis. 7(1):61-67. doi: 10.3233/JND-180373.
 5. Fountoulakis S, Papanastasiou L, Voulgaris N, Kounadi T, Markou A, Chrousos GP, Piaditis G. (2020) Salt intake in mineralocorticoid receptor antagonist-treated primary aldosteronism: foe or ally? Hormones (Athens). 19(2):223-232. doi: 10.1007/s42000-019-00167-9. Epub 2019 Dec 21.
 6. Ferle V, Repouskou A, Aspiotis G, Raftogianni A, Chrousos G, Stylianopoulou F, Stamatakis A. (2020) Synergistic effects of early life mild adversity and chronic social defeat on rat brain microglia and cytokines. Physiol Behav. 215:112791. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112791. Epub 2019 Dec 21.
 7. Charalampopoulou M, Bacopoulou F, Syrigos KN, Filopoulos E, Chrousos GP, Darviri C. (2020) The effects of Pythagorean Self-Awareness Intervention on breast cancer patients undergoing adjuvant therapy: A pilot randomized controlled trial. 49:210-218. doi: 10.1016/j.breast.2019.12.012. Epub 2019 Dec 20.
 8. Dimakopoulos I, Magriplis E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos DB, Zampelas A. (2020) Intake and contribution of food groups to vitamin D intake in a representative sample of adult Greek population. 72:110641. doi: 10.1016/j.nut.2019.110641. Epub 2019 Nov 15.
 9. Kapsali F, Zioga I, Papageorgiou P, Smyrnis N, Chrousos GP, Papageorgiou C. (2020) Event-related EEG oscillations in Body Dysmorphic Disorder. Eur J Clin Invest. 2020 Mar;50(3):e13208. doi: 10.1111/eci.13208. Epub 2020 Feb 12.
 10. Wani K, Alfawaz H, Alnaami AM, Sabico S, Khattak MNK, Al-Attas O, Alokail MS, Alharbi M,Chrousos G, Kumar S, Al-Daghri NM. (2020) Effects of A 12-Month Intensive Lifestyle Monitoring Program in Predominantly Overweight/Obese Arab Adults with Prediabetes. 12(2):464. doi: 10.3390/nu12020464.
 11. Siahanidou T, Karalexi MA, Kantzanou M, Dessypris N, Christodoulakis C, Daoutakos P, Aggelou K, Loutradis D, Chrousos GP, Petridou ET. (2020) Stillbirth in Greece during the years of economic crisis: a population-based study. Eur J Pediatr. 179(7):1157-1166. doi: 10.1007/s00431-020-03588-6. Epub 2020 Feb 15.
 12. Herhaus B, Ullmann E, Chrousos G, Petrowski K. (2020) High/low cortisol reactivity and food intake in people with obesity and healthy weight. Transl Psychiatry. 10(1):40. doi: 10.1038/s41398-020-0729-6.
 13. Livadas S, Bothou C, Kanaka-Gantenbein C, Chiotis D, Angelopoulos N, Macut D, Chrousos GP. (2020) Unfavorable Hormonal and Psychologic Profile in Adult Women with a History of Premature Adrenarche and Pubarche, Compared to Women with Polycystic Ovary Syndrome. Horm Metab Res. 52(3):179-185. doi: 10.1055/a-1109-2630. Epub 2020 Feb 19.
 14. Gontika M, Skarlis C, Artemiadis A, Pons R, Mastroyianni S, Vartzelis G, Theodorou V, Kilindireas K, Stefanis L, Dalakas M, Chrousos G, Anagnostouli M. (2020) HLA-DRB1 allele impact on pediatric multiple sclerosis in a Hellenic cohort. Mult Scler J Exp Transl Clin. 6(1):2055217320908046. doi: 10.1177/2055217320908046. eCollection Jan-Mar 2020.
 15. Giannakopoulos G, Margoni D, Chouliaras G, Panayiotou J, Zellos A, Papadopoulou A, Liakopoulou M, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Kolaitis G, Roma E. (2020) Child and Parent Mental Health Problems in Pediatric Celiac Disease: A Prospective Study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. doi: 10.1097/MPG.0000000000002769. Online ahead of print.
 16. Papageorgiou CC, Kouroupetroglou GTH, Stachtea XP, Papageorgiou PC, Mavromatos AK, Chrousos GP, Logothetis NK, Tsaltas E. (2020) Perspective-Taking in Blindness: An EventRelated Brain Potentials Study With the Continuous Wavelet Transform. IEEE Access, vol. 8, pp. 76657-76670, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2990095.
 17. Ortiz R, Gemmill JAL, Sinaii N, Stegmann B, Khachikyan I, Chrousos G, Segars J, Stratton P. (2020) Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Responses in Women with Endometriosis-Related Chronic Pelvic Pain. Reprod Sci. doi: 10.1007/s43032-020-00201-x. Online ahead of print. PMID: 32572832.
 18. Louvardi M, Pelekasis P, Chrousos GP, Darviri C. (2020) Mental Health in Chronic Disease Patients during the COVID-19 Quarantine in Greece. Palliat Support Care. 1-17. doi: 10.1017/S1478951520000528. Online ahead of print. PMID: 32594950.
 19. Mentessidou A, Livani A, Chrousos G, Mirilas P. (2020) Ileocecal Valve Removal Reverses the Constipating Effects of Loperamide in Rats. J Surg Res. 255:371-377. doi: 10.1016/j.jss.2020.05.002. Online ahead of print. PMID: 32599457
 20. Anesiadou S, Makris G, Michou M, Bali P, Papassotiriou I, Apostolakou F, Korkoliakou P, Papageorgiou C, Chrousos G, Pervanidou P. (2020) Salivary cortisol and alpha-amylase daily profiles and stress responses to an academic performance test and a moral cognition task in children with neurodevelopmental disorders. Stress Health. doi: 10.1002/smi.2971. Online ahead of print. PMID: 32608561
 21. Philips EM, Santos S, Trasande L, Aurrekoetxea JJ, Barros H, von Berg A, Bergström A, Bird PK, Brescianini S, Ní Chaoimh C, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Costet N, Criswell R, Crozier S, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, van Gelder MMHJ, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Hanke W, Heude B, Hryhorczuk D, Iñiguez C, Inskip H, Karvonen AM, Kenny LC, Kull I, Lawlor DA, Lehmann I, Magnus P, Manios Y, Melén E, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murray D, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels AJJM, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Rusconi F, Santos AC, Sørensen TIA, Standl M, Stoltenberg C, Sunyer J, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Vrijkotte TGM, Wright J, Zvinchuk O, Gaillard R, Jaddoe VWV. (2020) Changes in parental smoking during pregnancy and risks of adverse birth outcomes and childhood overweight in Europe and North America: An individual participant data meta-analysis of 229,000 singleton births. PLoS Med. 2020 Aug 18;17(8): e1003182. doi: 10.1371/journal.pmed.1003182. eCollection 2020 Aug. PMID: 32810184
 22. Kapogiannis A, Makris G, Darviri C, Artemiadis A, Klonaris D, Tsoli S, Bachourou T, Stefanaki C, Papanikolaou K,  Chrousos G & Pervanidou P (2020) The Greek Version of the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale for Follow-up Assessment in Prepubertal Children with ADHD. International Journal of Disability, Development and Education, DOI: 1080/1034912X.2020.1802647
 23. Theodoropoulou KT, Dimitriadis GD, Tentolouris N, Darviri C, Chrousos GP (2020) Diabetes distress is associated with individualized glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus. Hormones (Athens). doi: 1007/s42000-020-00237-3. Online ahead of print. PMID: 32844383
 24. Mentessidou A, Salakos C, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Kostakis A, Mirilas P. (2020) Morphologic alterations of the genital mesentery implicated in testis nondescent in rats prenatally exposed to flutamide. doi: 10.1111/andr.12903. Online ahead of print. PMID: 32946666 2
 25. Michas G, Magriplis E, Panagiotakos D, Chourdakis M, Micha R, Filippatos G, Zampelas A, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Mitsopoulou AV, Bakogianni I, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Fappa E, Theodoraki EM, Trichia E, Sialvera TE, Varytimiadi A, Spyreli E, Koutelidakis A, Karlis G, Zacharia S, Papageorgiou A; Advisory Committee, Chrousos GP, Dedoussis G, Dimitriadis G, Manios Y, Roma E. (2020) Heart failure in Greece: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Hellenic J Cardiol. S1109-9666(20)30191-3. doi: 10.1016/j.hjc.2020.08.007. Online ahead of print.
 26. Koumantarou Malisiova E, Mourikis I, Chalimourdas T, Nianiakas N, Michou M, Mantzou A, Darviri C, Vaidakis N, Zervas IM, Chrousos GP, Papageorgiou CC. (2020) Low hair cortisol concentrations in obsessive compulsive disorder: A cross-sectional study. J Psychiatr Res. 131:187-193. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.09.014. Epub ahead of print. PMID: 32979695.
 1. Papageorgiou C, Stachtea X, Papageorgiou P, Alexandridis AT, Makris G, Chrousos G, Kosteletos G. (2020) Gender-dependent variations in optical illusions: evidence from N400 waveforms. Physiol Meas. 41(9):095006. doi: 10.1088/1361-6579/abb2eb. PMID: 33021228.
 2. Bornstein SR, Voit-Bak K, Rosenthal P, Tselmin S, Julius U, Schatz U, Boehm BO, Thuret S, Kempermann G, Reichmann H, Chrousos GP, Licinio J, Wong ML, Schally AV, Straube R. (2020) Extracorporeal apheresis therapy for Alzheimer disease-targeting lipids, stress, and inflammation. Mol Psychiatry. 25(2):275-282. doi: 10.1038/s41380-019-0542-x. Epub 2019 Oct 8.
 3. Nicolaides N, Chrousos GP. (2020) Adrenal Cortex Hormones. In: Hormone Signaling in Biology and Medicine, Ed. Litwack G. Academic Press. p 619-633
 4. Nicolaides NC, Chrousos GP. (2020) Sex Differences in Circadian Endocrine Rhythms: Clinical Implications. Eur J Neurosci. 52(1):2575-2585. doi: 10.1111/ejn.14692. Epub 2020 Feb 28.
 5. Chrousos GP, Mentis A-F. (2020) Imposter syndrome threatens diversity. 367(6479):749-750. doi: 10.1126/science.aba8039.
 6. Agorastos A, Nicolaides NC, Bozikas VP,Chrousos GP, Pervanidou P. (2020) Multilevel Interactions of Stress and Circadian System: Implications for Traumatic Stress. Front Psychiatry. 10:1003. doi: 10.3389/fpsyt.2019.01003. eCollection 2019.
 7. Panagopoulos DJ, Balmori A, Chrousos GP. (2020) On the biophysical mechanism of sensing upcoming earthquakes by animals. Sci Total Environ. 717:136989. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.136989. Epub 2020 Jan 29.
 8. Angelopoulou E, Anagnostouli M, Chrousos GP, Bougea A. (2020) Massage therapy as a complementary treatment for Parkinson’s disease: A Systematic Literature Review. Complement Ther Med. 49:102340. doi: 10.1016/j.ctim.2020.102340. Epub 2020 Feb 6.
 9. Pervanidou P, Makris G, Chrousos G, Agorastos A. (2020) Early Life Stress and Pediatric Posttraumatic Stress Disorder. Brain Sci. 10(3):169. doi: 10.3390/brainsci10030169.
 10. Zannas AS, Stein MB, Chrousos GP. (2020) Editorial: Molecular Mechanisms in Stress and Trauma Related Disorders. Front Psychiatry. 11:103. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00103. eCollection 2020. No abstract available. PMID: 32194451
 11. Chrousos GP, Mentis AA. (2020) Medical misinformation in mass and social media: an urgent call for action, especially during epidemics. Eur J Clin Invest. 50(5):e13227. doi: 10.1111/eci.13227. Epub 2020 May 5.
 12. Zannas AS, Chrousos GP, Stein MB. (2020) Issue: Molecular Mechanisms in Stress and Trauma Related Frontiers in Psychiatry 2020: Volume 11.
 13. Chrousos GP, Mentis A-F A, Dardiotis E. (2020) Biomedical research: lessons from the last decade’s crisis and austerity-stricken small countries for the current COVID-19-related crisis. Nat Med. 26(5):644-646. doi: 10.1038/s41591-020-0859-7.
 14. Panagiotakos DB, Magriplis E, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee. (2020) The re-calibrated HellenicSCORE based on newly derived risk factors from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS); the HellenicSCORE II. Hellenic J Cardiol. S1109-9666(20)30073-7. doi: 10.1016/j.hjc.2020.03.006. Online ahead of print.
 15. Mentis A-F A, Dardiotis E, Chrousos GP. (2020) Apolipoprotein E4 and meningeal lymphatics in Alzheimer disease: a conceptual framework. Mol Psychiatry. doi: 10.1038/s41380-020-0731-7. Online ahead of print.
 16. Meduri GU, Chrousos GP. (2020) General Adaptation in Critical Illness: Glucocorticoid Receptor-alpha Master Regulator of Homeostatic Corrections. Front Endocrinol (Lausanne).11:161. doi: 10.3389/fendo.2020.00161. eCollection 2020.
 17. NicolaidesΝC, Kanaka-Gantenbein C,  Papadopoulou-Marketou N, Sertedaki A,  Chrousos GP,  Papassotiriou (2020) Emerging Technologies in Pediatrics: The Paradigm of Neonatal Diabetes Mellitus. Crit Rev Clin Lab Sci. 1-10. doi: 10.1080/10408363.2020.1752141. Online ahead of print.
 18. Vlachakis D, Papakonstantinou E, Efthimiadou A, Bacopoulou F, Goulielmos G, Chrousos GP, Eliopoulos E. (2020) Ancestral Cancer Genes Shaping Evo‐Devo: An Integrated biochemical and computational approach (Review). World Academy Sciences Journal 2:7.
 19. Geronikolou SA, Johansson Ӧ, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Cokkinos D. (2020) Cellular Phone User’s Age or the Duration of Calls Moderate Autonomic Nervous System? A Meta-Analysis. Adv Exp Med Biol. 1194:475-488. doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_46. PMID: 32468564
 20. Papageorgiou L, Maroulis D, Chrousos GP, Eliopoulos E, Vlachakis D. (2020) Antibody Clustering Using a Machine Learning Pipeline that Fuses Genetic, Structural, and Physicochemical Properties. Adv Exp Med Biol.1194:41-58. doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_4. PMID: 32468522
 21. Raftopoulou S, Nicolaides NC, Papageorgiou L, Amfilochiou A, Zakinthinos SG, George P, Eliopoulos E, Chrousos GP, Vlachakis D. (2020) Structural Study of the DNA: Clock/Bmal1 Complex Provides Insights for the Role of Cortisol, hGR, and HPA Axis in Stress Management and Sleep Disorders. Adv Exp Med Biol. 1195:59-71. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_10.
 22. Paschou SA, Vryonidou A, Melissourgou M, Kosteria I, Goulis DG, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Menstrual Disorders And Androgen-Related Traits In Young Women With Type 1 Diabetes Mellitus: A Clinical Study.Endocr Pract. doi: 10.4158/EP-2020-0153. Online ahead of print. PMID: 32576049
 23. Koumarianou A, Symeonidi AE, Kattamis A, Linardatou K, Chrousos GP, Darviri C. (2020) A review of psychosocial interventions targeting families of children with cancer. Palliat Support Care. 1-16. doi: 10.1017/S1478951520000449. Online ahead of print. PMID: 32613930
 24. Mammas IN, Drysdale SB, Rath B, Theodoridou M, Papaioannou G, Papatheodoropoulou A, Koutsounaki E, Koutsaftiki C, Kozanidou E, Achtsidis V, Korovessi P, Chrousos GP, Spandidos DA. (2020) Update on current views and advances on RSV infection (Review). Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4641. Online ahead of print. PMID: 32626981
 25. Moutsopoulos HΜ, Chrousos GP. (2020) The “Distinguished” Physician-Scientist: Is a single bibliometric index sufficient for distinction? Clin Immunol. 108546. doi: 10.1016/j.clim.2020.108546. Online ahead of print. PMID: 32730866
 26. Chrousos GP, Meduri GU. (2020) Critical COVID-19 disease, homeostasis, and the “surprise” of effective glucocorticoid therapy. Clin Immunol. 108550. doi: 10.1016/ j. clim. 2020.108550. Online ahead of print. PMID: 32745524
 27. Mitsis T, Pierouli K, Diakou KI, Papakonstantinou E, Bacopoulou F, Chrousos GP, Vlachakis D (2020) EMBnet.journal 26, e934 http://dx.doi.org/10.14806/ej.26.0.934
 28. Chrousos GP, Mentis AA, Dardiotis E. (2020) Focusing on the Neuro-Psycho-Biological and Evolutionary Underpinnings of the Imposter Syndrome. Front Psychol. 11:1553. doi:10.3389/fpsyg.2020.01553
 29. Nicolaides NC, Chrousos GP. (2020) Sex differences in circadian endocrine rhythms: Clinical implications. Eur J Neurosci. 52:2575–2585. https://doi.org/10.1111/ejn.1469
 30. Piaditis GP, Kaltsas G, Markou A, Chrousos GP. (2020) Five Reasons for the Failure to Diagnose Aldosterone Excess in Hypertension [published online ahead of print, 2020 Sep 3]. Horm Metab Res.10.1055/a-1236-4869. doi:10.1055/a-1236-4869
 31. Arabi YM, Chrousos GP, Meduri GU. (2020) The ten reasons why corticosteroid therapy reduces mortality in severe COVID-19. Intensive Care Med. doi: 10.1007/s00134-020-06223-y. Epub ahead of print. PMID: 33026460.
 32. Vlachakis D, Papakonstantinou E, Mitsis T, Pierouli K, Diakou I, Chrousos G, Bacopoulou F. (2020) Molecular mechanisms of the novel coronavirus SARS-CoV-2 and potential anti-COVID19 pharmacological targets since the outbreak of the pandemic. Food Chem Toxicol. 2020111805. doi: 10.1016/j.fct.2020.111805. Epub ahead of print. PMID: 33038452.
 33. Giamouris VJ, Botsa E, Panagiotou P, Binou M, Kanaka-Gantenbein C. (2020) How a Greek children’s hospital reorganised its facilities and developed policies to handle suspected COVID-19 cases. Acta Paediatr. 109(11):2189-2191. doi: 10.1111/apa.15503
 34. Filippidou M., Petropoulou T, Botsa E, Vasilakis I-A, Smyrnaki P, Orfanou I., Kaditis A, Kanaka-Gantenbein, C. (2020) ROHHAD syndrome – A still unrecognized cause of childhood obesity: Report of three cases. J Pediatr Endocrinol Metab. 33(10):1341-1348. doi: 10.1515/jpem-2020-0111
 35. Kyritsi EM, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Autoimmune Thyroid Disease in Specific Genetic Syndromes in Childhood and Adolescence. Front Endocrinol. 11:543. doi: 10.3389/fendo.2020.00543
 36. Kyritsi EM, Hasiotou M, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Partial empty sella syndrome, GH deficiency and transient central adrenal insufficiency in a patient with NF1. Endocrine. 69(2):377-385. doi: 10.1007/s12020-020-02351-z
 37. Kaditis AG, Polytarchou A, Moudaki A, Panaghiotopoulou-Gartagani P, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Measures of nocturnal oxyhemoglobin desaturation in children with neuromuscular disease or Prader-Willi syndrome. Pediatr Pulmonol. 55(8):2089-2096. doi: 10.1002/ppul.24899
 38. Babatzia A, Papaioannou W, Stavropoulou A, Pandis N, Kanaka-Gantenbein C, Papagiannoulis L, Gizani S. (2020) Clinical and microbial oral health status in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Int Dent J. 70(2):136-144. doi: 10.1111/idj.12530
 39. Arkoumani M, Papadopoulou-Marketou N, Nicolaides NC, Kanaka-Gantenbein C, Tentolouris N, Papassotiriou I. (2020) The clinical impact of growth differentiation factor-15 in heart disease: A 2019 update. Crit Rev Clin Lab Sci. 57(2):114-125. doi: 10.1080/10408363.2019.1678565
 40. Voutetakis A, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Vital Considerations for Aspirin in Prevention of Preeclampsia, a Multifaceted Pregnancy Disorder – Reply. JAMA Pediatr. 174(1):95-96. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.4021
 41. Vlachopapadopoulou E-A, Dikaiakou E, Fotiadou A, Sifianou P, Tatsi EB, Sertedaki A, Kanaka-Gantenbein C, Michalacos S. (2020) Detection of hepatocyte nuclear factor 4A(HNF4A) gene variant as the cause for congenital hyperinsulinism leads to revision of the diagnosis of the mother. J Pediatr Endocrinol Metab. doi: 10.1515/jpem-2020-0302
 42. Paschou SA, Polyzos SA, Anagnostis P, Goulis DG, Kanaka-Gantenbein C., Lambrinoudaki I, Georgopoulos NA, Vryonidou A. (2020) Nonalcoholic fatty liver disease in women with polycystic ovary syndrome. Endocrine. 67(1):1-8. doi: 10.1007/s12020-019-02085-7
 43. Karapanou O, Tzanela M, Rondogianni P, Dacou-Voutetakis C, Chiotis D, Vlassopoulou B, Vassiliadi D, Kanaka-Gantenbein C, Tsagarakis S. (2020) Long-term outcome of differentiated thyroid cancer in children and young adults: risk stratification by ATA criteria and assessment of pre-ablation stimulated thyroglobulin as predictors of disease persistence. Endocrine. 70(3):566-574. doi: 10.1007/s12020-020-02378-2
 44. Stefanaki C, Michos A, Latsios G, Tousoulis D, Peppa M, Zosi P, Boschiero D, Bacopoulou, F. (2020) Sexual dimorphism of heart rate variability in adolescence: a case-control study on depression, anxiety, stress levels, body composition, and heart rate variability in adolescents with impaired fasting glucose. Int J Environ Res Public Health. 17(8):2688. doi: 10.3390/ijerph17082688
 45. Lambrou GI, Bacopoulou F. (2020) Kisspeptin and the “special relationship” between reproduction and metabolism: A computational approach. Med Chem. 16(6):796-811. doi: 10.2174/1573406415666190710182906
 46. Gatto F, Perez-Rivas LG, Olarescu NC, Khandeva P, Chachlaki K, Trivellin, G, Gahete MD, Cuny T. (2020) Diagnosis and Treatment of Parasellar Lesions. Neuroendocrinology. 110(9-10):728-739. doi: 10.1159/000506905
 47. Chlamydas S, Papavassiliou AG, Piperi C. (2020) Epigenetic mechanisms regulating COVID-19 infection. Epigenetics. doi: 10.1080/15592294.2020.1796896
 48. Katsenios N, Sparangis P, Kakabouki I, Efthimiadou A. (2020) Influence of pulsed electromagnetic field as a pre-sowing treatment on germination, plant growth and yield of broad beans.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 48(3):1398-1412. doi: 10.15835/nbha48311989
 49. Giannoglou M, Dimitrakellis P, Efthimiadou Α, Gogolides Ε, Katsaros G. (2020) Comparative Study on the Effect of Cold Atmospheric Plasma, Ozonation, Pulsed Electromagnetic Fields and High-Pressure Technologies on Sea Bream Fillet Quality Indices and Shelf Life. Food Engineering Reviews. doi: 10.1007/s12393-020-09248-7
 50. Doupis J, Festas G, Tsilivigos C, Efthymiou V, Kokkinos A. (2020) Smartphone-Based Technology in Diabetes Management. Diabetes Ther. 11(3):607-619. doi: 10.1007/s13300-020-00768-3
 51. Antoniou A-S, Efthymiou V, Polychroni F, Kofa O. (2020) Occupational stress in mainstream and special needs primary school teachers and its relationship with self-efficacy. Educational Studies. doi: 10.1080/03055698.2020.1837080
 52. Nicolaides NC, Matheou A, Vlachou F, Neocleous V, Skordis N. (2020) Polycystic ovarian syndrome in adolescents: From diagnostic criteria to therapeutic management. Acta Biomed. 91(3):e2020085. doi: 10.23750/abm.v91i3.10162
 53. Skordis N, Kyriakou A, Dror S, Mushailov A, Nicolaides NC. (2020) Gender dysphoria in children and adolescents: an overview. Hormones (Athens). 19(3):267-276. doi: 10.1007/s42000-020-00174-1
 54. Kyriakou A, Nicolaides NC, Skordis N. (2020) Current approach to the clinical care of adolescents with gender dysphoria. Acta Biomed. 91(1):165-175. doi: 10.23750/abm.v91i1.9244
 55. Korpa T, Skaloumbakas C, Katsounas M, Papadopoulou P, Lytra F, Karagianni S, Pervanidou P. (2020) EF train: Development of an executive function training program for preschool and school-aged children with ADHD. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 20(1):13-27.
 56. Kori M, Le Thi TG, Werkstetter K, Sustmann A, Bontems P, Lopes AI, Oleastro M, Iwanczak B, Kalach N, Misak Z, Cabral J, Homan M, Cilleruelo Pascual ML, Pehlivanoglu, E., Casswall, T., Urruzuno, P., Martinez Gomez, M.J., Papadopoulou, A, Roma E, Dolinsek J. Rogalidou M, Urbonas V, Chong S, Kindermann A, Miele E, Rea F, Cseh Á, Koletzko S. (2020) Helicobacter pylori Infection in Pediatric Patients Living in Europe: Results of the EuroPedHP Registry 2013 to 2016. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 71(4):476-483. doi: 10.1097/MPG.0000000000002816
 57. Tourlamain G, Garcia-Puig R, Gutiérrez-Junquera C, Papadopoulou A, Roma E, Kalach N, Oudshoorn J, Sokollik C, Karolewska-Bochenek K, Oliva S, Strisciuglio C, Bauraind O, Auth MK-H, Thomson M, Otte S, Rok O, Dias JA, Tzivinikos C, Urbonas V, Kostovski A, Zevit N, Velde SV. (2020) Differences in Management of Eosinophilic Esophagitis in Europe: An Assessment of Current Practice. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 71(1):83-90. doi: 10.1097/MPG.0000000000002672
 58. Hoofien A, Papadopoulou A, Gutiérrez-Junquera C, Martínez Gómez MJ, Domínguez-Ortega G, Oudshoorn J, Roma E, Dias JA, Oliva S, Marderfeld L, Zevit N. (2020) Sustained Remission of Eosinophilic Esophagitis Following Discontinuation of Dietary Elimination in Children. Clin Gastroenterol Hepatol. 18(1):249-251.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2019.03.008
 59. Kekou K, Svingou M, Sofocleous C, Mourtzi N, Nitsa E, Konstantinidis G, Youroukos S, Skiadas K, Katsalouli M, Pons R, Papavasiliou A, Kotsalis C, Pavlou, E, Evangeliou A, Katsarou E, Voudris K, Dinopoulos A, Vorgia P, Niotakis G, Diamantopoulos N, Nakou I, Koute V, Vartzelis G, Papadimas G-K, Papadopoulos, C, Tsivgoulis G, Traeger-Synodinos, J. (2020) Evaluation of Genotypes and Epidemiology of Spinal Muscular Atrophy in Greece: A Nationwide Study Spanning 24 Years. J Neuromuscul Dis. 7(3):247-256. doi: 10.3233/JND-190466
 60. Posnakoglou L, Siahanidou T, Syriopoulou V, Michos A. (2020) Impact of cerebrospinal fluid syndromic testing in the management of children with suspected central nervous system infection. Eur J Clinical Microbiol Infect Dis. 39(12):2379-2386. doi: 10.1007/s10096-020-03986-6
 61. Achour A, Koopmann T, Castel R, Santen GWE. den Hollander N, Knijnenburg J, Ruivenkamp CAL, Arkesteijn SGJ, Ter Huurne J, Bisoen S, Verschuren M, Vijfhuizen L, Schaap R, Grimbergen A, Slomp J, Traeger-Synodinos J, Vrettou, C., Pissard S, Galacteros F, Baas F, Harteveld CL. (2020) A new gene associated with a β-thalassemia phenotype: the observation of variants in SUPT5H. Blood. 136(15):1789-1793. doi: 10.1182/blood.2020005934
 62. Neumann K, Sermon K, Bossuyt P, Goossens V, Geraedts J, Traeger-Synodinos J, Parriego M, Schmutzler A, van der Ven K, Rudolph-Rothfeld W, Vonthein R, Griesinger G. (2020) An economic analysis of preimplantation genetic testing for aneuploidy by polar body biopsy in advanced maternal age. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 127(6):710-718. doi: 10.1111/1471-0528.16089
 63. Babbs C, Brown J, Horsley SW, Slater J, Maifoshie E, Kumar S, Ooijevaar P, Kriek M, Dixon-Mciver A, Harteveld CL, Traeger-Synodinos J, Wilkie AOM, Higgs DR, Buckle VJ. (2020) ATR-16 syndrome: Mechanisms linking monosomy to phenotype. J Med Genet. doi: 10.1136/jmedgenet-2019-106528
 64. Naseem M, Othman EM, Fathy M, Iqbal J, Howari FM, AlRemeithi FA, Kodandaraman G, Stopper H, Bencurova E, Vlachakis D, Dandekar T. (2020) Integrated structural and functional analysis of the protective effects of kinetin against oxidative stress in mammalian cellular systems. Sci Rep. 10(1):13330. doi: 10.1038/s41598-020-70253-1
 65. Bacopoulou F, Landis GN, Pałasz A, Tsitsika A, Vlachakis D, Tsarouhas K, Tsitsimpikou C, Stefanaki C, Kouretas D, Efthymiou V. (2020) Identifying early abdominal obesity risk in adolescents by telemedicine: A cross-sectional study in Greece. Food Chem Toxicol. 144:111532. doi: 10.1016/j.fct.2020.111532
 66. Vila IK, Fretaud M, Vlachakis D, Laguette N, Langevin C. (2020) Animal Models for the Study of Nucleic Acid Immunity: Novel Tools and New Perspectives. J Mol Biol. 432(20):5529-5543. doi: 10.1016/j.jmb.2020.08.016
 67. Neocleous V, Fanis P, Toumba M, Tanteles GA, Schiza M, Cinarli F, Nicolaides NC, Oulas A, Spyrou GM, Mantzoros CS, Vlachakis D, Skordis N, Phylactou LA. (2020) GnRH Deficient Patients With Congenital Hypogonadotropic Hypogonadism: Novel Genetic Findings in ANOS1, RNF216, WDR11, FGFR1, CHD7, and POLR3A Genes in a Case Series and Review of the Literature. Front Endocrinol (Lausanne). 11:626. doi: 10.3389/fendo.2020.00626
 68. Guerra J, Valadao A-L, Vlachakis D, Polak K, Vila IK, Taffoni C, Prabakaran T, Marriott AS, Kaczmarek R, Houel A, Auzemery B, Déjardin S, Boudinot P, Nawrot B, Jones NJ, Paludan SR, Kossida S, Langevin C, Langevin C, Laguette N. (2020) Lysyl-tRNA synthetase produces diadenosine tetraphosphate to curb STING-dependent inflammation. Sci Adv. 6(21):EAAX3333. doi: 10.1126/sciadv.aax3333
 69. Tsekouras V, Mavrikou S, Vlachakis D, Makridakis M, Stroggilos R, Zoidakis J, Termentzi A, Moschopoulou G, Kintzios S. (2020) Proteome analysis of leaf, stem and callus in Viscum album and identification of lectins and viscotoxins with bioactive properties. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 141(1):167-178. doi: 10.1007/s11240-020-01777-7
 70. Vlachakis D. (2020) Introducing Drugonfly; A Novel Computer-Aided Drug Repurposing Pipeline Based on Genomic, Structural and Physicochemical Profiles. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 12462 LNAI, pp. 113-121. doi: 10.1007/978-3-030-60735-7_13
 71. Salis C, Papageorgiou L, Papakonstantinou E, Hagidimitriou M, Vlachakis D. (2020) Olive Oil Polyphenols in Neurodegenerative Pathologies. Adv Exp Med Biol. 1195:77-91. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_12
 72. Koumandou VL, Papageorgiou L, Tsaniras SC, Papathanassopoulou A, Hagidimitriou M, Cosmidis N, Vlachakis D. (2020) Microbiome Hijacking Towards an Integrative Pest Management Pipeline. Adv Exp Med Biol. 1195:21-32. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_4
 73. Papageorgiou L, Papakonstantinou E, Salis C, Polychronidou E, Hagidimitriou M, Maroulis D, Eliopoulos E, Vlachakis D. (2020) Drugena: A Fully Automated Immunoinformatics Platform for the Design of Antibody-Drug Conjugates Against Neurodegenerative Diseases. Adv Exp Med Biol. 1194:203-215. doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_18
 74. Angelakis AN, Antoniou GP, Yapijakis C, Tchobanoglous G. (2020) History of hygiene focusing on the crucial role of water in the Hellenic asclepieia (i.e., ancient hospitals). Water (Switzerland). 12(3):754. doi: 10.3390/w12030754
 75. Yapijakis C. (2020) Regulatory Role of MicroRNAs in Brain Development and Function. Adv Exp Med Biol. 1195:237-247. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_32
 76. Yapijakis C, Laskaratos A, Angelopoulou A, Voumvourakis C. (2020) Genetic Counseling for Adult-Onset Spinal and Bulbar Muscular Atrophy (Kennedy Syndrome): Multiple Cases of Prenatal Testing in a Family. Adv Exp Med Biol. 1195:199-204. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_28
 77. Yapijakis C, Angelopoulou A, Manolakos E, Voumvourakis C. (2020) Craniofacial and Neurological Phenotype in a Patient with De Novo 18q Microdeletion and 18p Microduplication. Adv Exp Med Biol. 1195:163-166. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_22
 78. Constantinides VC, Paraskevas GP, Kalogera S, Yapijakis C, Kapaki E. (2020) Hot cross bun sign and prominent cerebellar peduncle involvement in a patient with oculodentodigital dysplasia. Neurological Sciences. doi: 10.1007/s10072-020-04569-1
 79. Koronellos N, Yapijakis C, Katoulis A, Avgoustidis D, Vylliotis A, Papakosta V, Diamantopoulou S, Zografos O, Vairaktari G, Vairaktaris E, Vassiliou S. (2020) Association study indicates combined effect of interleukin-10 and angiotensin-converting enzyme in basal cell carcinoma development. Arch Dermatol Res. doi: 10.1007/s00403-020-02113-x
 80. Kozlowska K, Scher S., Helgeland H. (2020). [Foreword by Gerorge P. Chrousos] Functional Somatic Symptoms in Children and Adolescents: The Stress-System Approach to Assessment and Treatment. London, Palgrave Macmillan.

Δημοσιεύσεις 2021

 1. Chen N, Zhao S, Jolly A, Wang L, Pan H, Yuan J, Chen S, Koch A, Ma C, Tian W, Jia Z, Kang J, Zhao L, Qin C, Fan X, Rall K, Coban-Akdemir Z, Chen Z, Jhangiani S, Liang Z, Niu Y, Li X, Yan Z, Wu Y, Dong S, Song C, Qiu G, Zhang S, Liu P, Posey JE, Zhang F, Luo G, Wu Z; Deciphering Disorders Involving Scoliosis and COmorbidities (DISCO) study group, Su J, Zhang J, Chen EY, Rouskas K, Glentis S, Bacopoulou F, Deligeoroglou E, Chrousos G, Lyonnet S, Polak M, Rosenberg C, Dingeldein I, Bonilla X, Borel C, Gibbs RA, Dietrich JE, Dimas AS, Antonarakis SE, Brucker SY, Lupski JR, Wu N, Zhu L. Perturbations of genes essential for Müllerian duct and Wölffian duct development in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. Am J Hum Genet. 2021 Jan 5:S0002-9297(20)30450-X. doi: 10.1016/j.ajhg.2020.12.014. Epub ahead of print. PMID: 33434492.
 2. Magriplis E, Panagiotakos D, Papakonstantinou E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Chourdakis M, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Dimitriadis G, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee. Prevalence of type 2 diabetes mellitus in a representative sample of Greek adults and its association with modifiable risk factors: results from the Hellenic National Nutrition and Health Survey. Public Health. 2021 Jan 18:S0033-3506(20)30444-3. doi: 10.1016/j.puhe.2020.10.002. Epub ahead of print. PMID: 33478772.
 3. Mitsopoulou AV, Magriplis E, Michas G, Micha R, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos DB, Zampelas A, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Fappa E, Theodoraki EM, Trichia E, Sialvera TE, Varytimiadi A, Spyreli E, Koutelidakis A, Karlis G, Zacharia S, Papageorgiou A, Dedoussis G, Dimitriadis G, Manios I. Micronutrient dietary intakes and their food sources in adults: the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). J Hum Nutr Diet. 2021 Jan 26. doi: 10.1111/jhn.12840. Epub ahead of print. PMID: 33497494.
 4. Varagiannis P, Magriplis E, Risvas G, Vamvouka K, Nisianaki A, Papageorgiou A, Pervanidou P, Chrousos GP, Zampelas A. Effects of Three Different Family-Based Interventions in Overweight and Obese Children: The “4 Your Family” Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2021 Jan 24;13(2):341. doi: 10.3390/nu13020341. PMID: 33498894.
 5. Moschonis G, Androutsos O, Hulshof T, Sarapis K, Dracopoulou M, Chrousos GP, Manios Y. Risk evaluation of vitamin D insufficiency or deficiency in children using simple scores: The Healthy Growth Study. Nutr Res. 2020 Dec 26;88:19-27. doi: 10.1016/j.nutres.2020.12.021. Epub ahead of print. PMID: 33743321.
 6. Alexandraki KI, Markou A, Papanastasiou L, Tyfoxylou E, Kapsali C, Gravvanis C, Katsiveli P, Kaltsas GA, Zografos GN, Chrousos GP, Piaditis G. Surgical treatment outcome of primary aldosteronism assessed using new modified diagnostic tests. Hormones (Athens). 2021 Mar 23. doi: 10.1007/s42000-021-00280-8. Epub ahead of print. PMID: 33755936.
 7. Puhlmann LMC, Linz R, Valk SL, Vrticka P, Vos de Wael R, Bernasconi A, Bernasconi N, Caldairou B, Papassotiriou I, Chrousos GP, Bernhardt BC, Singer T, Engert V. Association between hippocampal structure and serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in healthy adults: A registered report. Neuroimage. 2021 Apr 11:118011. doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.118011. Epub ahead of print. PMID: 33852941.
 8. Psarraki EE, Bacopoulou F, Panagoulias E, Michou M, Pelekasis P, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. The effects of Pythagorean Self-Awareness Intervention on patients with major depressive disorder: A pilot randomized controlled trial. J Psychiatr Res. 2021 Apr 13;138:326-334. doi: 10.1016/j.jpsychires.2021.03.067. Epub ahead of print. PMID: 33894540.
 9. Papadopoulou A, Mermiri DT, Gritzelas G, Tsouridi O, Dimara E, Yapijakis C, Chrousos GP. Increased Incidence of Stress-related Tic Habit Cough in Children During the Recent Greek Financial Crisis. In Vivo. 2021 May-Jun;35(3):1811-1820. doi: 10.21873/invivo.12442. PMID: 33910867.
 10. Alexopoulos A, Chouliaras G, Kakourou T, Dakoutrou M, Nasi L, Petrocheilou A, Siahanidou S, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G, Loukou I, Michos A. Aquagenic Wrinkling of the Palms after Brief Immersion to Water test as a screening tool for Cystic Fibrosis diagnosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Apr 29. doi: 10.1111/jdv.17312. Epub ahead of print. PMID: 33914973.
 11. Kimmel MC, Fransson E, Cunningham JL, Brann E, Grewen K, Boschiero D, Chrousos GP, Meltzer-Brody S, Skalkidou A. Heart rate variability in late pregnancy: exploration of distinctive patterns in relation to maternal mental health. Transl Psychiatry. 2021 May 14;11(1):286. doi: 10.1038/s41398-021-01401-y. PMID: 33986246.
 12. Mavrogianni C, Moschonis G, Karaglani E, Cardon G, Iotova V, De Miguel-Etayo P, González-Gil EM, Tsochev Κ, Tankova T, Rurik I, Timpel P, Antal E, Liatis S, Makrilakis K, Chrousos GP, Manios Y. European Childhood Obesity Risk Evaluation (CORE) index based on perinatal factors and maternal sociodemographic characteristics: the Feel4Diabetes-study. Eur J Pediatr. 2021 May 14. doi: 10.1007/s00431-021-04090-3. Epub ahead of print. PMID: 33987685.
 13. Panagopoulou Z, Artemiadis AK, Chrousos GP, Darviri C, Anagnostouli MC. Pythagorean Self-Awareness Intervention for Multiple Sclerosis Patients: A Quasi-Experimental Pragmatic Trial. Arch Clin Neuropsychol. 2021 Jun 15:acab044. doi: 10.1093/arclin/acab044. Epub ahead of print. PMID: 34128954.
 14. Makris G, Pervanidou P, Chouliaras G, Stachtea X, Valavani E, Bastaki D, Korkoliakou P, Bali P, Poulaki K, Chrousos GP, Papageorgiou C. Diverse patterns of vulnerability to visual illusions in children with neurodevelopmental disorders. Cogn Process. 2021 Jun 21. doi: 10.1007/s10339-021-01041-6. Epub ahead of print. PMID: 34152544.
 15. Brown E, Malavaki C, Fransson E, Ioannidi M-K, Henriksson HE, Papadopoulos FC, Chrousos GP, Klapa MI, Skalkidou A. Metabolic Profiling Indicates Diversity in the Metabolic Physiologies Associated with Maternal Postpartum Depressive Symptoms. Psychiatry, 25 June 2021 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.685656
 16. Kanelli AA, Dimitrakopoulos PG, Fyllas NM, Chrousos GP, Kalantzi OI. Engaging the Senses: The Association of Urban Green Space with General Health and Well-Being in Urban Sustainability 2021, 13, 7322. https://doi.org/10.3390/ su13137322
 17. Makris G, Chouliaras G, Apostolakou F, Papageorgiou C, Chrousos GP, Papassotiriou I, Pervanidou P. Increased Serum Concentrations of High Mobility Group Box 1 (HMGB1) Protein in Children with Autism Spectrum Disorder. Children (Basel). 2021 Jun 5;8(6):478. doi: 10.3390/children8060478. PMID: 34198762
 18. Athanasopoulou S, Simos D, Charalampopoulou M, Tentolouris N, Kokkinos A, Bacopoulou F, Aggelopoulou E, Zigkiri E, Chrousos GP, Darviri C, Gonos ES. Significant Improvement of Stress and Aging Biomarkers Using a Novel Stress Management Program with the Cognitive Restructuring Method “Pythagorean Self-Awareness Intervention” in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Healthy Adults. Mech Ageing Dev. 2021 Jul 1:111538. doi: 10.1016/j.mad.2021.111538. Epub ahead of print. PMID: 34217756.
 19. Bränn E, Malavaki C, Fransson E, Ioannidi MK, Henriksson HE, Papadopoulos FC, Chrousos GP, Klapa MI, Skalkidou A. Metabolic Profiling Indicates Diversity in the Metabolic Physiologies Associated with Maternal Postpartum Depressive Symptoms. Front Psychiatry. 2021 Jun 25;12:685656. doi: 10.3389/fpsyt.2021.685656. PMID: 34248718; PMCID: PMC8267859.
 20. Chouliaras GL, Krepis P, Bouzios I, Zellos A, Chrousos G, Roma-Giannikou E. Dietary habits in Greek children with functional constipation based on Rome III criteria: a school-based, cross-sectional multivariate analysis. Ann Gastroenterol. 2021 Jul-Aug;34(4):528-534. doi: 10.20524/aog.2021.0626. Epub 2021 Apr 3. PMID: 34276192; PMCID: PMC8276364.
 21. Voulgaris N, Tyfoxylou E, Vlachou S, Kyriazi E, Gravanis C, Kapsali C, Markou A, Papanastasiou L, Gryparis A, Kassi E, Chrousos G, Kaltsas G, Piaditis G. Prevalence of Primary Aldosteronism Across the Stages of Hypertension Based on a New Combined Overnight Test. Horm Metab Res. 2021 Jul;53(7):461-469. doi: 10.1055/a-1507-5226. Epub 2021 Jul 19. PMID: 34282597.
 22. Belimezi M, Kalliaropoulos A, Jiménez J, Garcia I, Mentis AA, Chrousos GP. Age at sampling and sex distribution of AChRAb vs. MuSKAb myasthenia gravis in a large Greek population. Clin Neurol Neurosurg. 2021 Jul 27;208:106847. doi: 10.1016/j.clineuro.2021.106847. Epub ahead of print. PMID: 34343914.
 23. Mavrikou S, Tsekouras V, Hatziagapiou K, Paradeisi F, Bakakos P, Michos A, Koutsoukou A, Konstantellou E, Lambrou GI, Koniari E, Tatsi EB, Papaparaskevas J, Iliopoulos D, Chrousos GP, Kintzios S. Clinical Application of the Novel Cell-Based Biosensor for the Ultra-Rapid Detection of the SARS-CoV-2 S1 Spike Protein Antigen: A Practical Approach. Biosensors (Basel). 2021 Jul 6;11(7):224. doi: 10.3390/bios11070224. PMID: 34356695.
 24. Koumparou M, Bakas P, Pantos K, Economou M, Chrousos G. Stress management and In Vitro Fertilization (IVF): A pilot randomized controlled trial. Psychiatriki. 2021 Aug 5. doi: 10.22365/jpsych.2021.029. Epub ahead of print. PMID: 34390556.
 25. Magriplis E, Michas G, Petridi E, Chrousos GP, Roma E, Benetou V, Cholopoulos N, Micha R, Panagiotakos D, Zampelas A. Dietary Sugar Intake and Its Association with Obesity in Children and Adolescents. Children (Basel). 2021 Aug 3;8(8):676. doi: 10.3390/children8080676. PMID: 34438567.
 26. Geronikolou S, Drosatos G, Chrousos G. Emotional Analysis of the COVID-19 First Phase in Greece Based on Twitter Posts. JMIR Form Res. 2021 Jul 6. doi: 10.2196/27741. Epub ahead of print. PMID: 34469328.
 27. Mentis AF, Vlachakis D, Papakonstantinou E, Zaggans I, Patrinos G, Chrousos GP, Dardiotis E. A novel variant in DYNC1H1 could contribute to human amyotrophic lateral sclerosis-frontotemporal dementia spectrum. Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2021 Sep 17:mcs.a006096. doi: 10.1101/mcs.a006096. Epub ahead of print. PMID: 34535505.
 28. Belimezi M, Kalliaropoulos A, Mentis AA, Chrousos GP. Diagnostic significance of IgG and albumin indices versus oligoclonal band types in demyelinating disorders. J Clin Pathol. 2021 Sep 15:jclinpath-2021-207766. doi: 10.1136/jclinpath-2021-207766. Epub ahead of print. PMID: 34526372.
 29. Gontika M, Skarlis C, Markoglou N, Evangelopoulos ME, Velonakis G, Chrousos GP, Dalakas M, Stefanis L, Anagnostouli M. Fingolimod as a first- or second-line treatment in a mini-series of young Hellenic patients with adolescent-onset multiple sclerosis: focus on immunological data. Neurol Sci. 2021 Oct 1. doi: 10.1007/s10072-021-05623-2. Epub ahead of print. PMID: 34596776.
 30. Eleftheriades M, Chatzakis C, Papachatzopoulou E, Papadopoulos V, Lambrinoudaki I, Dinas K, Chrousos G, Sotiriadis A. Prediction of insulin treatment in women with gestational diabetes mellitus. Nutr Diabetes. 2021 Oct 2;11(1):30. doi: 10.1038/s41387-021-00173-0. PMID: 34601490.
 31. Voulgari F, Bacopoulou F, Artemiadis A, Kokka I, Vlachakis D, Tigani X, Chrousos GP, Darviri C. Pythagorean Self Awareness Intervention in Caregivers of Patients with Motor Disabilities. EMBnet J. 2021;26:e970. doi: 10.14806/ej.26.1.970. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34621632; PMCID: PMC8494422.
 32. Sofianopoulou K, Bacopoulou F, Vlachakis D, Kokka I, Alexopoulos E, Varvogli L, Chrousos GP, Darviri C. Stress Management in Elementary School Students: Α Pilot Randomised Controlled Trial. EMBnet J. 2021;26:e976. doi: 10.14806/ej.26.1.976. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34621631; PMCID: PMC8494420.
 33. Mourtzi N, Siahanidou T, Tsifintaris M, Karamichali E, Tasiopoulou A, Sertedaki A, Pesmatzoglou M, Kapetanaki A, Liosis G, Baltatzis G, Vlachakis D, Chrousos GP, Giannakakis A. lncRNA NORAD is consistently detected in breastmilk exosomes and its expression is downregulated in mothers of preterm infants. Int J Mol Med. 2021 Dec;48(6):216. doi: 10.3892/ijmm.2021.5049. Epub 2021 Oct 15. PMID: 34651660.
 34. Kallianta MK, Katsira XE, Tsitsika AK, Vlachakis D, Chrousos G, Darviri C, Bacopoulou F. Stress management intervention to enhance adolescent resilience: a randomized controlled trial. EMBnet J. 2021;26:e967. doi: 10.14806/ej.26.1.967. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34671547; PMCID: PMC8525873.
 35. Louvardi M, Pelekasis P, Bacopoulou F, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. Studying Depression, Anxiety, Distress and Somatisation in a Community Sample of 2,425 Adults in Greece. EMBnet J. 2021;26:e972. doi: 10.14806/ej.26.1.972. Epub 2021 Oct 8. PMID: 34722219; PMCID: PMC8553117.
 36. Exarchopoulou K, Papageorgiou A, Bacopoulou F, Malisiova EK, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. A Biofeedback-Assisted Stress Management Program for Patients with Irritable Bowel Syndrome: a Randomised Controlled Trial. EMBnet J. 2021;26:e980. doi: 10.14806/ej.26.1.980. Epub 2021 Oct 4. PMID: 34722218; PMCID: PMC8553100.
 37. Al-Daghri NM, Abdi S, Sabico S, Alnaami AM, Wani KA, Ansari MGA, Khattak MNK, Khan N, Tripathi, G, Chrousos GP, McTernan PG. Gut-Derived Endotoxin and Telomere Length Attrition in Adults with and without Type 2 Diabetes. Biomolecules 2021, 11, 1693. https://doi.org/10.3390/biom11111693
 38. Chitnis T, Banwell B, Kappos L, Arnold DL, Gücüyener K, Deiva K, Skripchenko N, Cui LY, Saubadu S, Hu W, Benamor M, Le-Halpere A, Truffinet P, Tardieu M; TERIKIDS Investigators. Safety and efficacy of teriflunomide in paediatric multiple sclerosis (TERIKIDS): a multicentre, double-blind, phase 3, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2021 Dec;20(12):1001-1011. doi: 10.1016/S1474-4422(21)00364-1. PMID: 34800398.
 39. Vgontzas AN, Fernandez-Mendoza J, Lenker KP, Basta M, Bixler EO, Chrousos GP. Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis response to exogenous corticotropin-releasing hormone (CRH) is attenuated in men with chronic insomnia. J Sleep Res. 2021 Nov 25:e13526. doi: 10.1111/jsr.13526. Epub ahead of print. PMID: 34825417.
 40. Al-Daghri NM, Abdi S, Sabico S, Alnaami AM, Wani KA, Ansari MGA, Khattak MNK, Khan N, Tripathi G, Chrousos GP, McTernan PG. Gut-Derived Endotoxin and Telomere Length Attrition in Adults with and without Type 2 Diabetes. Biomolecules. 2021 Nov 14;11(11):1693. doi: 10.3390/biom11111693. PMID: 34827691.
 41. Koutroumpa A, Kanaka Gantenbein C, Mantzou A, Doulgeraki A, Bacopoulou F, Bouza H, Chrousos G, Siahanidou T. Circulating irisin levels in preadolescents and adolescents born preterm. Horm Res Paediatr. 2021 Dec 2. doi: 10.1159/000521265. Epub ahead of print. PMID: 34856543.
 42. Moutafidis D, Gavra M, Golfinopoulos S, Kattamis A, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Kaditis AG. Low- and High-Attenuation Lung Volume in Quantitative Chest CT in Children without Lung Disease. Children (Basel). 2021 Dec 10;8(12):1172. doi: 10.3390/children8121172. PMID: 34943369.
 43. Tseilikman V, Komelkova M, Kondashevskaya MV, Manukhina E, Downey HF, Chereshnev V, Chereshneva M, Platkovskii P, Goryacheva A, Pashkov A, Fedotova J, Tseilikman O, Maltseva N, Cherkasova O, Steenblock C, Bornstein SR, Ettrich B, Chrousos GP, Ullmann E. A Rat Model of Post-Traumatic Stress Syndrome Causes Phenotype-Associated Morphological Changes and Hypofunction of the Adrenal Gland. Int J Mol Sci. 2021 Dec 8;22(24):13235. doi: 10.3390/ijms222413235. PMID: 34948031.
 44. Lambrou GI, Kino T, Koide H, Ng SSM, Geronikolou SA, Bacopoulou F, Charmandari E, Chrousos GP. Bioinformatics Analyses of Spatial Peripheral Circadian Clock-Mediated Gene Expression of Glucocorticoid Receptor-Related Genes. Adv Exp Med Biol. 2021;1338:67-79. doi: 10.1007/978-3-030-78775-2_9. PMID: 34973011.
 45. Geronikolou S, Koutelekos I, Lambrou G, Tagka A, Kokkinos D, Chrousos GP. Adults’ Stress Response to Unexpected Oral and Arithmetic Tasks in Supine Position. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:355-360. doi: 10.1007/978-3-030-78771-4_40. PMID: 34972924.
 46. Gorgili K, Artemiadis A, Bacopoulou F, Karatzas P, Tigani X, Vlachakis D, Kokka I, Varvogli L, Chrousos GP, Darviri C. The Effects of Pythagorean Self-Awareness Intervention on Irritable Bowel Syndrome Patients: A Non-randomized Controlled Trial. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:345-354. doi: 10.1007/978-3-030-78771-4_39. PMID: 34972923.
 47. Miskedaki A, Vagiakis E, Bacopoulou F, Vlachakis D, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. The Role of Pythagorean Self-Awareness Intervention in Obstructive Sleep Apnea. A Randomized Controlled Trial. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:83-87. doi: 10.1007/978-3-030-78771-4_10. PMID: 34972894.
 48. Markou A, Kaltsas GA, Papanastasiou L, Gravvanis C, Voulgaris N, Kanti G, Zografos GN, Chrousos G, Piaditis G. Enhanced performance of a modified diagnostic test of primary aldosteronism in patients with adrenal adenomas. Eur J Endocrinol. 2022 Jan 6;186(2):265-273. doi: 10.1530/EJE-21-0625. PMID: 34882580.
 49. Efthymiou V, Charmandari E, Vlachakis D, Tsitsika A, Pałasz A, Chrousos G, Bacopoulou F. Adolescent Self-Efficacy for Diet and Exercise Following a School-Based Multicomponent Lifestyle Intervention. Nutrients. 2021 Dec 27;14(1):97. doi: 10.3390/nu14010097. PMID: 35010972.
 50. Geronikolou S, Cokkinos D, Boschiero D, Chrousos GP, Albanopoulos K. Chronic Systemic Inflammation Measured by Bioimpedance Technology Before and After Sleeve Gastrectomy: A Feasibility Study. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:169-177. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_22. PMID: 35023104.
 51. Geronikolou S, Bacopoulou F, Boschiero D, Chrousos GP. Stress System Activation Analysis in Greek Female Adolescents: A Bioimpedance Study. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:105-110. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_14. PMID: 35023096.
 52. Seliniotaki T, Bacopoulou F, Vlachakis D, Artemiadis A, Kampoli K, Chrousos G, Darviri C, Koumarianou A. Effects of an 8-Week Stress Management Program in Women with Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:85-95. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_12. PMID: 35023094.
 53. Geronikolou S, Cokkinos D, Boschiero D, Chrousos GP, Albanopoulos K. Chronic Systemic Inflammation Measured by Bioimpedance Technology Before and After Sleeve Gastrectomy: A Feasibility Study. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:169-177. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_22. PMID: 35023104
 54. Vlachakis D, Mitsis Τ, Nicolaides N, Efthimiadou A, Giannakakis A, Bacopoulou F, Chrousos GP. Functions, pathophysiology and current insights of exosomal endocrinology (Review). Mol Med Rep. 2021 Jan;23(1):26. doi: 10.3892/mmr.2020.11664. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33179094.
 55. Chrousos GP. (2021) Chapter 39. Adrenocorticosteroids and Adrenocortical Antagonists. Eds. B. Katzung, TD Vanderah, Basic and Clinical Pharmacology, 15th Edition, Lange, McGraw-Hill, New York, New York. 728-744
 56. Chrousos GP. (2021) Chapter 40. The Gonadal Hormones and Inhibitors. Eds. B. Katzung, TD Vanderah, Basic and Clinical Pharmacology, 15th Edition, Lange, McGraw-Hill, New York, New York 745-772
 57. Mentis AA, Dardiotis E, Efthymiou V, Chrousos GP. Non-genetic risk and protective factors and biomarkers for neurological disorders: a meta-umbrella systematic review of umbrella reviews. BMC Med. 2021 Jan 13;19(1):6. doi: 10.1186/s12916-020-01873-7. PMID: 33435977.
 58. Kokka I, Mourikis I, Nicolaides NC, Darviri C, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Bacopoulou F. Exploring the Effects of Problematic Internet Use on Adolescent Sleep: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 18;18(2):E760. doi: 10.3390/ijerph18020760. PMID: 33477410.
 59. Charalampopoulou M, Syrigos K, Filopoulos E, Megalooikonomou V, Vlachakis D, Chrousos G, Darviri C. Reliability and Validity of the Newly Diagnosed Breast Cancer Stress Scale in the Greek Population. J Mol Biochem. 2020;9:5-12. Epub 2020 Dec 30. PMID: 33553009; PMCID: PMC7861504
 60. Vlahou A, Hallinan D, Apweiler R, Argiles A, Beige J, Benigni A, Bischoff R, Black PC, Boehm F, Céraline J, Chrousos GP, Delles C, Evenepoel P, Fridolin I, Glorieux G, van Gool AJ, Heidegger I, Ioannidis JPA, Jankowski J, Jankowski V, Jeronimo C, Kamat AM, Masereeuw R, Mayer G, Mischak H, Ortiz A, Remuzzi G, Rossing P, Schanstra JP, Schmitz-Dräger BJ, Spasovski G, Staessen JA, Stamatialis D, Stenvinkel P, Wanner C, Williams SB, Zannad F, Zoccali C, Vanholder R. Data Sharing Under the General Data Protection Regulation: Time to Harmonize Law and Research Ethics? Hypertension. 2021 Feb 15:HYPERTENSIONAHA12016340. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16340. Epub ahead of print. PMID: 33583200.
 61. Mentis AA, Dardiotis E, Katsouni E, Chrousos GP. From warrior genes to translational solutions: novel insights into monoamine oxidases (MAOs) and aggression. Transl Psychiatry. 2021 Feb 18;11(1):130. doi: 10.1038/s41398-021-01257-2. PMID: 33602896.
 62. Mavrogeni SI, Bacopoulou F, Markousis-Mavrogenis G, Chrousos G, Charmandari E. Cardiovascular Imaging in Obesity. Nutrients. 2021 Feb 26;13(3):744. doi: 10.3390/nu13030744. PMID: 33652678.
 63. Mavrea K, Efthymiou V, Katsibardi K, Tsarouhas K, Kanaka-Gantenbein C, Spandidos DA, Chrousos G, Kattamis A, Bacopoulou F. Cognitive function of children and adolescent survivors of acute lymphoblastic leukemia: A meta-analysis. Oncol Lett. 2021 Apr;21(4):262. doi: 10.3892/ol.2021.12523. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33664825; PMCID: PMC7882890.
 64. Maligianni I, Yapijakis C, Bacopoulou F, Chrousos G. The Potential Role of Exosomes in Child and Adolescent Obesity. Children (Basel). 2021 Mar 6;8(3):196. doi: 10.3390/children8030196. PMID: 33800718.
 65. Zervas A, Chrousos G, Livadas S. Snow White and the Seven Dwarfs: a fairytale for endocrinologists. Endocr Connect. 2021 Apr 1:EC-20-0615.R1. doi: 10.1530/EC-20-0615. Epub ahead of print. PMID: 33878729.
 66. Geronikolou SA, Pavlopoulou A, Cokkinos D, Bacopoulou F, Chrousos G. Polycystic ovary syndrome revisited: an interactions network approach. Eur J Clin Invest. 2021 May 5:e13578. doi: 10.1111/eci.13578. Epub ahead of print. PMID: 33955010.
 67. Filippa MG, Tektonidou MG, Mantzou A, Kaltsas GA, Chrousos GP, Sfikakis PP, Yavropoulou MP. Adrenocortical Dysfunction in Rheumatoid Arthritis: Α Narrative Review and Future Directions. Eur J Clin Invest. 2021 Jun 7:e13635. doi: 10.1111/eci.13635. Epub ahead of print. PMID: 34097322.
 68. PhamTL, Chrousos GP, Merkenschlager A, Petrowski K and Ullman E. Lamotrigine Reduces Stress Symptoms of Chronic Anxiety in the Times of the Covid-19 Natural Catastrophe-A Case Report. Frontiers in Psychiatry published: 21 June 2021 doi: 10.3389/fpsyt.2021.655079
 69. Makrygianni EA and Chrousos GP. From Brain Organoids to Networking Assembloids: Implications for Neuroendocrinology and Stress Medicine. Front Physiol. published: 10 June 2021 doi: 10.3389/fphys.2021.621970
 70. Mavrogeni SI, Bacopoulou F, Markousis-Mavrogenis G, Giannakopoulou A, Kariki O, Vartela V, Kolovou G, Charmandari E, Chrousos G. Cardiovascular Magnetic Resonance as Pathophysiologic Tool in Diabetes Mellitus. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Jun 14;12:672302. doi: 10.3389/ 2021. 672302. PMID: 34194393; PMCID: PMC8237858.
 71. Golfinopoulou R, Papageorgiou L, Efthimiadou A, Bacopoulou F, Chrousos GP, Eliopoulos E, Vlachakis D. Clinical Genomic, phenotype and epigenetic insights into the pathology, autoimmunity and weight management of patients with Myasthenia Gravis (Review). Mol Med Rep. 2021 Jul;24(1):512. doi: 10.3892/mmr.2021.12151. Epub 2021 Jul 5. PMID: 34225443.
 72. Mentis AA, Chrousos GP. Tubarial Salivary Glands in Sjogren Syndrome: Are They Just a Potential Missing Link With No Broader Implications? Front Immunol. 2021 Jun 29;12:684490. doi: 10.3389/fimmu. 684490. PMID: 34267754; PMCID: PMC8276103.
 73. Agorastos A, Chrousos GP. The neuroendocrinology of stress: the stress-related continuum of chronic disease development. Mol Psychiatry. 2021 Jul 21. doi: 10.1038/s41380-021-01224-9. Epub ahead of print. PMID: 34290370.
 74. Geronikolou SA, Pavlopoulou A, Chrousos GP, Cokkinos DV. Interactions Networks for Primary Heart Cancers (Basel). 2021 Aug 1;13(15):3882. doi: 10.3390/cancers13153882. PMID: 34359782.
 75. Koumparou M, Bakas P, Chrousos G, Economou M. The effect of psychosocial interventions on infertility: Inconsistency of research data. Psychiatriki. 2021 Aug 5. doi: 10.22365/jpsych.2021.030. Epub ahead of print. PMID: 34390557.
 76. Paltoglou G, Chrousos GP, Bacopoulou F. Stress Management as an Effective Complementary Therapeutic Strategy for Weight Loss in Children and Adolescents with Obesity: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Children (Basel). 2021 Jul 31;8(8):670. doi: 10.3390/children8080670. PMID: 34438561.
 77. Panagopoulos DJ, Karabarbounis A, Yakymenko I, Chrousos GP. Human‑made electromagnetic fields: Ion forced‑oscillation and voltage‑gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review). Int J Oncol. 2021 Nov;59(5):92. doi: 10.3892/ijo.2021.5272. Epub 2021 Oct 7. PMID: 34617575.
 78. Kallianta A, Bacopoulou F, Vlachakis D, Kokka I, Chrousos GP, Darviri C. Validation of the Cosmetic Procedure Screening (COPS) Questionnaire in the Greek language. EMBnet J. 2021;26:e971. doi: 10.14806/ej.26.1.971. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34621635; PMCID: PMC8494448.
 79. Panagiotou M, Charalampopoulou M, Bacopoulou F, Velegraki IM, Kokka I, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. Reliability and validity of the Peer Relation Questionnaire in a sample of Greek school children and adolescents. EMBnet J. 2021;26:e974. doi: 10.14806/ej.26.1.974. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34621634; PMCID: PMC8494435.
 80. Zarenti M, Bacopoulou F, Michou M, Kokka I, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. Validation of the Instagram Addiction Scale in Greek Youth. EMBnet J. 2021;26:e973. doi: 10.14806/ej.26.1.973. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34621633; PMCID: PMC8494434.
 81. Aivali P, Efthymiou V, Tsitsika AK, Vlachakis D, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Bacopoulou F. Validation of the Greek version of the Problematic Internet Use Questionnaire – Short Form (PIUQ-SF-6). EMBnet J. 2021;26:e978. doi: 10.14806/ej.26.1.978. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34621630; PMCID: PMC8494242.
 82. Ilias I, Kaltsas G, Barkas K, Chrousos GP. Inherited/Genetically-Associated Pheochromocytoma/ Paraganglioma Syndromes and COVID-19. Medicina (Kaunas). 2021 Sep 28;57(10):1033. doi: 10.3390/medicina57101033. PMID: 34684070; PMCID: PMC8538054.
 83. Stefanaki C, Mastorakos G, Chrousos GP. Gut Microbiome and Mental Stress-Related Disorders: The Interplay of Classic and Microbial Endocrinology In: Gazouli, G. Theodoropoulos (eds.),  Gut Microbiome-Related Diseases and Therapies  Springer Nature Switzerland AG 2021, pp 229-242
 84. Dadiotis A, Bacopoulou F, Kokka I, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C, Roussos P. Validation of the Greek version of the Bergen Social Media Addiction Scale in Undergraduate Students. EMBnet J. 2021;26:e975. doi: 10.14806/ej.26.1.975. Epub 2021 Sep 30. PMID: 34722220; PMCID: PMC8553118.
 85. Louvardi M, Chrousos GP, Darviri C. The Effect of Stress Management Techniques on Persons with Addictive Behaviors: a Systematic Review. Mater Sociomed. 2021 Sep;33(3):213-218. doi: 10.5455/msm.2021.33.213-218. PMID: 34759780; PMCID: PMC8563055.
 86. Papakonstantinou E, Dragoumani K, Efthimiadou A, Palaiogeorgou AM, Pierouli K, Mitsis T, Chrousos GP, Bacopoulou F, Vlachakis D. Haematological malignancies implications during the times of the COVID-19 pandemic. Oncol Lett. 2021 Dec;22(6):856. doi: 10.3892/ol.2021.13117. Epub 2021 Oct 29. PMID: 34777590; PMCID: PMC8581473.
 87. Leptidis S, Papakonstantinou E, Diakou KI, Pierouli K, Mitsis T, Dragoumani K, Bacopoulou F, Sanoudou D, Chrousos GP, Vlachakis D. Epitranscriptomics of cardiovascular diseases (Review). Int J Mol Med. 2022 Jan;49(1):9. doi: 10.3892/ijmm.2021.5064. Epub 2021 Nov 18. PMID: 34791505.
 88. Geronikolou SA, Chrousos GP, Cokkinos DV. (2021) Heart Rate Variability Components in Electromagnetic Hypersensitive Persons. In: Vlamos P., Kotsireas I.S., Tarnanas I. (eds) Handbook of Computational Neurodegeneration. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75479-6_54-1
 89. Efthymiou V, Kotsikogianni D, Tsitsika AK, Vlachakis D, Chrousos GP, Charmandari E, Bacopoulou F. Validation of the Greek version of the Adolescent Sleep Hygiene Scale (ASHS). EMBnet J. 2021;26:e979. doi: 10.14806/ej.26.1.979. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34824996; PMCID: PMC8612368.
 90. Zarenti M, Kressou E, Panagopoulou Z, Bacopoulou F, Kokka I, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. Stress among pediatric oncology staff. A systematic review. EMBnet J. 2021;26:e981. doi: 10.14806/ej.26.1.981. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34840964; PMCID: PMC8623911.
 91. Markousis-Mavrogenis G, Bacopoulou F, Mavragani C, Voulgari P, Kolovou G, Kitas GD, Chrousos GP, Mavrogeni SI. Coronary Microvascular Disease: The “Meeting Point” of Cardiology, Rheumatology, and Endocrinology. Eur J Clin Invest. 2021 Dec 22:e13737. doi: 10.1111/eci.13737. Epub ahead of print. PMID: 34939183.
 92. Seliniotaki T, Koumarianou A, Bacopoulou F, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. Event-Related Rumination Inventory: A Validation Process in the Greek Language. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:149-158. doi: 10.1007/978-3-030-78771-4_17. PMID: 34972901.
 93. Koumantarou Malisiova E, Mourikis I, Darviri C, Michou M, Provi K, Vlachakis D, Bacopoulou F, Papageorgiou C, Chrousos GP. Validation of the Greek Version of Hedonic, Eudaimonic, and Extrinsic Motives for Activities (HEEMA) Instrument. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:137-147. doi: 10.1007/978-3-030-78771-4_16. PMID: 34972900.
 94. Miskedaki A, Bacopoulou F, Vlachakis D, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. Validation of the STOP-Bang Questionnaire in Greek Patients Suffering from Obstructive Sleep Apnea. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:77-82. doi: 10.1007/978-3-030-78771-4_9. PMID: 34972893.
 95. Psarraki EE, Bacopoulou F, Vlachakis D, Chrousos GP, Michou M, Pelekasis P, Stavrianou N, Darviri C. The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills in Greek Undergraduate and Postgraduate Students. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:227-238. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_28. PMID: 35023110.
 96. Kourakou A, Tigani X, Bacopoulou F, Vlachakis D, Papakonstantinou E, Simidala S, Ktena E, Katsaouni S, Chrousos G, Darviri C. The Rosenberg Self-Esteem Scale: Translation and Validation in the Greek Language in Adolescents. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:97-103. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_13. PMID: 35023095.
 97. Makris G, Agorastos A, Chrousos GP, Pervanidou P. Stress System Activation in Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder. Front Neurosci. 2022 Jan 13;15:756628. doi: 10.3389/fnins.2021.756628. PMID: 35095389; PMCID: PMC8793840.
 98. Michailidou D, Stavridou A, Panagouli ED, Sergentanis TN, Psaltopoulou T, Bacopoulou F, Baltag V, Greydanus DE, Mastorakos G, Chrousos GP, Tsolia MN, Tsitsika AK, Vlahos N. The impact of COVID-19 during pregnancy on maternal and neonatal outcomes: a systematic review. EMBnet J. 2021 Oct;26:e969. doi: 10.14806/ej.26.1.969. Epub 2021 Oct 22. PMID: 35600318; PMCID: PMC9119021.
 99. Zigkiri E, Charalampopoulou M, Kokka A, Bacopoulou F, Darviri C, Chrousos GP. Validation of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire-Long Version II (COPSOQ II) in Greek employees. EMBnet J. 2021 Oct;26:e977. doi: 10.14806/ej.26.1.977. Epub 2021 Oct 22. PMID: 35600317; PMCID: PMC9119015.
 100. Panagouli ED, Thirios AC, Psaltopoulou T, Bacopoulou F, Troupis TG, Chrousos GP, Tsolia MN, Sergentanis TN, Tsitsika AK. COVID-19 features in children and adolescents: a systematic review and pooled analysis. EMBnet J. 2021 Jul;26:e946. doi: 10.14806/ej.26.1.946. Epub 2021 Nov 26. PMID: 35600316; PMCID: PMC9119034.
 101. Stavridou A, Kapsali E, Panagouli E, Thirios A, Polychronis K, Bacopoulou F, Psaltopoulou T, Tsolia M, Sergentanis TN, Tsitsika A. Obesity in Children and Adolescents during COVID-19 Pandemic. Children (Basel). 2021 Feb 12;8(2):135. doi: 10.3390/children8020135. PMID: 33673078; PMCID: PMC7918914.
 102. Bacopoulou F. The Epidemic of Obesity in a Pandemic Era: Urgency to Invest in Adolescent Health. Children (Basel). 2021 Jul 19;8(7):608. doi: 10.3390/children8070608. PMID: 34356587; PMCID: PMC8304357.Markousis-Mavrogenis G, Bacopoulou F, Vlachakis D, Mavrogeni S. Tissue Characterization in Cardiology: Moving Beyond Function. Adv Exp Med Biol. 2021;1337:89-97. doi: 10.1007/978-3-030-78771-4_11. PMID: 34972895.
 103. Kappou K, Ntougia M, Kourtesi A, Panagouli E, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Gonidakis F, Mastorakos G, Psaltopoulou T, Tsolia M, Bacopoulou F, Sergentanis TN, Tsitsika A. Neuroimaging Findings in Adolescents and Young Adults with Anorexia Nervosa: A Systematic Review. Children (Basel). 2021 Feb 12;8(2):137. doi: 10.3390/children8020137. PMID: 33673193; PMCID: PMC7918703.
 104. Pałasz A, Suszka-Świtek A, Kaśkosz A, Plewka D, Bogus K, Filipczyk Ł, Błaszczyk I, Bacopoulou F, Worthington JJ, Piwowarczyk-Nowak A, Tyszkiewicz- Nwafor M, Wiaderkiewicz R. Spexin-expressing neurons in the magnocellular nuclei of the human hypothalamus. J Chem Neuroanat. 2021 Jan;111:101883. doi: 10.1016/j.jchemneu.2020.101883. Epub 2020 Nov 5. PMID: 33161073.
 105. Kokka I, Mourikis I, Michou M, Vlachakis D, Darviri C, Zervas I, Kanaka-Gantenbein C, Bacopoulou F. Validation of the Greek Version of Social Media Disorder Scale. Adv Exp Med Biol. 2021;1338:107-116. doi: 10.1007/978-3-030-78775-2_13. PMID: 34973015.
 106. Koutaki D, Michos A, Bacopoulou F, Charmandari E. The Emerging Role of Sfrp5 and Wnt5a in the Pathogenesis of Obesity: Implications for a Healthy Diet and Lifestyle. Nutrients. 2021 Jul 19;13(7):2459. doi: 10.3390/nu13072459. PMID: 34371968; PMCID: PMC8308727.
 107. Andrie EK, Melissourgou M, Gryparis A, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Renouf A, Sergentanis TN, Bacopoulou F, Karavanaki K, Tsolia M, Tsitsika A. Psychosocial Factors and Obesity in Adolescence: A Case-Control Study. Children (Basel). 2021 Apr 18;8(4):308. doi: 10.3390/children8040308. PMID: 33919523; PMCID: PMC8072710.
 108. S G, Bacopoulou F, Lambrou GI, Cokkinos D. Fractal Dynamics in the RR Interval of Craniopharyngioma and Adrenal Tumor in Adolescence. Adv Exp Med Biol. 2021;1338:183-191. doi: 10.1007/978-3-030-78775-2_22. PMID: 34973024.
 109. Lambrou GI, Kino T, Koide H, Ng SSM, Geronikolou SA, Bacopoulou F, Charmandari E, G C. Bioinformatics Analyses of Spatial Peripheral Circadian Clock-Mediated Gene Expression of Glucocorticoid Receptor-Related Genes. Adv Exp Med Biol. 2021;1338:67-79. doi: 10.1007/978-3-030-78775-2_9. PMID: 34973011.S G, Bacopoulou F, Chryssanthopoulos S, Koutelekos J, Lambrou GI, Cokkinos D. Entropy in Cardiac Autonomic Nervous System of Adolescents with General Learning Disabilities or Dyslexia. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:121-129. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_17. PMID: 35023099.
 110. Kossiva L, Thirios A, Panagouli E, Panos A, Lampidi S, Bacopoulou F, Tsolia M, Tsitsika A. A Case of COVID-19-Related Thrombocytopenia and Leukopenia in an Adolescent with Mild Symptoms. Children (Basel). 2021 Jun 16;8(6):509. doi: 10.3390/children8060509. PMID: 34208610; PMCID: PMC8233745.
 111. Vlachakis D, Papakonstantinou E, Sagar R, Bacopoulou F, Exarchos T, Kourouthanassis P, Karyotis V, Vlamos P, Lyketsos C, Avramopoulos D, Mahairaki V. Improving the Utility of Polygenic Risk Scores as a Biomarker for Alzheimer’s Disease. Cells. 2021 Jun 29;10(7):1627. doi: 10.3390/cells10071627. PMID: 34209762; PMCID: PMC8305482.
 112. Markogiannaki M, Biniari L, Panagouli E, Thomaidis L, Sergentanis TN, Bacopoulou F, Babalis T, Psaltopoulou T, Tsolia M, Martens H, Tsitsika A. Adolescent Perspectives About Online Hate Speech: Qualitative Analysis in the SELMA Project. Acta Med Acad. 2021 Aug;50(2):264-276. doi: 10.5644/ama2006-124.342. PMID: 34847679.
 113. Giannouli A, Tsinopoulou VR, Tsitsika A, Deligeoroglou E, Bacopoulou F. Vulvar Varicosities in an Adolescent Girl with Morbid Obesity: A Case Report. Children (Basel). 2021 Mar 7;8(3):202. doi: 10.3390/children8030202. PMID: 33800092; PMCID: PMC7998964.
 114. Tsitsimpikou C, Georgiadis N, Tsarouhas K, Kartsidis P, Foufa E, Bacopoulou F, Choursalas A, Kouretas D, Nikolaidis AK, Koulaouzidou EA. Children and Parents’ Awareness Regarding Potential Hazards Derived from the Use of Chemical Products in Greece. Int J Environ Res Public Health. 2021 Dec 8;18(24):12948. doi: 10.3390/ijerph182412948. PMID: 34948557; PMCID: PMC8701440.
 115. Kyritsi KP, Bacopoulou F. Cultural Accommodation of the Strengthening Families Program for Parents and Young Adolescents 10-14: Greek Phase I and II Study. Adv Exp Med Biol. 2021;1339:283-299. doi: 10.1007/978-3-030-78787-5_34. PMID: 35023116.
 116. Drosopoulou G, Sergentanis TN, Mastorakos G, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Tzavara C, Bacopoulou F, Psaltopoulou T, Tsitsika A. Psychosocial health of adolescents in relation to underweight, overweight/obese status: the EU NET ADB survey. Eur J Public Health. 2021 Apr 24;31(2):379-384. doi: 10.1093/eurpub/ckaa189. PMID: 33152069.
 117. Sergentanis TN, Bampalitsa SD, Theofilou P, Panagouli E, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Gryparis A, Thomaidis L, Psaltopoulou T, Tsolia M, Bacopoulou F, Tsitsika A. Cyberbullying and Obesity in Adolescents: Prevalence and Associations in Seven European Countries of the EU NET ADB Survey. Children (Basel). 2021 Mar 18;8(3):235. doi: 10.3390/children8030235. PMID: 33803593; PMCID: PMC8003084.
 118. Pałasz A, Tyszkiewicz-Nwafor M, Suszka-Świtek A, Bacopoulou F, Dmitrzak- Węglarz M, Dutkiewicz A, Słopień A, Janas-Kozik M, Wilczyński KM, Filipczyk Ł, Bogus K, Rojczyk E, Paszyńska E, Wiaderkiewicz R. Longitudinal study on novel neuropeptides phoenixin, spexin and kisspeptin in adolescent inpatients with anorexia nervosa – association with psychiatric symptoms. Nutr Neurosci. 2021 Nov;24(11):896-906. doi: 10.1080/1028415X.2019.1692494. Epub 2019 Nov 18. PMID: 31736434.
 119. Gantenbein KV, Kanaka-Gantenbein C. Mediterranean Diet as an Antioxidant: The Impact on Metabolic Health and Overall Wellbeing. Nutrients. 2021 Jun 6;13(6):1951. doi: 10.3390/nu13061951. PMID: 34204057; PMCID: PMC8227318.
 120. Posnakoglou L, Tatsi EB, Chatzichristou P, Siahanidou T, Kanaka-Gantenbein C, Syriopoulou V, Michos A. Molecular Epidemiology of Enterovirus in Children with Central Nervous System Infections. Viruses. 2021 Jan 13;13(1):100. doi: 10.3390/v13010100. PMID: 33450832; PMCID: PMC7828273.
 121. De Groot CJ, Poitou Bernert C, Coupaye M, Clement K, Paschou SA, Charmandari E, Kanaka-Gantenbein C, Wabitsch M, Buddingh EP, Nieuwenhuijsen B, Marina L, Johannsson G, Van Den Akker ELT. Clinical management of patients with genetic obesity during COVID-19 pandemic: position paper of the ESE Growth & Genetic Obesity COVID-19 Study Group and Rare Endo-ERN main thematic group on Growth and Obesity. Endocrine. 2021 Mar;71(3):653-662. doi: 10.1007/s12020-021-02619-y. Epub 2021 Jan 29. PMID: 33512658; PMCID: PMC7845285.
 122. Kokka I, Mourikis I, Michou M, Vlachakis D, Darviri C, Zervas I, Kanaka- Gantenbein C, Bacopoulou F. Validation of the Greek Version of Social Media Disorder Scale. Adv Exp Med Biol. 2021;1338:107-116. doi: 10.1007/978-3-030-78775-2_13. PMID: 34973015.
 123. Fylaktou I, Smyrnaki P, Sertedaki A, Dracopoulou M, Kanaka-Gantenbein C. Congenital adrenal hyperplasia caused by compound heterozygosity of two novel CYP11B1 gene variants. Hormones (Athens). 2022 Mar;21(1):155-161. doi: 10.1007/s42000-021-00322-1. Epub 2021 Oct 26. PMID: 34697763.
 124. Chantzaras AP, Karageorgos S, Panagiotou P, Georgiadou E, Chousou T, Spyridopoulou K, Paradeisis G, Kanaka-Gantenbein C, Botsa E. Myocarditis in a Pediatric Patient with Campylobacter Enteritis: A Case Report and Literature Review. Trop Med Infect Dis. 2021 Dec 16;6(4):212. doi: 10.3390/tropicalmed6040212. PMID: 34941668; PMCID: PMC8707348.
 125. Korpa T, Pappa T, Chouliaras G, Sfinari A, Eleftheriades A, Katsounas M, Kanaka-Gantenbein C, Pervanidou P. Daily Behaviors, Worries and Emotions in Children and Adolescents with ADHD and Learning Difficulties during the COVID-19 Pandemic. Children (Basel). 2021 Nov 2;8(11):995. doi: 10.3390/children8110995. PMID: 34828708; PMCID: PMC8617755.
 126. Panagiotou E, Agouropoulos A, Vadiakas G, Pervanidou P, Chouliaras G, Kanaka-Gantenbein C. Oral health of overweight and obese children and adolescents: a comparative study with a multivariate analysis of risk indicators. Eur Arch Paediatr Dent. 2021 Oct;22(5):861-868. doi: 10.1007/s40368-021-00643-0. Epub 2021 Jun 11. PMID: 34117610.
 127. Merakou C, Fylaktou I, Sertedaki A, Dracopoulou M, Voutetakis A, Efthymiadou A, Christoforidis A, Dacou-Voutetakis C, Chrysis D, Kanaka-Gantenbein C. Molecular Analysis of the CYP11B2 Gene in 62 Patients with Hypoaldosteronism Due to Aldosterone Synthase Deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Jan 1;106(1):e182-e191. doi: 10.1210/clinem/dgaa765. PMID: 33098647.
 128. Taczanowska A, Schwandt A, Amed S, Tóth-Heyn P, Kanaka-Gantenbein C, Volsky SK, Svensson J, Szypowska A. Celiac disease in children with type 1 diabetes varies around the world: An international, cross-sectional study of 57 375 patients from the SWEET registry. J Diabetes. 2021 Jun;13(6):448-457. doi: 10.1111/1753-0407.13126. Epub 2020 Nov 30. PMID: 33118261.
 129. Tzifi F, Iliadi A, Voutetakis A, Platis D, Girginoudis P, Kanaka-Gantenbein C. Non-inferiority of liquid thyroxine in comparison to tablets formulation in the treatment of children with congenital hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2021 Oct 18;35(2):239-247. doi: 10.1515/jpem-2021-0458. PMID: 34653328.
 130. Vlachopapadopoulou EA, Dikaiakou E, Fotiadou A, Sifianou P, Tatsi EB, Sertedaki A, Kanaka-Gantenbein C, Michalacos S. Detection of hepatocyte nuclear factor 4A(HNF4A) gene variant as the cause for congenital hyperinsulinism leads to revision of the diagnosis of the mother. J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Oct 8;34(4):527-530. doi: 10.1515/jpem-2020-0302. PMID: 33031054.
 131. Kallinikou D, Tsentidis C, Kekou K, Katsalouli M, Louraki M, Kanaka- Gantenbein C, Kanavakis E, Karavanaki K. Homozygosity of the Z-2 polymorphic variant in the aldose reductase gene promoter confers increased risk for neuropathy in children and adolescents with Type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2022 Feb;23(1):104-114. doi: 10.1111/pedi.13285. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34773353.
 132. Papadatou I, Marinakis N, Botsa E, Tzanoudaki M, Kanariou M, Orfanou I, Kanaka-Gantenbein C, Traeger-Synodinos J, Spoulou V. Case Report: A Novel Synonymous ARPC1B Gene Mutation Causes a Syndrome of Combined Immunodeficiency, Asthma, and Allergy With Significant Intrafamilial Clinical Heterogeneity. Front Immunol. 2021 Feb 19;12:634313. doi: 10.3389/fimmu.2021.634313. PMID: 33679784; PMCID: PMC7933039.
 133. Marinakis NM, Svingou M, Veltra D, Kekou K, Sofocleous C, Tilemis FN, Kosma K, Tsoutsou E, Fryssira H, Traeger-Synodinos J. Phenotype-driven variant filtration strategy in exome sequencing toward a high diagnostic yield and identification of 85 novel variants in 400 patients with rare Mendelian disorders. Am J Med Genet A. 2021 Aug;185(8):2561-2571. doi: 10.1002/ajmg.a.62338. Epub 2021 May 19. PMID: 34008892.
 134. Kosma K, Varvagiannis K, Mitrakos A, Tsipi M, Traeger-Synodinos J, Tzetis M. 239-kb Microdeletion Spanning KMT2E in a Child with Developmental Delay: Further Delineation of the Phenotype. Mol Syndromol. 2021 Aug;12(5):321-326. doi: 10.1159/000516635. Epub 2021 Jul 22. PMID: 34602960; PMCID: PMC8436641.
 135. Kountouris P, Stephanou C, Lederer CW, Traeger-Synodinos J, Bento C, Harteveld CL, Fylaktou E, Koopmann TT, Halim-Fikri H, Michailidou K, Nfonsam LE, Waye JS, Zilfalil BA, Kleanthous M; ClinGen Hemoglobinopathy Variant Curation Expert Panel. Adapting the ACMG/AMP variant classification framework: A perspective from the ClinGen Hemoglobinopathy Variant Curation Expert Panel. Hum Mutat. 2022 Aug;43(8):1089-1096. doi: 10.1002/humu.24280. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34510646; PMCID: PMC9545675.
 136. Makis A, Georgiou I, Traeger-Synodinos J, Storino MR, Giuliano M, Andolfo I, Hatzimichael E, Chaliasos N, Giapros V, Izzo P, Iolascon A, Grosso M. A Novel εγδβ-Thalassemia Deletion Associated with Severe Anemia at Birth and a β-Thalassemia Intermedia Phenotype Later in Life in Three Generations of a Greek Family. Hemoglobin. 2021 Nov;45(6):351-354. doi: 10.1080/03630269.2019.1699568. Epub 2019 Dec 12. PMID: 31829079.

Δημοσιεύσεις 2022

 1. Kokka I, Chrousos GP, Darviri C, Bacopoulou F. Measuring Adolescent Chronic Stress: A Review of Established Biomarkers and Psychometric Instruments. Horm Res Paediatr. 2022 Feb 4. doi: 10.1159/000522387. Epub ahead of print. PMID: 35124668.
 2. Stefanaki C, Paltoglou G, Mastorakos G, Chrousos GP. Chronic Stress and Steatosis of Muscles, Bones, Liver, and Pancreas – A Review. Horm Res Paediatr. 2022 Feb 10. doi: 10.1159/000522540. Epub ahead of print. PMID: 35144259.
 3. Kazakou P, Nicolaides NC, Chrousos GP. Basic Concepts and Hormonal Regulators of the Stress System. Horm Res Paediatr. 2022 Mar 10. doi: 10.1159/000523975. Epub ahead of print. PMID: 35272295.
 4. Mavrogeni S, Piaditis G, Bacopoulou F, Chrousos GP. Cardiac Remodeling in Hypertension: Clinical Impact on Brain, Heart, and Kidney Function. Horm Metab Res. 2022 Mar 29. doi: 10.1055/a-1793-6134. Epub ahead of print. PMID: 35352334.
 5. Mentis AA, Chrousos GP. BMC Endocrine Disorders’ collection of articles on “Reducing inequalities in the Management of Endocrine Disorders”. BMC Endocr Disord. 2022 Apr 11;22(1):96. doi: 10.1186/s12902-022-00998-5. PMID: 35410156.
 6. Mentis AA, Paltoglou G, Demakakos P, Ahmed F, Chrousos GP. Could COVID-19’s Aftermath on Children’s Health Be Felt into the 22nd Century? Children (Basel). 2022 Apr 1;9(4):482. doi: 10.3390/children9040482. PMID: 35455526.
 7. Papakonstantinou E, Mitsis T, Dragoumani K, Bacopoulou F, Megalooikonomou V, Chrousos GP, Vlachakis D. The medical cyborg concept. EMBnet J. 2022 Apr;27:e1005. doi: 10.14806/ej.27.0.1005. Epub 2022 Apr 21. PMID: 35464258; PMCID: PMC9022891.
 8. Papakonstantinou E, Io Diakou K, Mitsis T, Dragoumani K, Bacopoulou F, Megalooikonomou V, Kossida S, Chrousos GP, Vlachakis D. Molecular fusion events in carcinogenic organisms: a bioinformatics study for the detection of fused proteins between viruses, bacteria and eukaryotes. EMBnet J. 2022 Apr;27:e1004. doi: 10.14806/ej.27.0.1004. Epub 2022 Apr 4. PMID: 35464257; PMCID: PMC9029568.
 9. Koumparou M, Bakas P, Pantos K, Economou M, Chrousos G. Authors Reply: Regarding “Stress Management and in Vitro Fertilization (IVF): A Pilot Randomized Controlled Trial”. Psychiatriki. 2022 Apr 27. doi: 10.22365/jpsych.2022.077. Epub ahead of print. PMID: 35477086.
 10. Pervanidou P, Agorastos A, Chrousos GP. Editorial: Stress and Neurodevelopment. Front Neurosci. 2022 Apr 13;16:898872. doi: 10.3389/fnins.2022.898872. PMID: 35495052; PMCID: PMC9043314.
 11. Chrousos GP, Papadopoulou-Marketou N, Bacopoulou F, Lucafò M, Gallotta A, Boschiero D. Photoplethysmography (PPG)-determined heart rate variability (HRV) and extracellular water (ECW) in the evaluation of chronic stress and inflammation. Hormones (Athens). 2022 Jan 14. doi: 10.1007/s42000-021-00341-y. Epub ahead of print. PMID: 35028916.
 12. Yavropoulou MP, Filippa MG, Mantzou A, Ntziora F, Mylona M, Tektonidou MG, Vlachogiannis NI, Paraskevis D, Kaltsas GA, Chrousos GP, Sfikakis PP. Alterations in cortisol and interleukin-6 secretion in patients with COVID-19 suggestive of neuroendocrine-immune adaptations. Endocrine. 2022 Jan 18. doi: 10.1007/s12020-021-02968-8. Epub ahead of print. PMID: 35043384.
 13. Geronikolou SA, Takan I, Pavlopoulou A, Mantzourani M, Chrousos GP. Thrombocytopenia in COVID‑19 and vaccine‑induced thrombotic thrombocytopenia. Int J Mol Med. 2022 Mar;49(3):35. doi: 10.3892/ijmm.2022.5090. Epub 2022 Jan 21. PMID: 35059730.
 14. Papageorgiou AL, Efthymiou V, Giannouli A, Xekouki P, Kranioti CC, Chrousos GP. Comparison of Hospital Consultation and Summer Camp Lifestyle Intervention Programs for Sustained Body Weight Loss in Overweight/Obese Greek Children. Children (Basel). 2022 Jan 8;9(1):86. doi: 10.3390/children9010086. PMID: 35053711.
 15. Christaki EV, Pervanidou P, Papassotiriou I, Bastaki D, Valavani E, Mantzou A, Giannakakis G, Boschiero D, Chrousos GP. Stress, Inflammation and Metabolic Biomarkers Are Associated with Body Composition Measures in Lean, Overweight, and Obese Children and Adolescents. Children (Basel). 2022 Feb 21;9(2):291. doi: 10.3390/children9020291. PMID: 35205011.
 16. Geronikolou S, Bacopoulou F, Chryssanthopoulos S, Cokkinos DV, Chrousos GP. Hypertension Predisposition and Thermoregulation Delays in Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome: A Pilot Study. Children (Basel). 2022 Feb 25;9(3):316. doi: 10.3390/children9030316. PMID: 35327688; PMCID: PMC8946960.
 17. Al-Daghri NM, Sabico S, Ansari MGA, Abdi S, Tripathi G, Chrousos GP, McTernan PG. Endotoxemia, vitamin D and premature biological ageing in Arab adults with different metabolic states. Saudi J Biol Sci. 2022 Jun;29(6):103276. doi: 10.1016/j.sjbs.2022.03.026. Epub 2022 Mar 31. PMID: 35431594; PMCID: PMC9011112.
 18. Hatziagapiou K, Bethanis K, Koniari E, Christoforides E, Nikola O, Andreou A, Mantzou A, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Lambrou GI. Biophysical Studies and In Vitro Effects of Tumor Cell Lines of Cannabidiol and Its Cyclodextrin Inclusion Complexes. Pharmaceutics. 2022 Mar 26;14(4):706. doi: 10.3390/pharmaceutics14040706. PMID: 35456540.
 19. Giannopoulos AE, Zioga I, Papageorgiou P, Pervanidou P, Makris G, Chrousos GP, Stachtea X, Capsalis C, Papageorgiou C. Evaluating the Modulation of the Acoustic Startle Reflex in Children and Adolescents via Vertical EOG and EEG: Sex, Age, and Behavioral Effects. Front Neurosci. 2022 Apr 6;16:798667. doi: 10.3389/fnins.2022.798667. PMID: 35464323; PMCID: PMC9019526.
 20. Gontika M, Skarlis C, Markoglou N, Tzanetakos D, Vakrakou A, Toulas P, Koutsis G, Evangelopoulos ME, Pons R, Dardiotis E, Chrousos G, Dalakas M, Stefanis L, Anagnostouli M. Natalizumab therapy in patients with pediatric-onset multiple sclerosis in Greece: clinical and immunological insights of time-long administration and future directions-a single-center retrospective observational study. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2022 Apr 26. doi: 10.1007/s00210-022-02238-y. Epub ahead of print. PMID: 35471586.
 21. Tseilikman V, Lapshin M, Klebanov I, Chrousos G, Vasilieva M, Pashkov A, Fedotova J, Tseilikman D, Shatilov V, Manukhina E, Tseilikman O, Sarapultsev A, Downey HF. The Link between Activities of Hepatic 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase-1 and Monoamine Oxidase-A in the Brain Following Repeated Predator Stress: Focus on Heightened Anxiety. Int J Mol Sci. 2022 Apr 28;23(9):4881. doi: 10.3390/ijms23094881. PMID: 35563271.
 22. Michas G, Magriplis E, Micha R, Chourdakis M, Koutelidakis A, Dimitriadis G, Panagiotakos D, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee. Prevalence and factors associated with smoking in a nationally representative sample of Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Hellenic J Cardiol. 2022 May 20:S1109-9666(22)00067-7. doi: 10.1016/j.hjc.2022.05.005. Epub ahead of print. PMID: 35605946.
 23. Kyritsis A, Papanastasi E, Kokkori I, Maragozidis P, Chatzileontiadou DSM, Pallaki P, Labrou M, Zarogiannis SG, Chrousos GP, Vlachakis D, Gourgoulianis KI, Balatsos NAA. Integrated Deadenylase Genetic Association Network and Transcriptome Analysis in Thoracic Carcinomas. Molecules. 2022 May 12;27(10):3102. doi: 10.3390/molecules27103102. PMID: 35630580.
 24. Eleftheriades M, Vousoura E, Eleftheriades A, Pervanidou P, Zervas IM, Chrousos G, Vlahos NF, Sotiriadis A. Physical Health, Media Use, Stress, and Mental Health in Pregnant Women during the COVID-19 Pandemic. Diagnostics (Basel). 2022 May 1;12(5):1125. doi: 10.3390/diagnostics12051125. PMID: 35626281.
 25. Christaki EV, Pervanidou P, Papassotiriou I, Mantzou A, Giannakakis G, Boschiero D, Chrousos GP. Circulating FGF21 vs. Stress Markers in Girls during Childhood and Adolescence, and in Their Caregivers: Intriguing Inter-Relations between Overweight/Obesity, Emotions, Behavior, and the Cared-Caregiver Relationship. Children (Basel). 2022 Jun 2;9(6):821. doi: 10.3390/children9060821. PMID: 35740758.
 26. Agapaki A, Papagianni F, Metallinou D, Valavani E, Mantzou A, Kanelli S, Eleftheriades M, Spyropoulou AC, Zervas I, Chrousos GP, Pervanidou P. Associations between Maternal and Offspring Hair Cortisol Concentrations and Child Behavioral Symptoms in Mother-Child Pairs with Perinatal Mental Disorders. Children (Basel). 2022 May 31;9(6):810. doi: 10.3390/children9060810. PMID: 35740747.
 27. Hatziagapiou K, Nikola O, Marka S, Koniari E, Kakouri E, Zografaki ME, Mavrikou SS, Kanakis C, Flemetakis E, Chrousos GP, Kintzios S, Lambrou GI, Kanaka-Gantenbein C, Tarantilis PA. An In Vitro Study of Saffron Carotenoids: The Effect of Crocin Extracts and Dimethylcrocetin on Cancer Cell Lines. Antioxidants (Basel). 2022 May 28;11(6):1074. doi: 10.3390/antiox11061074. PMID: 35739971.
 28. Alexopoulos A, Dakoutrou M, Nasi L, Thanopoulou I, Kakourou T, Kontara L, Douladiris N, Galani M, Xepapadaki P, Doxani C, Mprotsis T, Zintzaras E, Papadopoulos NG, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP. A randomized, observer-blind, vehicle-control, multi-center clinical investigation for assessing the efficacy and tolerability of a 1% ectoine and hyaluronic acid 0.1%-containing medical device in pediatric patients with mild-to-moderate atopic dermatitis. Pediatr Dermatol. 2022 Aug 29. doi: 10.1111/pde.15117. Epub ahead of print. PMID: 36038984.
 29. Repousi N, Fotiadou S, Chaireti E, Makris G, Chouliaras G, Mantzou A, Vavouli C, Chrousos GP, Stratigos A, Pervanidou P. Circadian cortisol profiles and hair cortisol concentration in patients with psoriasis: associations with anxiety, depressive symptomatology and disease severity. Eur J Dermatol. 2022 May 1;32(3):357-367. English. doi: 10.1684/ejd.2022.4267. PMID: 36065538.
 30. Tyfoxylou E, Voulgaris N, Gravvanis C, Vlachou S, Markou A, Papanastasiou L, Tentolouris N, Kassi E, Kaltsas G, Chrousos GP, Piaditis GP. High Prevalence of Primary Aldosteronism in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension. Biomedicines. 2022 Sep 16;10(9):2308. doi: 10.3390/biomedicines10092308. PMID: 36140406.
 31. Skarlis C, Markoglou N, Gontika M, Bougea A, Katsavos S, Artemiadis A, Chrousos G, Dalakas M, Stefanis L, Anagnostouli M. First-line disease modifying treatments in pediatric-onset multiple sclerosis in Greece: therapy initiation at more advanced age is the main cause of treatment failure, in a retrospective observational study, with a cohort from a single Multiple Sclerosis Center. Neurol Sci. 2022 Oct 5. doi: 10.1007/s10072-022-06431-y. Epub ahead of print. PMID: 36197577.
 32. Angelopoulou K, Zaverdinou E, Bacopoulou F, Chrousos GP, Giannakakis G, Kanaka-Gantenbein C, Mavrogeni S, Charalampopoulou M, Katimertzi M, Darviri C. The Effect of Pythagorean Self-Awareness on Heart Rate Variability, Perceived Stress and Behavior of Preschool Children. Children (Basel). 2022 Oct 6;9(10):1529. doi: 10.3390/children9101529. PMID: 36291465.
 33. Malisiova EK, Mourikis I, Darviri C, Zervas IM, Papageorgiou C, Chrousos GP. Hair cortisol concentrations in mental disorders: a systematic review. Physiol Behav. 2020 Nov 9:113244. doi: 10.1016/ J. Phys. Beh. 2020.113244. Epub ahead of print. PMID: 33181165.
 34. Bougea A, Anagnostouli M, Angelopoulou E, Spanou I, Chrousos G. Psychosocial and Trauma-Related Stress and Risk of Dementia: A Meta-Analytic Systematic Review of Longitudinal Studies. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2020 Nov 18:891988720973759. doi: 10.1177/0891988720973759. Epub ahead of print. PMID: 33205677.
 35. Psarraki EE, Kokka I, Bacopoulou F, Chrousos GP, Artemiadis A, Darviri C. Is there a relation between major depression and hair cortisol? A systematic review and meta-analysis. Psychoneuroendocrinology. 2020 Dec 3;124: 105098. doi: 10.1016/j.psyneuen.2020.105098. Epub ahead of print. PMID: 33310696.
 36. Kapralou AN, Chrousos GP. Metabolic effects of truncal vagotomy when combined with bariatric-metabolic surgery. Metabolism. 2022 Jul 11:155263. doi: 10.1016/j.metabol.2022.155263. Epub ahead of print. PMID: 35835160.
 37. Maligianni I, Yapijakis C, Nousia K, Bacopoulou F, Chrousos GP. Exosomes and exosomal non‑coding RNAs throughout human gestation 2022 Experimental and Therapeutic Medicine, 24, 582. https://doi.org/10.3892/etm.2022.11518
 38. Markousis-Mavrogenis G, Bacopoulou F, Kolovou G, Pons MR, Giannakopoulou A, Papavasiliou A, Kitas GD, Chrousos GP, Mavrogeni SI. Pathophysiology of cognitive dysfunction and the role of combined brain/heart magnetic resonance imaging (Review). Exp Ther Med. 2022 Jul 14;24(3):569. doi: 10.3892/etm.2022.11506. PMID: 35978932; PMCID: PMC9366250.
 39. Bougea A, Stefanis L, Chrousos Stress system and related biomarkers in Parkinson’s disease, Advances in Clinical Chemistry, Elsevier, 2022,ISSN 0065-2423, https: //doi.org/ 10.1016/bs.acc.2022.07.004
 40. Makrygianni EA, Chrousos GP. Extracellular vesicles and the Stress System. Neuroendocrinology. 2022 Sep 22. doi: 10.1159/000527182. Epub ahead of print. PMID: 36137504.
 41. Yavropoulou MP, Tsokos GC, Chrousos GP, Sfikakis PP. Protracted stress-induced hypocortisolemia may account for the clinical and immune manifestations of Long COVID. Clin Immunol. 2022 Sep 28:109133. doi: 10.1016/j.clim.2022.109133. Epub ahead of print. PMID: 36182048.
 42. Pierouli K, Papakonstantinou E, Papageorgiou L, Diakou I, Mitsis T, Dragoumani K, Spandidos DA, Bacopoulou F, Chrousos GP, Goulielmos GΝ, Eliopoulos E, Vlachakis D. Long non‑coding RNAs and microRNAs as regulators of stress in cancer (Review). Mol Med Rep. 2022 Dec;26(6):361. doi: 10.3892/mmr.2022.12878. Epub 2022 Oct 25. PMID: 36281919.
 43. Markousis-Mavrogenis G, Giannakopoulou A, Belegrinos A, Pons MR, Bonou M, Vartela V, Papavasiliou A, Christidi A, Kourtidou S, Kolovou G, Bacopoulou F, Chrousos GP, Mavrogeni SI. Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging Patterns in Rare Cardiovascular Diseases. J Clin Med. 2022 Oct 29;11(21):6403. doi: 10.3390/jcm11216403. PMID: 36362632.
 44. Diakou I, Papakonstantinou E, Papageorgiou L, Pierouli K, Dragoumani K, Spandidos DA, Bacopoulou F, Chrousos GP, Eliopoulos E, Vlachakis D. Novel computational pipelines in antiviral structure‑based drug design (Review). Biomed Rep. 2022 Oct 24;17(6):97. doi: 10.3892/br.2022.1580. PMID: 36382260; PMCID: PMC9634337.
 45. Diakou I, Papakonstantinou E, Papageorgiou L, Pierouli K, Dragoumani K, Spandidos DA, Bacopoulou F, Chrousos GP, Goulielmos GΝ, Eliopoulos E, Vlachakis D. Multiple sclerosis and computational biology (Review). Biomed Rep. 2022 Oct 18;17(6):96. doi: 10.3892/br.2022.1579. PMID: 36382258; PMCID: PMC9634047.
 46. Nicolaides NC, Chrousos GP. Impact of Stress on Health in Childhood and Adolescence (Editorial). Horm Res Paediatr. 2022 Nov 14. doi: 10.1159/000528065. Epub ahead of print. PMID: 36380633.
 47. Pechlivanidou E, Vlachakis D, Tsarouhas K, Panidis D, Tsitsimpikou C, Darviri C, Kouretas D, Bacopoulou F. The prognostic role of micronutrient status and supplements in COVID-19 outcomes: A systematic review. Food Chem Toxicol. 2022 Feb 25;162:112901. doi: 10.1016/j.fct.2022.112901. Epub ahead of print. PMID: 35227861; PMCID: PMC8873042.Kitani RA, Letsou K, Kokka I, Kanaka-Gantenbein C, Bacopoulou F. Difference in Hair Cortisol Concentrations between Obese and Non-Obese Children and Adolescents: A Systematic Review. Children (Basel). 2022 May 12;9(5):715. doi: 10.3390/children9050715. PMID: 35626892; PMCID: PMC9139968.Tsarouhas K, Tsitsimpikou C, Samaras A, Saravanis C, Kolovou G, Bacopoulou F, Spandidos DA, Kouretas D. Cardiovascular adaptations and inflammation in marathon runners. Exp Ther Med. 2022 Sep 29;24(5):699. doi: 10.3892/etm.2022.11635. PMID: 36277142; PMCID: PMC9535392.
 48. Mitsiaki I, Thirios A, Panagouli E, Bacopoulou F, Pasparakis D, Psaltopoulou T, Sergentanis TN, Tsitsika A. Adolescent Idiopathic Scoliosis and Mental Health Disorders: A Narrative Review of the Literature. Children (Basel). 2022 Apr 22;9(5):597. doi: 10.3390/children9050597. PMID: 35626775; PMCID: PMC9139262.
 49. Carydias E, Tasho A, Kani C, Bacopoulou F, Stefanaki C, Markantonis SL. Systematic Review and Meta-Analysis of the Efficacy and Safety of Metformin and GLP-1 Analogues in Children and Adolescents with Diabetes Mellitus Type 2. Children (Basel). 2022 Oct 18;9(10):1572. doi: 10.3390/children9101572. PMID: 36291508; PMCID: PMC9600106.
 50. Alexandri M, Tsellou M, Antoniou A, Skliros E, Koukoulis AN, Bacopoulou F, Papadodima S. Prevalence of Homicide-Suicide Incidents in Greece over 13 Years. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun 24;19(13):7736. doi: 10.3390/ijerph19137736. PMID: 35805394; PMCID: PMC9265995.
 51. Boumpa V, Papatoukaki A, Kourti A, Mintzia S, Panagouli E, Bacopoulou F, Psaltopoulou T, Spiliopoulou C, Tsolia M, Sergentanis TN, Tsitsika A. Sexual abuse and post-traumatic stress disorder in childhood, adolescence and young adulthood: a systematic review and meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Jun 18. doi: 10.1007/s00787-022-02015-5. Epub ahead of print. PMID: 35716220.
 52. Markousis-Mavrogenis G, Noutsias M, Rigopoulos AG, Giannakopoulou A, Gatzonis S, Pons RM, Papavasiliou A, Vartela V, Bonou M, Kolovou G, Aggeli C, Christidi A, Bacopoulou F, Tousoulis D, Mavrogeni S. The Emerging Role of Combined Brain/Heart Magnetic Resonance Imaging for the Evaluation of Brain/Heart Interaction in Heart Failure. J Clin Med. 2022 Jul 11;11(14):4009. doi: 10.3390/jcm11144009. PMID: 35887772; PMCID: PMC9322381.
 53. Papazis F, Avramidis E, Bacopoulou F. Greek teachers’ resilience levels during the COVID-19 pandemic lockdown and its association with attitudes towards emergency remote teaching and perceived stress. Psychol Sch. 2022 Apr 27:10.1002/pits.22709. doi: 10.1002/pits.22709. Epub ahead of print. PMID: 35572178; PMCID: PMC9088383.
 54. Kanellakis S, Karalexi MA, Apostolidou E, Skoufas E, Kontoe M, Bacopoulou F, Tsitsas G, Migdanis A, Boudouvi E, Canellopoulos L, Manios Y. Earlier Age at Menarche Is Associated with Body Fat and Negative Body Image in Adult Life. Behav Med. 2022 Apr 6:1-10. doi: 10.1080/08964289.2022.2033158. Epub ahead of print. PMID: 35387571.
 55. Ma C, Chen N, Jolly A, Zhao S, Coban-Akdemir Z, Tian W, Kang J, Ye Y, Wang Y, Koch A, Zhang Y, Qin C, Bonilla X, Borel C, Rall K, Chen Z, Jhangiani S, Niu Y, Li X, Qiu G, Zhang S, Luo G, Wu Z, Bacopoulou F, Deligeoroglou E, Zhang TJ, Rosenberg C, Gibbs RA, Dietrich JE, Dimas AS, Liu P, Antonarakis SE, Brucker SY, Posey JE, Lupski JR, Wu N, Zhu L; Deciphering Disorders Involving Scoliosis and COmorbidities (DISCO) Study Group. Functional characteristics of a broad spectrum of TBX6 variants in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. Genet Med. 2022 Nov;24(11):2262-2273. doi: 10.1016/j.gim.2022.08.012. Epub 2022 Sep 16. PMID: 36112137.
 56. Kattamis A, Kwiatkowski JL, Aydinok Y. Thalassaemia. Lancet. 2022 Jun 18;399(10343):2310-2324. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00536-0. Epub 2022 Jun 9. PMID: 35691301.
 57. Taher AT, Cappellini MD, Kattamis A, Voskaridou E, Perrotta S, Piga AG, Filosa A, Porter JB, Coates TD, Forni GL, Thompson AA, Tartaglione I, Musallam KM, Backstrom JT, Esposito O, Giuseppi AC, Kuo WL, Miteva D, Lord-Bessen J, Yucel A, Zinger T, Shetty JK, Viprakasit V; BEYOND Investigators. Luspatercept for the treatment of anaemia in non-transfusion-dependent β-thalassaemia (BEYOND): a phase 2, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet Haematol. 2022 Oct;9(10):e733-e744. doi: 10.1016/S2352-3026(22)00208-3. Epub 2022 Aug 22. PMID: 36007538.
 58. Kattamis C, Skafida M, Delaporta P, Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Sofocleous C, Kattamis A. Heterozygosity of the Complex Corfu δ0β+ Thalassemic Allele (HBD Deletion and HBB:c.92+5G>A) Revisited. Biology (Basel). 2022 Mar 11;11(3):432. doi: 10.3390/biology11030432. PMID: 35336809; PMCID: PMC8944986.
 59. Yavropoulou MP, Anastasilakis AD, Tzoulis P, Tournis S, Rigatou E, Kassi E, Kattamis A, Makras P. Approach to the management of β thalassemia major associated osteoporosis – A long-standing relationship revisited. Acta Biomed. 2022 Oct 26;93(5):e2022305. doi: 10.23750/abm.v93i5.13668. PMID: 36300213; PMCID: PMC9686151.
 60. De Sanctis V, Soliman A, Tzoulis P, Daar S, Kattamis A, Delaporta P, Karimi M, Yassin MA, Zarei T, Saki F, Sapunarova K, Banchev A, Galati MC, Raiola G, Messina G, Campisi S, Kattamis C. The The use of oral glucose-lowering agents (GLAs) in β-thalassemia patients with diabetes: Preliminary data from a retrospective study of ICET-A Network. Acta Biomed. 2022 May 11;93(2):e2022162. doi: 10.23750/abm.v93i2.12056. PMID: 35546014; PMCID: PMC9171892.
 61. Badawy SM, Kattamis A, Ezzat H, Deschamps B, Sicard E, Fradette C, Zhao F, Tricta F, Chung Tsang Y, Sheth S, Piga A. The safety and acceptability of twice- daily deferiprone for transfusional iron overload: A multicentre, open-label, phase 2 study. Br J Haematol. 2022 Apr;197(1):e12-e15. doi: 10.1111/bjh.17999. Epub 2021 Dec 21. PMID: 34931307; PMCID: PMC9303221.
 62. Mantadakis E, Kopsidas I, Coffin S, Dimitriou G, Gkentzi D, Hatzipantelis E, Kaisari A, Kattamis A, Kourkouni E, Papachristidou S, Papakonstantinou E, Polychronopoulou S, Roilides E, Spyridis N, Tsiodras S, Tsolia MN, Tsopela GC, Zaoutis T, Tragiannidis A. A national study of antibiotic use in Greek pediatric hematology oncology and bone marrow transplant units. Antimicrob Steward Healthc Epidemiol. 2022 Apr 26;2(1):e71. doi: 10.1017/ash.2022.43. PMID: 36483391; PMCID: PMC9726537.
 63. Pergantou H, Papakonstantinou O, Xafaki P, Athanasopoulou H, Balanika A, Kattamis A, Doulgeraki A. Uncoupling of Bone Turnover may Compromise Skeletal Health of Young Patients With Haemophilia A. J Clin Densitom. 2022 Jan- Mar;25(1):89-96. doi: 10.1016/j.jocd.2021.07.011. Epub 2021 Aug 4. PMID: 34384686.
 64. Kattamis A. An energy booster for thalassaemic red blood cells. Lancet. 2022 Aug 13;400(10351):470-471. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01431-3. PMID: 35964594.
 65. Chargari C, Haie-Meder C, Espenel S, Garcia MA, Ben-Arush M, Bolle S, Borjesson A, Cesen M, Lago RC, Defachelles AS, De Moerloose B, Devalck C, Edslev P, Farinha NJ, Francotte N, Glosli H, Gouy S, Burrieza GG, Helfre S, Irtan S, Kattamis A, Lacerda A, Levy A, Hjalgrim LL, Mansuy L, Mascard E, Moalla S, Orbach D, Owens C, Philippe-Chomette P, Pizer B, Pluchart C, Renard M, Rognlien AGW, Rome A, Sarnacki S, Safwat A, Schiavetti A, Serre J, Verite C, Weid NV, Wysocki M, Valteay-Couanet D, Deutsch E, Minard-Colin V, Martelli H, Guérin F. Brachytherapy for Pediatric Patients at Gustave Roussy Cancer Campus: A Model of International Cooperation for Highly Specialized Treatments. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2022 Jul 1;113(3):602-613. doi: 10.1016/j.ijrobp.2022.03.003. Epub 2022 Mar 9. PMID: 35278672.
 66. Delaporta P, Terpos E, Solomou EE, Gumeni S, Nitsa E, Apostolakou F, Kyriakopoulou D, Ntanasis-Stathopoulos I, Papassotiriou I, Trougakos IP, Dimopoulos MA, Kattamis A. Immune response and adverse events after vaccination against SARS-CoV-2 in adult patients with transfusion-dependent thalassaemia. Br J Haematol. 2022 Jun;197(5):576-579. doi: 10.1111/bjh.18146. Epub 2022 Mar 14. PMID: 35286720; PMCID: PMC9111727.
 67. Avgerinou G, Stefanaki K, Liapis K, Kostopoulos IV, Kossiva L, Tzoumaka- Bakoula C, Pavlidis D, Filippidou M, Katsibardi K, Ampatzidou M, Kattamis A, Polychronopoulou S, Mantzourani M, Papadhimitriou SI. Fish evaluation of additional cytogenetic aberrations and hyperdiploidy in childhood Burkitt lymphoma. Leuk Lymphoma. 2022 Mar;63(3):551-561. doi: 10.1080/10428194.2021.1998480. Epub 2021 Nov 2. PMID: 34727830.
 68. Lai YR, Cappellini MD, Aydinok Y, Porter J, Karakas Z, Viprakasit V, Siritanaratkul N, Kattamis A, Liu R, Izquierdo M, Lasher J, Govindaraju S, Taher A. An open-label, multicenter, efficacy, and safety study of deferasirox in iron-overloaded patients with non-transfusion-dependent thalassemia (THETIS): 5-year results. Am J Hematol. 2022 Aug;97(8):E281-E284. doi: 10.1002/ajh.26592. Epub 2022 May 27. PMID: 35560253.
 69. Griese M, Panagiotou P, Manali ED, Stahl M, Schwerk N, Costa V, Douros K, Kallieri M, Urbantat RM, von Bernuth H, Kolilekas L, Morais L, Ramos A, Landwehr K, Knoflach K, Gothe F, Reiter K, Papaevangelou V, Kaditis AG, Kanaka-Gantenbein C, Papiris SA. Autoimmune pulmonary alveolar proteinosis in children. ERJ Open Res. 2022 Mar 21;8(1):00701-2021. doi: 10.1183/23120541.00701-2021. PMID: 35350279; PMCID: PMC8943280.
 70. Gantenbein KV, Kanaka-Gantenbein C. Highlighting the trajectory from intrauterine growth restriction to future obesity. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Nov 11;13:1041718. doi: 10.3389/fendo.2022.1041718. PMID: 36440208; PMCID: PMC9691665.
 71. Ioannidou L, Dettoraki A, Noni M, Koukou DM, Michalopoulou A, Botsa E, Kapsimali Z, Michos A, Spoulou V, Pergantou H, Kanaka-Gantenbein C. Pulmonary embolism in adolescent with COVID-19 during aromatase inhibitor therapy. Pediatr Pulmonol. 2022 Jul;57(7):1789-1791. doi: 10.1002/ppul.25944. Epub 2022 May 17. PMID: 35475330; PMCID: PMC9111033.
 72. Kitani RA, Letsou K, Kokka I, Kanaka-Gantenbein C, Bacopoulou F. Difference in Hair Cortisol Concentrations between Obese and Non-Obese Children and Adolescents: A Systematic Review. Children (Basel). 2022 May 12;9(5):715. doi: 10.3390/children9050715. PMID: 35626892; PMCID: PMC9139968.
 73. Panagiotou P, Kanaka-Gantenbein C, Kaditis AG. Changes in Ventilatory Support Requirements of Spinal Muscular Atrophy (SMA) Patients Post Gene-Based Therapies. Children (Basel). 2022 Aug 11;9(8):1207. doi: 10.3390/children9081207. PMID: 36010097; PMCID: PMC9406975.
 74. Filippatos F, Tatsi EB, Dellis C, Koukou DM, Papagiannopoulos C, Margeli A, Siahanidou T, Kanaka-Gantenbein C, Syriopoulou V, Michos A. SARS-CoV-2 seroepidemiology in paediatric population during Delta and Omicron predominance. Epidemiol Infect. 2022 Oct 19;150:e177. doi: 10.1017/S0950268822001601. PMID: 36345855; PMCID: PMC9671918.
 75. Gianniki M, Nikaina I, Avgerinou G, Kanaka-Gantenbein C, Siahanidou T. Transient Cytopenias as a Rare Presentation of Classic Galactosemia. Cureus. 2022 Mar 12;14(3):e23101. doi: 10.7759/cureus.23101. PMID: 35464534; PMCID: PMC8998154.
 76. Noni M, Koukou DM, Tritzali M, Kanaka-Gantenbein C, Michos A, Spoulou V. Coagulation Abnormalities and Management in Hospitalized Pediatric Patients With COVID-19. Pediatr Infect Dis J. 2022 Jul 1;41(7):570-574. doi: 10.1097/INF.0000000000003545. Epub 2022 Jun 7. PMID: 35389967; PMCID: PMC9177125.
 77. Fylaktou I, Smyrnaki P, Sertedaki A, Dracopoulou M, Kanaka-Gantenbein C. Congenital adrenal hyperplasia caused by compound heterozygosity of two novel CYP11B1 gene variants. Hormones (Athens). 2022 Mar;21(1):155-161. doi: 10.1007/s42000-021-00322-1. Epub 2021 Oct 26. PMID: 34697763.
 78. Kakouri E, Nikola O, Kanakis C, Hatziagapiou K, Lambrou GI, Trigas P, Kanaka-Gantenbein C, Tarantilis PA. Cytotoxic Effect of Rosmarinus officinalis Extract on Glioblastoma and Rhabdomyosarcoma Cell Lines. Molecules. 2022 Sep 26;27(19):6348. doi: 10.3390/molecules27196348. PMID: 36234882; PMCID: PMC9573533.
 79. Polytarchou A, Ohler A, Moudaki A, Koltsida G, Kanaka-Gantenbein C, Kheirandish-Gozal L, Gozal D, Kaditis AG. Nocturnal oximetry parameters as predictors of sleep apnea severity in resource-limited settings. J Sleep Res. 2022 May 27. doi: 10.1111/jsr.13638. Epub ahead of print. PMID: 35624085.
 80. Kaditis A, Botsa E, Georgiadou E, Petropoulou T, Sandu A, Kanaka-Gantenbein C. Mild nocturnal hypoxaemia and elevated pulse rate in infants with viral bronchiolitis: An oximetry-based study. Acta Paediatr. 2022 Mar;111(3):642-643. doi: 10.1111/apa.15599. Epub 2020 Nov 2. PMID: 32986254.
 81. Tzifi F, Iliadi A, Voutetakis A, Platis D, Girginoudis P, Kanaka-Gantenbein C. Non-inferiority of liquid thyroxine in comparison to tablets formulation in the treatment of children with congenital hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2021 Oct 18;35(2):239-247. doi: 10.1515/jpem-2021-0458. PMID: 34653328.
 82. Sertedaki A, Tatsi EB, Vasilakis IA, Fylaktou I, Nikaina E, Iacovidou N, Siahanidou T, Kanaka-Gantenbein C. Whole Exome Sequencing Points towards a Multi-Gene Synergistic Action in the Pathogenesis of Congenital Combined Pituitary Hormone Deficiency. Cells. 2022 Jun 30;11(13):2088. doi: 10.3390/cells11132088. PMID: 35805171; PMCID: PMC9265573.
 83. Marinakis NM, Tsoutsou E, Sofocleous C, Veltra D, Papaefthimiou P, Lytras A, Traeger-Synodinos J, Kanaka-Gantenbein C. Ovarian insufficiency and secondary amenorrhea in a patient with a novel variant within GDF9 gene. Menopause. 2022 Jan 10;29(4):491-495. doi: 10.1097/GME.0000000000001928. PMID: 35013061.
 84. Micha M, Makris G, Michou M, Kanaka-Gantenbein C, Wakschlag L, Pervanidou P. Psychometric Validation of the Greek Version of the Scale “Temper Loss” of the Questionnaire “Multidimensional Assessment Profile of Disruptive Behavior (MAP- DB)”. Children (Basel). 2022 Aug 31;9(9):1328. doi: 10.3390/children9091328. PMID: 36138637; PMCID: PMC9497524.
 85. Kallinikou D, Tsentidis C, Kekou K, Katsalouli M, Louraki M, Kanaka- Gantenbein C, Kanavakis E, Karavanaki K. Homozygosity of the Z-2 polymorphic variant in the aldose reductase gene promoter confers increased risk for neuropathy in children and adolescents with Type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2022 Feb;23(1):104-114. doi: 10.1111/pedi.13285. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34773353.
 86. Papadopoulos G, Papadopoulou A, Kosma K, Papadimitriou A, Papaevangelou V, Kanaka-Gantenbein C, Bountouvi E, Kitsiou-Tzeli S. Molecular and clinical profile of patients referred as Noonan or Noonan-like syndrome in Greece: a cohort of 86 patients. Eur J Pediatr. 2022 Oct;181(10):3691-3700. doi: 10.1007/s00431-022-04574-w. Epub 2022 Jul 29. PMID: 35904599.
 87. Sfinari A, Pervanidou P, Chouliaras G, Zoumakis E, Vasilakis IA, Nicolaides NC, Kanaka-Gantenbein C. Perceived Changes in Emotions, Worries and Everyday Behaviors in Children and Adolescents Aged 5-18 Years with Type 1 Diabetes during the COVID-19 Pandemic. Children (Basel). 2022 May 17;9(5):736. doi: 10.3390/children9050736. PMID: 35626913; PMCID: PMC9139556.
 88. Noni M, Katelari A, Poulou M, Ioannidis D, Kapasouri EM, Tzetis M, Doudounakis SE, Kanaka-Gantenbein C, Spoulou V. Frequencies of pathogenic CFTR variants in Greek cystic fibrosis patients with allergic bronchopulmonary aspergillosis and Aspergillus fumigatus chronic colonization: A retrospective cohort study. J Mycol Med. 2022 Aug 7;33(1):101326. doi: 10.1016/j.mycmed.2022.101326. Epub ahead of print. PMID: 36272381.
 89. Reschke F, Lanzinger S, Herczeg V, Prahalad P, Schiaffini R, Mul D, Clapin H, Zabeen B, Pelicand J, Phillip M, Limbert C, Danne T; SWEET Study Group:. The COVID-19 Pandemic Affects Seasonality, With Increasing Cases of New-Onset Type 1 Diabetes in Children, From the Worldwide SWEET Registry. Diabetes Care. 2022 Nov 1;45(11):2594-2601. doi: 10.2337/dc22-0278. PMID: 36166593.
 90. Pantou A, Mitrakos A, Kokkali G, Petroutsou K, Tounta G, Lazaros L, Dimopoulos A, Sfakianoudis K, Pantos K, Koutsilieris M, Mavrou A, Kanavakis E, Tzetis M. The impact of preimplantation genetic testing for aneuploidies (PGT-A) on clinical outcomes in high risk patients. J Assist Reprod Genet. 2022 Jun;39(6):1341-1349. doi: 10.1007/s10815-022-02461-9. Epub 2022 Mar 25. PMID: 35338417; PMCID: PMC9174385.
 91. Tzeravini E, Samara S, Kouramba A, Vakrinos G, Efthimiou A, Tzetis M, Androutsakos T. Severe Hemophilia A and Moyamoya Syndrome in a 19-Year-Old Boy Caused by Xq28 Microdeletion. Case Rep Neurol. 2022 May 30;14(2):261-267. doi: 10.1159/000524482. PMID: 35815106; PMCID: PMC9210018.
 92. Noni M, Katelari A, Poulou M, Ioannidis D, Kapasouri EM, Tzetis M, Doudounakis SE, Kanaka-Gantenbein C, Spoulou V. Frequencies of pathogenic CFTR variants in Greek cystic fibrosis patients with allergic bronchopulmonary aspergillosis and Aspergillus fumigatus chronic colonization: A retrospective cohort study. J Mycol Med. 2022 Aug 7;33(1):101326. doi: 10.1016/j.mycmed.2022.101326. Epub ahead of print. PMID: 36272381.
 93. Mamas T, Kakourou G, Vrettou C, Traeger-Synodinos J. Hemoglobinopathies and preimplantation diagnostics. Int J Lab Hematol. 2022 Sep;44 Suppl 1:21-27. doi: 10.1111/ijlh.13851. Epub 2022 Apr 20. PMID: 35443077.
 94. Kountouris P, Stephanou C, Lederer CW, Traeger-Synodinos J, Bento C, Harteveld CL, Fylaktou E, Koopmann TT, Halim-Fikri H, Michailidou K, Nfonsam LE, Waye JS, Zilfalil BA, Kleanthous M; ClinGen Hemoglobinopathy Variant Curation Expert Panel. Adapting the ACMG/AMP variant classification framework: A perspective from the ClinGen Hemoglobinopathy Variant Curation Expert Panel. Hum Mutat. 2022 Aug;43(8):1089-1096. doi: 10.1002/humu.24280. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34510646; PMCID: PMC9545675.
 95. Deans ZC, Biricik A, De Rycke M, Harton GL, Hornak M, Khawaja F, Moutou C, Traeger-Synodinos J, Renwick P. Twelve years of assessing the quality of preimplantation genetic testing for monogenic disorders. Prenat Diagn. 2022 Nov 12. doi: 10.1002/pd.6263. Epub ahead of print. PMID: 36371615.
 96. Mourtzi N, Sertedaki A, Markou A, Piaditis GP, Katsanis N, Traeger-Synodinos J, Tsigos C, Charmandari E. Genetic screening of hypertensive patients with aldosterone hypersecretion under conditions of stress. Hormones (Athens). 2022 Dec;21(4):525-536. doi: 10.1007/s42000-022-00394-7. Epub 2022 Aug 31. PMID: 36044182.
 97. Kollios K, Karipiadou A, Papagianni M, Traeger-Synodinos J, Kosta K, Savvidou P, Stabouli S, Roilides E. Bilateral Gonadoblastoma in a 6-Year-old Girl With Frasier Syndrome: Need for Early Preventive Gonadectomy. J Pediatr Hematol Oncol. 2022 Nov 1;44(8):471-473. doi: 10.1097/MPH.0000000000002501. Epub 2022 Jun 8. PMID: 35700406.
 98. Veltra D, Kosma K, Papavasiliou A, Tilemis FN, Traeger-Synodinos J, Sofocleous C. A novel pathogenic ATP6V1B2 variant: Widening the genotypic spectrum of the epileptic neurodevelopmental phenotype. Am J Med Genet A. 2022 Dec;188(12):3563-3566. doi: 10.1002/ajmg.a.62971. Epub 2022 Sep 22. PMID: 36135319.
 99. Tamana S, Xenophontos M, Minaidou A, Stephanou C, Harteveld CL, Bento C, Traeger-Synodinos J, Fylaktou I, Yasin NM, Abdul Hamid FS, Esa E, Halim-Fikri H, Zilfalil BA, Kakouri AC; ClinGen Hemoglobinopathy Variant Curation Expert Panel, Kleanthous M, Kountouris P. Evaluation of in silico predictors on short nucleotide variants in HBA1, HBA2, and HBB associated with haemoglobinopathies. Elife. 2022 Dec 1;11:e79713. doi: 10.7554/eLife.79713. PMID: 36453528; PMCID: PMC9731569.
 100. Palmero I, Gorgoulis V, Varela-Nieto I. Editorial: The Role of Cellular Senescence in Health and Disease. Front Cell Neurosci. 2022 Mar 30;16:882417. doi: 10.3389/fncel.2022.882417. PMID: 35431814; PMCID: PMC9005742.
 101. Katsouda A, Valakos D, Dionellis VS, Bibli SI, Akoumianakis I, Karaliota S, Zuhra K, Fleming I, Nagahara N, Havaki S, Gorgoulis VG, Thanos D, Antoniades C, Szabo C, Papapetropoulos A. MPST sulfurtransferase maintains mitochondrial protein import and cellular bioenergetics to attenuate obesity. J Exp Med. 2022 Jul 4;219(7):e20211894. doi: 10.1084/jem.20211894. Epub 2022 May 26. PMID: 35616614; PMCID: PMC9143789.
 102. Evangelou K, Veroutis D, Paschalaki K, Foukas PG, Lagopati N, Dimitriou M, Papaspyropoulos A, Konda B, Hazapis O, Polyzou A, Havaki S, Kotsinas A, Kittas C, Tzioufas AG, de Leval L, Vassilakos D, Tsiodras S, Stripp BR, Papantonis A, Blandino G, Karakasiliotis I, Barnes PJ, Gorgoulis VG. Pulmonary infection by SARS-CoV-2 induces senescence accompanied by an inflammatory phenotype in severe COVID-19: possible implications for viral mutagenesis. Eur Respir J. 2022 Aug 18;60(2):2102951. doi: 10.1183/13993003.02951-2021. PMID: 35086840; PMCID: PMC8796696.
 103. Balzeau A, Albessard-Ball L, Kubicka AM, Filippo A, Beaudet A, Santos E, Bienvenu T, Arsuaga JL, Bartsiokas A, Berger L, Bermúdez de Castro JM, Brunet M, Carlson KJ, Daura J, Gorgoulis VG, Grine FE, Harvati K, Hawks J, Herries A, Hublin JJ, Hui J, Ives R, Joordens JA, Kaifu Y, Kouloukoussa M, Léger B, Lordkipanidze D, Margvelashvili A, Martin J, Martinón-Torres M, May H, Mounier A, du Plessis A, Rae T, Röding C, Sanz M, Semal P, Stratford D, Stringer C, Tawane M, Temming H, Tsoukala E, Zilhão J, Zipfel B, Buck LT. Frontal sinuses and human evolution. Sci Adv. 2022 Oct 21;8(42):eabp9767. doi: 10.1126/sciadv.abp9767. Epub 2022 Oct 21. PMID: 36269821; PMCID: PMC9586476.
 104. Zampetidis CP, Papantonis A, Gorgoulis VG. Escape from senescence: revisiting cancer therapeutic strategies. Mol Cell Oncol. 2022 Feb 15;9(1):2030158. doi: 10.1080/23723556.2022.2030158. PMID: 35252554; PMCID: PMC8890391.
 105. Evangelou K, Vasileiou PVS, Papaspyropoulos A, Hazapis O, Petty R, Demaria M, Gorgoulis VG. Cellular senescence and cardiovascular diseases: moving to the “heart” of the problem. Physiol Rev. 2023 Jan 1;103(1):609-647. doi: 10.1152/physrev.00007.2022. Epub 2022 Sep 1. PMID: 36049114.
 106. Vasileiou PVS, Siasos G, Gorgoulis VG. Molecular biomarkers in cardio- oncology: Where we stand and where we are heading. Bioessays. 2022 Jun;44(6):e2100234. doi: 10.1002/bies.202100234. Epub 2022 Mar 30. PMID: 35352831.
 107. Mourkioti I, Angelopoulou A, Belogiannis K, Lagopati N, Potamianos S, Kyrodimos E, Gorgoulis V, Papaspyropoulos A. Interplay of Developmental Hippo- Notch Signaling Pathways with the DNA Damage Response in Prostate Cancer. Cells. 2022 Aug 7;11(15):2449. doi: 10.3390/cells11152449. PMID: 35954292; PMCID: PMC9367915.
 108. Angelopoulou A, Papaspyropoulos A, Papantonis A, Gorgoulis VG. CRISPR- Cas9-mediated induction of large chromosomal inversions in human bronchial epithelial cells. STAR Protoc. 2022 Mar 18;3(2):101257. doi: 10.1016/j.xpro.2022.101257. PMID: 35330963; PMCID: PMC8938320.
 109. Nikitaki Z, Velalopoulou A, Zanni V, Tremi I, Havaki S, Kokkoris M, Gorgoulis VG, Koumenis C, Georgakilas AG. Key biological mechanisms involved in high-LET radiation therapies with a focus on DNA damage and repair. Expert Rev Mol Med. 2022 Mar 31;24:e15. doi: 10.1017/erm.2022.6. PMID: 35357290.
 110. Havaki S, Evangelou K, Paschalaki K, Petty R, Barnes PJ, Gorgoulis VG. Identification of coronavirus particles by electron microscopy: a complementary tool for deciphering COVID-19. Eur Respir J. 2022 Apr 29;60(3):2200754. doi: 10.1183/13993003.00754-2022. Epub ahead of print. PMID: 35487540; PMCID: PMC9449481.
 111. Papaspyropoulos A, Angelopoulou A, Mourkioti I, Polyzou A, Pankova D, Toskas K, Lanfredini S, Pantazaki AA, Lagopati N, Kotsinas A, Evangelou K, Chronopoulos E, O’Neill E, Gorgoulis V. RASSF1A disrupts the NOTCH signaling axis via SNURF/RNF4-mediated ubiquitination of HES1. EMBO Rep. 2022 Feb 3;23(2):e51287. doi: 10.15252/embr.202051287. Epub 2021 Dec 13. PMID: 34897944; PMCID: PMC8811633.
 112. Paschalaki K, Rossios C, Pericleous C, MacLeod M, Rothery S, Donaldson GC, Wedzicha JA, Gorgoulis V, Randi AM, Barnes PJ. Inhaled corticosteroids reduce senescence in endothelial progenitor cells from patients with COPD. Thorax. 2022 Jun;77(6):616-620. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216807. Epub 2022 Jan 13. PMID: 35027472; PMCID: PMC9120381.
 113. Galanos P, Pappas G, Polyzos A, Kotsinas A, Svolaki I, Giakoumakis NN, Glytsou C, Pateras IS, Swain U, Souliotis VL, Georgakilas AG, Geacintov N, Scorrano L, Lukas C, Lukas J, Livneh Z, Lygerou Z, Chowdhury D, Sørensen CS, Bartek J, Gorgoulis VG. Author Correction: Mutational signatures reveal the role of RAD52 in p53-independent p21-driven genomic instability. Genome Biol. 2022 Apr 28;23(1):107. doi: 10.1186/s13059-022-02678-y. Erratum for: Genome Biol. 2018 Mar 16;19(1):37. PMID: 35484586; PMCID: PMC9052693.
 114. Vlachoyiannopoulos PG, Chatzis LG, Goules AV, Argyropoulou OD, Englezopoulou A, Stergiou I, Voulgarelis M, Tsanakas P, Exarchos T, Gorgoulis VV, Fotiadis DI, Tzioufas AG. Patient-centered approaches for patients with systemic autoimmune rheumatic diseases: development and evolution. Expert Rev Clin Immunol. 2022 Feb;18(2):125-133. doi: 10.1080/1744666X.2022.2022477. Epub 2022 Jan 21. PMID: 35057695.
 115. Tsaridou S, Velimezi G, Willenbrock F, Chatzifrangkeskou M, Elsayed W, Panagopoulos A, Karamitros D, Gorgoulis V, Lygerou Z, Roukos V, O’Neill E, Pefani DE. 53BP1-mediated recruitment of RASSF1A to ribosomal DNA breaks promotes local ATM signaling. EMBO Rep. 2022 Aug 3;23(8):e54483. doi: 10.15252/embr.202154483. Epub 2022 Jun 27. PMID: 35758159; PMCID: PMC9346497.
 116. Veroutis D, Kouroumalis A, Lagopati N, Polyzou A, Chamilos C, Papadodima S, Evangelou K, Gorgoulis VG, Kletsas D. Corrigendum to “Evaluation of senescent cells in intervertebral discs by lipofuscin staining” [Mech. Ageing Dev. 199 (2021) 1-9/111564]. Mech Ageing Dev. 2022 Jan;201:111603. doi: 10.1016/j.mad.2021.111603. Epub 2021 Nov 18. Erratum for: Mech Ageing Dev. 2021 Oct;199:111564. PMID: 34801260.
 117. Petropoulos M, Champeris Tsaniras S, Nikou S, Maxouri S, Dionellis VS, Kalogeropoulou A, Karamichali A, Ioannidis K, Danalatos IR, Obst M, Naumann R, Delinasios GJ, Gorgoulis VG, Roukos V, Anastassiadis K, Halazonetis TD, Bravou V, Lygerou Z, Taraviras S. Cdt1 overexpression drives colorectal carcinogenesis through origin overlicensing and DNA damage. J Pathol. 2023 Jan;259(1):10-20. doi: 10.1002/path.6017. Epub 2022 Nov 9. PMID: 36210634.
 118. Tremi I, Havaki S, Georgitsopoulou S, Terzoudi G, Lykakis IN, Iliakis G, Georgakilas V, Gorgoulis VG, Georgakilas AG. Biological Response of Human Cancer Cells to Ionizing Radiation in Combination with Gold Nanoparticles. Cancers (Basel). 2022 Oct 17;14(20):5086. doi: 10.3390/cancers14205086. PMID: 36291870; PMCID: PMC9600885.
 119. Mavrogonatou E, Angelopoulou M, Rizou SV, Pratsinis H, Gorgoulis VG, Kletsas D. Activation of the JNKs/ATM-p53 axis is indispensable for the cytoprotection of dermal fibroblasts exposed to UVB radiation. Cell Death Dis. 2022 Jul 25;13(7):647. doi: 10.1038/s41419-022-05106-y. PMID: 35879280; PMCID: PMC9314411.
 120. Detsika MG, Nikitopoulou I, Veroutis D, Vassiliou AG, Jahaj E, Tsipilis S, Athanassiou N, Gakiopoulou H, Gorgoulis VG, Dimopoulou I, Orfanos SE, Kotanidou A. Increase of HO-1 Expression in Critically Ill COVID-19 Patients Is Associated with Poor Prognosis and Outcome. Antioxidants (Basel). 2022 Jun 29;11(7):1300. doi: 10.3390/antiox11071300. PMID: 35883791; PMCID: PMC9311906.
 121. Konstantinidou AE, Angelidou S, Havaki S, Paparizou K, Spanakis N, Chatzakis C, Sotiriadis A, Theodora M, Donoudis C, Daponte A, Skaltsounis P, Gorgoulis VG, Papaevangelou V, Kalantaridou S, Tsakris A. Stillbirth due to SARS-CoV-2 placentitis without evidence of intrauterine transmission to fetus: association with maternal risk factors. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 Jun;59(6):813-822. doi: 10.1002/uog.24906. PMID: 35353936; PMCID: PMC9111139.
 122. Anastasiou IA, Eleftheriadou I, Tentolouris A, Sarantis P, Angelopoulou A, Katsaouni A, Mourouzis I, Karamouzis MV, Gorgoulis V, Pantos C, Tentolouris N. Low concentrations of bisphenol A promote the activation of the mitochondrial apoptotic pathway on Beta-TC-6 cells via the generation of intracellular reactive oxygen species and mitochondrial superoxide. J Biochem Mol Toxicol. 2022 Aug;36(8):e23099. doi: 10.1002/jbt.23099. Epub 2022 May 20. PMID: 35593412.
 123. Ridgway H, Moore GJ, Mavromoustakos T, Tsiodras S, Ligielli I, Kelaidonis K, Chasapis CT, Gadanec LK, Zulli A, Apostolopoulos V, Petty R, Karakasiliotis I, Gorgoulis VG, Matsoukas JM. Discovery of a new generation of angiotensin receptor blocking drugs: Receptor mechanisms and in silico binding to enzymes relevant to SARS-CoV-2. Comput Struct Biotechnol J. 2022;20:2091-2111. doi: 10.1016/j.csbj.2022.04.010. Epub 2022 Apr 9. PMID: 35432786; PMCID: PMC8994259.
 124. Manoussakis MN, Svolaki IP, Hazapis O, Zerva L, Gorgoulis VG, Magiorkinis G. Postgenomic Bioinformatic Analysis of Nucleic Acid Sequences Expressed in the Salivary Gland Epithelial Cells of Primary Sjögren’s Syndrome Patients in Search of Microorganisms and Endogenous Retroviruses. Mediterr J Rheumatol. 2022 Sep 30;33(3):371-374. doi: 10.31138/mjr.33.3.371. PMID: 36531423; PMCID: PMC9727469.