ΕΡΕΥΝΑ

/ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ2021-01-15T13:42:03+00:00

Αποστολή του Ε.Π.Ι. είναι η προσφορά στην υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους αλλά και της κοινωνίας.

Ερευνητικά Προγράμματα

Preparedness Response for CBRNE INCidEnts (PRINCE)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 μήνες (2019-2021)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Φλώρα Μπακοπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   Ευρωπαϊκή Ένωση – Horizon

Κατανομή οροτύπων και αντοχή στα αντιβιοτικά σε Διεισδυτική Πνευμονιοκοκκική Νόσο και Πνευμονιοκοκκική Οξεία Μέση Ωτίτιδα σε παιδιά ≤14 ετών στην Ελλάδα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Νοέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2021

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Βασιλική Συριοπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   Pfizer Ελλάς Α.Ε.

European Rotavirus Network Study

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ιανουάριος 2018 – Μάρτιος 2019

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Βασιλική Συριοπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   University of Liverpool

Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και ανάδρασης (ENDORSE)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 06/09/2018 – 05/09/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 177.250 €

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χριστίνα Κανακά-Gantenbein

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020

Systems Analysis Of Immunity To Pneumococcal Vaccination In Preterm And Full-Term Infants: The Potential Of Personalised Vaccinology For Children At Risk

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΜάιος 2020 – Μάιος 2022

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασιλική Σπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID) υπό την μορφή βραβείου ESPID Fellowship Award 2020 προς την Ι. Παπαδάτου

T-cell memory to VZV vaccination: comparison of two immunisation schedules

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Β. Σπούλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:  European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

MilkSafe – Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος (Τ2ΕΔΚ-02222)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  30 μήνες  Οκτώβριος 2020 – Μάρτιος 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.025 €

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Γεώργιος Π. Χρούσος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:  ΕΣΠΑ

Associative mechanisms linking a defective minipuberty to the appearance of mental and nonmental disorders: Infantile NO replenishment as a new therapeutic possibility (miniNO)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  60 μήνες (Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2025)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 617.500 €

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:   Γεώργιος Π. Χρούσος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:   EE  Horizon call H2020-SC1-BHC-2018-2020 (Better Health and care, economic growth and sustainable health systems) Topic: SC1-BHC-01-2019

Διερεύνηση γενετικών δεικτών καρδιαγγειακών διαταραχών και η συσχέτισή τους με τον SARS-COV-2

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ    Ιούλιος 2020 – Ιούνιος 2021

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Ελένη Κόνιαρη

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:  Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συν-Ένωσης (χορηγός Ευάγγελος Αγγελάκος)

Evaluation Of The Filmarray Meningitis/Encephalitis (Me) Panel For The Diagnosis Of Central Nervous System Infection In A Tertiary Pediatric Hospital, Regarding Cost Savings And Quality Care

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2018-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Αθανάσιος Μίχος 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Prospective observational study to assess the risk factors, clinical management and outcomes of hospitalized patients with serious infections caused  by carbapenem resistant Enterobacteriaceae and Acinetobacter baumanni Eureca (GA – 115620),  acronym (FIS-ATB-2015-01 – EURECA)  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2018-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:   Αθανάσιος Μίχος 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: 

Δωρεές

Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συν-Ένωσης (χορηγός Ευάγγελος Αγγελάκος)

Ποσό: 69.000 € (για την περίοδο Ιούλιος 2020-Ιούνιος 2021)

Αιτιολογία: Προσφορά προς τους Γεώργιο Χρούσο και Ελένη Κόνιαρη για τη διερεύνηση γενετικών δεικτών καρδιαγγειακών διαταραχών και τη συσχέτισή τους με τον SARS-COV-2

Η έρευνα της δωρεάς αυτής ἀφιερώνεται εἰς τούς Γεώ. Ἀβέρωφ (1815-1899), Νικ. Στουρνάρα (1806- 1853), Μιχ. Τοσίτσα (1789-1856), Ἀδελφούς Ζωσιμάδες (18ος-19ος αἰ.), Ἀδελφούς Ριζάρη (18ος-19ος αἰ.), Βαρόνο Νικ. Δούμπα (1830-1900), Ἰωάν. Δομπόλη (18ος-19ος αἰ.), Βαρόνο Κων. Μπέλλιο (1772-1838), Χρ. Ζωγράφο (1820-1896), Γρηγ. Μαρασλῆ (1831-1907), Ἀδελφούς Βαλλιάνου (19ος-20ος αἰ.), Ἀλέξ. Πάντο (1887-1930) και Ιωα. Βαρβάκη (1745-1825), εὐεργέτες της παιδείας.

Νέα γνώση της Επιδημιολογίας

Νέα γνώση που αφορά την φυσιολογία και την παθολογία του ανθρώπου

Δημοσιεύσεις 2017

 1. Theodorakis MJ, Katsiki N, Arampatzi K, Chrousos GP. (2017) Modelling the oral glucose tolerance test in normal and impaired glucose tolerant states: A population approach. Curr Med Res Opin. 33(2):305-313. doi: 10.1080/03007995.2016.1254607. Epub 2016 Dec 31.
 2. Bouzios I, Chouliaras G, Chrousos GP, Roma E, Gemou-Engesaeth V. (2017) Functional gastrointestinal disorders in Greek Children based on ROME III criteria: identifying the child at risk. Neurogastroenterol Motil. 29(3). doi: 10.1111/nmo.12951. Epub 2016 Sep 28.
 3. Moschonis G, Kaliora AC, Karatzi K, Michaletos A, Lambrinou CP, Karachaliou AK, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2017) Perinatal, sociodemographic and lifestyle correlates of increased total and visceral fat mass levels in schoolchildren in Greece: the Healthy Growth Study. Public Health Nutr. 20(4):660-670. doi: 10.1017/S1368980016002640. Epub 2016 Nov 8.
 4. Paltoglou G, Schoina M, Valsamakis G, Salakos N, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Margeli A, Skevaki C, Papagianni M, Kanaka-Gantenbein C, Papassotiriou I, Chrousos GP, Fatouros IG, Mastorakos G. (2017) Interrelations among the adipocytokines leptin and adiponectin, oxidative stress and aseptic inflammation markers in pre- and early-pubertal normal-weight and obese boys. 55(3):925-933. doi: 10.1007/s12020-017-1227-3. Epub 2017 Jan 16.
 5. Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagou C, Androutsos O, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2017) Prevalence of hypertension and hypertension phenotypes by age and gender among schoolchildren in Greece: The Healthy Growth Study. 259:128-133. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.01.027. Epub 2017 Jan 21.
 6. Stavropoulos I, Pervanidou P, Gnardellis C, Loli N, Theodorou V, Mantzou A, Soukou F, Sinani O, Chrousos GP. (2017) Increased hair cortisol and antecedent somatic complaints in children with a first epileptic seizure. Epilepsy Behav. 68:146-152. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.12.015. Epub 2017 Feb 9.
 7. Korpa T, Pervanidou P, Angeli E, Apostolakou F, Papanikolaou K, Papassotiriou I, Chrousos GP, Kolaitis G. (2017) Mothers’ parenting stress is associated with salivary cortisol profiles in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 20(2):149-158. doi: 10.1080/10253890.2017.1303472. Epub 2017 Mar 28.
 8. Papafotiou C, Christaki E, van den Akker EL, Wester VL, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Pervanidou P. (2017) Hair cortisol concentrations exhibit a positive association with salivary cortisol profiles and are increased in obese prepubertal girls. 20(2):217-222. doi: 10.1080/10253890.2017.1303830. Epub 2017 Mar 23.
 9. Ajabnoor GM, Bahijri S, Shaik NA, Borai A, Alamoudi AA, Al-Aama JY, Chrousos GP. (2017) Ramadan fasting in Saudi Arabia is associated with altered expression of CLOCK, DUSP and IL-1alpha genes, as well as changes in cardiometabolic risk factors. PLoS One. 12(4):e0174342. doi: 10.1371/journal.pone.0174342. eCollection 2017.
 10. Doulgeraki A, Petrocheilou A, Petrocheilou G, Chrousos G, Doudounakis SE, Kaditis AG. (2017) Body composition and lung function in children with cystic fibrosis and meconium ileus. Eur J Pediatr. 176(6):737-743. doi: 10.1007/s00431-017-2906-z. Epub 2017 Apr 13.
 11. Marakaki C, Karapanou O, Gryparis A, Hochberg Z, Chrousos G, Papadimitriou A. (2017) Early Adiposity Rebound and Premature Adrenarche. J Pediatr. 186:72-77. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.03.058. Epub 2017 Apr 28.
 12. Kyritsi EM, Koltsida G, Farakla I, Papanikolaou A, Critselis E, Mantzou E, Zoumakis E, Kolaitis G, Chrousos GP, Charmandari E. (2017) Psychological vulnerability to stress in carriers of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Hormones (Athens). 16(1):42-53. doi: 10.14310/horm.2002.1718.
 13. Papadopoulou-Marketou N, Margeli A, Papassotiriou I, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Wahlberg J. (2017) NGAL as an Early Predictive Marker of Diabetic Nephropathy in Children and Young Adults with Type 1 Diabetes Mellitus. J Diabetes Res. 2017:7526919. doi: 10.1155/2017/7526919. Epub 2017 May 15.
 14. Valsamakis G, Papatheodorou DC, Chalarakis N, Vrachnis NN, Sidiropoulou EJ, Manolikaki M, Mantzou A, Margeli A, Papassotiriou I,Chrousos GP, Mastorakos G. (2017) In pregnancy increased maternal STAI trait stress score shows decreased insulin sensitivity and increased stress hormones. 84:11-16. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.06.008. Epub 2017 Jun 13.
 15. Peppa M, Stefanaki C, Papaefstathiou A, Boschiero D, Dimitriadis G, and Chrousos GP. (2017) Bioimpedance (BIA)-ACC®) vs. DEXA as a Screening Tool for Osteosarcopenia in Lean, Overweight and Obese Caucasian Postmenopausal Females. Hormones (Athens). 16(2):181-193. doi: 10.14310/horm.2002.1732.
 16. Arditi JD, Thomaidis L, Frysira H, Doulgeraki A, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2017) Long-term follow-up of a child with Klinefelter syndrome and achondroplasia from infancy to 16 years. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Jul 26;30(7):797-803. doi: 10.1515/jpem-2016-0362.
 17. Nicolaides NC, Kino T, Roberts ML, Katsantoni E, Sertedaki A, Moutsatsou P, Psarra AG, Chrousos GP, Charmandari E. (2017) The Role of S-Palmitoylation of the Human Glucocorticoid Receptor (hGR) in Mediating the Nongenomic Glucocorticoid Actions. J Mol Biochem.6(1):3-12. Epub 2017 Apr 15.
 18. Kosteria I, Tsangaris GT,  Gkourogianni A, Anagnostopoulos A, Papadopoulou A, Papassotiriou I, Loutradis D, Chrousos GP,  Kanaka-Gantenbein (2017) Proteomics of Children Born After Intracytoplasmic Sperm Injection Reveal Indices of an Adverse Cardiometabolic Profile. J Endocr Soc. 1(4):288-301. doi: 10.1210/js.2016-1052. eCollection 2017 Apr 1.
 19. Alexopoulos A, Dakoutrou M, Stefanaki K, Chrousos G, Kakourou T. (2017) Pediatric vasculitis: a single center experience. Int J Dermatol. 56(11):1130-1138. doi: 10.1111/ijd.13749. Epub 2017 Sep 19.
 20. Engert V, Kok BE, Papassotiriou I, Chrousos GP, Singer T. (2017) Specific reduction in cortisol stress reactivity after social but not attention-based mental training. Sci Adv. 3(10):e1700495. doi: 10.1126/sciadv.1700495. eCollection 2017 Oct.
 21. Hadjipanayis A, Efstathiou E, Theophilou L, Chrousos G. (2017) Reversible brain lesion following growth hormone replacement therapy in an adolescent. BMJ Case Rep. 2017:bcr2017221885. doi: 10.1136/bcr-2017-221885.
 22. Kosteria I, Tsangaris GT, Gkourogianni A, Anagnostopoulos A, Papadopoulou A, Papassotiriou I, Loutradis D, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2017) Proteomics of Children Born after Intracytoplasmic Sperm Injection Reveal Indices of an Adverse Cardiometabolic Profile. J Endocr Soc. 1(4):288-301. doi: 10.1210/js.2016-1052. eCollection 2017 Apr 1.
 23. Gassen NC, Chrousos GP, Binder EB, Zannas AS. (2017) Life stress, glucocorticoid signaling, and the aging epigenome: implications for aging-related diseases. Neurosci Biobehav Rev. 74(Pt B):356-365. doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.06.003. Epub 2016 Jun 23.
 24. Fotiou C, Siahanidou T, Vlastarakos PV, Tavoulari EF, Chrousos G. (2017) The effect of body and mind stress-releasing techniques on the breastfeeding of full-term babies; a critical analysis of published interventional studies. J Matern Fetal Neonatal Med. 1-26. doi: 10.1080/14767058.2016.1275547. [Epub ahead of print]
 25. Chrousos GP, Zoumakis E. (2017) Milestones in CRH Research. Curr Mol Pharmacol. 10(4):259-263. doi: 10.2174/1874467210666170109165219.
 26. Stavrou S, Nicolaides NC, Critselis E, Darviri C, Charmandari E, Chrousos GP. (2017) Pediatric Stress: From Neuroendocrinology to Contemporary Disorders. Eur J Clin Invest. 47(3):262-269. doi: 10.1111/eci.12724. Epub 2017 Feb
 27. Leka-Emiri S, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2017) The mystery of puberty initiation: genetics and epigenetics of idiopathic central precocious puberty (ICPP). J Endocrinol Invest. 40(8):789-802. doi: 10.1007/s40618-017-0627-9. Epub 2017 Mar 1.
 28. Zannas AS, Chrousos GP. (2017) Epigenetic programming by stress and glucocorticoids along the human lifespan. Mol Psychiatry. 22(5):640-646. doi: 10.1038/mp.2017.35. Epub 2017 Mar 14.
 29. Karalexi MA, Dessypris N, Skalkidou A, Biniaris-Georgallis S-, Kalogirou ΕΙ, Thomopoulos TP, Herlenius E, Spector LG, Loutradis D, Chrousos GP, Petridou ET. (2017) Maternal fetal loss history and increased acute leukemia subtype risk in subsequent offspring: a systematic review and meta-analysis. Cancer Causes Control. 28(6):599-624. doi: 10.1007/s10552-017-0890-2. Epub 2017 Apr 11.
 30. Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagou C, Androutsos O, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2017) Reply to: “Considerations about: “Prevalence of hypertension and hypertension phenotypes by age and gender among schoolchildren in Greece: The Healthy Growth Study””. Atherosclerosis. pii: S0021-9150(17)30153-3. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.04.006. [Epub ahead of print]
 31. Kosteria I, Anagnostopoulos AK, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Tsangaris GT. (2017) The Use of Proteomics in Assisted Reproduction. In Vivo. 31(3):267-283. Review. doi: 10.21873/invivo.11056.
 32. Nicolaides NC, Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. (2017) Stress-Related and Circadian Secretion and Target Tissue Actions of Glucocorticoids: Impact on Health. Front Endocrinol (Lausanne). 8:70. doi: 10.3389/fendo.2017.00070. eCollection 2017. Review.
 33. Chrousos GP, Belgorosky A. (2017) Adrenal Section In Hochberg Z. Practical Algorithms in Pediatric Endocrinology. Karger Publ. Basel. P44-54
 34. Chrousos GP. Working Group. (2017) WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. RV Lloyd, Osamura RY, Kloeppel G, Rosai J. WHO 4th Edition, IARC, Lyon
 35. Stefanaki C, Peppa M, Mastorakos G, Chrousos GP. (2017) Examining the gut bacteriome, virome, and mycobiome in glucose metabolism disorders: Are we on the right track? Metabolism. 73:52-66. doi: 10.1016/j.metabol.2017.04.014. Epub 2017 May 1. Review.
 36. Georgoulis A, Vorgias CE, Chrousos GP, Rogakou EP. (2017) Genome Instability and γH2AX. Int J Mol Sci. 18(9). pii: E1979. doi: 10.3390/ijms18091979. Review.
 37. Al-Daghri NM, Batzel JJ, Burgmann H, Carbone F, Charmandari E, Chrousos GP, Distelmaier K, Cvirn G, Dullaart RPF, Dumitrascu DL, Esteve-Pastor MA, Gervasini G, Goliasch G, Goswami N, Gruppen EG, Hernández-Mijares A, Kalantaridou SN, Krause R, Latini R, Makrigiannakis A, Marín F, Masson S, Montecucco F, Ndrepepa G, Nicolaides NC, Novelli D, Orasan OH, Qorbani M, Ratzinger F, Roessler A, Sabico S, Sciatti E, Stefanaki C, Stoner L, Tabatabaei-Malazy O, Tatar E, Toz H, Uslu A, Victor VM, Vizzardi E. (2017) Research update for articles published in EJCI in 2015. Eur J Clin Invest. 47(10):775-788. doi: 10.1111/eci.12819. No abstract available.
 38. Papadopoulou-Marketou N, Kanaka-Gantenbein C, Marketos N, Chrousos GP, Papassotiriou I. (2017) Biomarkers of diabetic nephropathy: A 2017 update. Crit Rev Clin Lab Sci. 54(5):326-342. doi: 10.1080/10408363.2017.1377682. Epub 2017 Sep 28.
 39. Mavrogeni S, Pons R, Nikas I, Papadopoulos G, Verganelakis DA, Kolovou G, Chrousos GP. (2017) Brain and Heart Magnetic Resonance Imaging/Spectroscopy in Duchenne Muscular Dystrophy. Eur J Clin Invest. 47(12). doi: 10.1111/eci.12842. Epub 2017 Oct 26.
 40. Geronikolou SA, Pavlopoulou A, Cokkinos D, Chrousos G. (2017) Interactome of Obesity: Obesidome: Genetic Obesity, Stress Induced Obesity, Pathogenic Obesity Interaction. Adv Exp Med Biol. 987:233-241. doi: 10.1007/978-3-319-57379-3_21. PMID: 28971462
 41. Geronikolou SA, Albanopoulos K, Chrousos G, Cokkinos D. (2017) Evaluating the Homeostasis Assessment Model Insulin Resistance and the Cardiac Autonomic System in Bariatric Surgery Patients: A Meta-Analysis. Adv Exp Med Biol. 988:249-259. doi: 10.1007/978-3-319-56246-9_20.
 42. Mavrogeni S, Papavasiliou A, Giannakopoulou K, Markousis-Mavrogenis G, Pons MR, Karanasios E, Nikas I, Papadopoulos G, Kolovou G, Chrousos GP. (2017) Oedema-fibrosis in Duchenne Muscular Dystrophy. Role of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging. Eur J Clin Invest. 47(12). doi: 10.1111/eci.12843. Epub 2017 Oct 31.
 43. Rizos CV, Athyros V, Bilianou E, Chrousos G, Garoufi A, Kolovou G, Kotsis V, Rallidis L, Skalidis E, Skoumas I, Tziomalos K, Liberopoulos EV. (2017) An insight into familial hypercholesterolemia in Greece: rationale and design of the Hellenic Familial Hypercholesterolemia Registry (HELLAS-FH). Hormones (Athens). 16(3):200-204. doi: 10.14310/horm.2002.1749.
 44. Vlachakis D, Zacharaki EI, Tsiamaki E, Koulouri M, Raftopoulou S, Papageorgiou L, Chrousos GP, Ellul J, Megalooikonomou V. (2017) Insights into the molecular mechanisms of stress and inflammation in ageing and frailty of the elderly. J Mol Biochem. 6:41-44. Epub 2017 Dec 10.
 45. Papageorgiou L, Vlachakis C, Dragoumani K, Raftopoulou S, Brouzas D, Nicolaides NC, Chrousos GP, Charmandari E, Megalooikonomou V, Vlachakis D. (2017) HCV genetics and genotypes dictate future antiviral strategies. J Mol Biochem. 6:33-40. Epub 2017 Dec 10.
 46. Kapogiannis A, Tsoli S, Chrousos G. (2017) Investigating the Effects of the Progressive Muscle Relaxation-Guided Imagery Combination on Patients With Cancer Receiving Chemotherapy Treatment: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Explore (NY). pii: S1550-8307(17)30031-9. doi: 10.1016/j.explore.2017.10.008. [Epub ahead of print]
 47. Karapanou O, Tzanela M, Vlassopoulou B, Kanaka-Gantenbein C. (2017) Differentiated thyroid cancer in childhood: A literature update. 16 (4):381-387. doi: 10.14310/horm.2002.1758
 48. Gravholt CH, Andersen NH, Conway GS, Dekkers OM, Geffner ME, Klein KO, Lin AE, Mauras N, Quigley CA, Rubin K, Sandberg DE, Sas TCJ, Silberbach M, Söderström-Anttila V, Stochholm K, Van Alfen-Van DerVelden JA, Woelfle J, Backeljauw PF, Bamba V, Bonfig NB, Braverman AC, Breech LL, Brickman WJ, Brown NM, Bryant N, Cernich J, Chernausek S, Christin-Maitre S, Corathers SD, Crawford A, Crenshaw ML, Davenport ML, De Backer J, Eagle K, Gawlik A, Gutmark-Little I, Hay D, Hiratzka L, Hong DS, Hovatta O, Hultcrantz M, Johnson WH, Kanaka-Gantenbein C, Karnis MF, Knickmeyer RC, Kristrøm B, Lajiness-O’Neill RR, Landin-Wilhelmsen K, Law JR, Lippe B, Lopez, L., Mawson L, Mazzanti L, Mortensen KH, Popovic J, Prakash S, Ranallo KC, Rappold GA, Roos-Hesselink J, Rosenfield R, Ross J, Roulot-Marullo D, Saidi A, Santen RJ, Scurlock CC, Sheanon NM, Smyth A, Van Hagen IM, Verlinde F, Wasniewska M, Young LT. (2017) Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: Proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. Eur J Endocrinol. 177 (3):G1-G70. doi: 10.1530/EJE-17-0430
 49. Bacopoulou F, Kolias E, Efthymiou V, Antonopoulos CN, Charmandari E. (2017) Vitamin D predictors in polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Eur J Clin Invest. 47(10):746-755. doi: 10.1111/eci.12800
 1. Bacopoulou F, Landis, G, Rentoumis A, Tsitsika A, Efthymiou V. (2017) Mediterranean diet decreases adolescent waist circumference. Eur J Clin Invest. 47(6):447-455. doi: 10.1111/eci.12760
 2. Tatsi C, Bacopoulou F, Lyssikatos C, Belyavskaya E, Faucz FR, Stratakis C.A. (2017) Sporadic melanotic schwannoma with overlapping features of melanocytoma bearing a GNA11 mutation in an adolescent girl. Pediatr Blood Cancer. 64(6):10.1002/pbc.26400. doi: 10.1002/pbc.26400
 3. Geronikolou SA, Bacopoulou F, Cokkinos D. (2017) Bioimpedance measurements in adolescents with polycystic ovary syndrome: A pilot study. Adv Exp Med Biol. 987:291-299. doi: 10.1007/978-3-319-57379-3_26
 4. Bacopoulou F, Lambrou GI, Rodanaki M-E, Stergioti E, Efthymiou V, Deligeoroglou E, Markantonis SL. (2017) Serum kisspeptin concentrations are negatively correlated with body mass index in adolescents with anorexia nervosa and amenorrhea. 16(1):33-41. doi: 10.14310/horm.2002.1717
 5. Wang W, Somers EB, Ross EN, Kline JB, O’Shannessy DJ, Schweizer C., Weil S, Grasso L, Nicolaides N.C. (2017) FCGR2A and FCGR3A Genotypes Correlate with Farletuzumab Response in Patients with First-Relapsed Ovarian Cancer Exhibiting Low CA125. Cytogenetic Genome Res. 152(4):169-179. doi: 10.1159/000481213
 6. O’Shannessy DJ, Bendas K, Schweizer C, Wang W, Albone E, Somers EB, Weil S, Meredith RK, Wustner J, Grasso L, Landers M, Nicolaides NC. (2017) Correlation of FCGRT genomic structure with serum immunoglobulin, albumin and farletuzumab pharmacokinetics in patients with first relapsed ovarian cancer. 109(3-4):251-257. doi: 10.1016/j.ygeno.2017.04.006
 7. Nicolaides NC, Charmandari E. (2017) Novel insights into the molecular mechanisms underlying generalized glucocorticoid resistance and hypersensitivity syndromes. 16(2):124-138. doi: 10.14310/horm.2002.1728
 8. Kline JB, Nicolaides NC. (2017) CA125 effects on humoral immunosuppression. 9(10):2010-2011. doi: 10.18632/aging.101301
 9. van Rheenen PF, Aloi M, Biron IA, Carlsen K, Cooney R, Cucchiara S, Cullen G, Escher JC, Kierkus J, Lindsay JO, Roma E, Russell RK, Sieczkowska-Golub J, Harbord M. (2017) European Crohn’s and Colitis Organisation topical review on transitional care in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 11(9):1032-1038. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx010
 10. Politi E, Angelakopoulou A, Grapsa D, Zande M, Stefanaki K, Panagiotou I, Roma E, Syrigou E. (2017) Filaggrin and Periostin Expression Is Altered in Eosinophilic Esophagitis and Normalized with Treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 65(1):47-52. doi: 10.1097/MPG.0000000000001419
 11. Smarrazzo A, Stellato P, Arcidiaco C, Greco L, Magazzù G, Ben-Hariz M, Tamara, ML, Velmishi V, Roma E, Kansu A, Mičetić-Turk D, Bravi E. (2017) Variability of anti-human transglutaminase testing in celiac disease across Mediterranean countries. World J Gastroenterol. 23(24):4437-4443. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4437
 12. Scarpato E, Quitadamo P, Roman E, Jojkic-Pavkov D, Kolacek S, Papadopoulou A, Roma E, Shamir R, Lev MRB, Lutovac B, Djurisic V, Orel R, Koleilat A, Mneimneh S, Coppola V, Corazziari E, Staiano A. (2017) Functional Gastrointestinal Disorders in Children: A Survey on Clinical Approach in the Mediterranean Area. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 64(6):e142-e146. doi: 10.1097/MPG.0000000000001550
 13. Smarrazzo A, Misak Z, Costa S, Mičetić-Turk D, Abu-Zekry M, Kansu A, Abkari A, Bouziane-Nedjadi K, Ben Hariz M, Roma E, Velmishi V, Legarda Tamara M, Attard T, Djurisic V, Greco L, Magazzù G. (2017) Diagnosis of celiac disease and applicability of ESPGHAN guidelines in Mediterranean countries: A real life prospective study. BMC Gastroenterol. 17(1):17. doi: 10.1186/s12876-017-0577-x
 14. Chouliaras G, Margoni D, Dimakou K, Fessatou S, Panayiotou I, Roma-Giannikou, E. (2017) Disease impact on the quality of life of children with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 23(6):1067-1075. doi: 10.3748/wjg.v23.i6.1067
 15. Argyriou K, Roma E, Kapsoritakis A, Tsakiridou E, Oikonomou K, Manolakis A, Potamianos S. (2017) The Rating Form of IBD Patient Concerns: Translation, Validation, and First Implementation of the Greek Version. Gastroenterol Res Pract. 2017:6267175. doi: 10.1155/2017/6267175
 16. Kratimenos P, Koutroulis I, Syriopoulou V, Michailidi C, Delivoria-Papadopoulos M, Klijanienko J, Theocharis S. (2017) FAK-Src-paxillin system expression and disease outcome in human neuroblastoma. Pediatr Hematol Oncol. 34(4):221-230. doi: 10.1080/08880018.2017.1360969
 17. Kakourou G, Vrettou C, Moutafi M, Traeger-Synodinos J. (2017) Pre-implantation HLA matching: The production of a Saviour Child. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 44:76-89. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.05.008
 18. Makis A, Georgiou I, Traeger-Synodinos J, Chaliasos N, Grosso M, Gambale A, Iolascon A. (2017) Diagnosis and molecular characterization of a novel α0-thalassemia deletion (–Kozani) found in a Greek child with unexplained microcytic hypochromic anemia. Int J Lab Hematol. 39(5):e124-e126. doi: 10.1111/ijlh.12690
 19. Vermeulen C, Geeven G, de Wit E, Verstegen MJAM, Jansen RPM, van Kranenburg M, de Bruijn E, Pulit SL, Kruisselbrink E, Shahsavari Z, Omrani D, Zeinali F, Najmabadi H, Katsila T, Vrettou C, Patrinos GP, Traeger-Synodinos J, Splinter E, Beekman JM, Kheradmand Kia S, te Meerman GJ, Ploos van Amstel HK, de Laat W. (2017) Sensitive Monogenic Noninvasive Prenatal Diagnosis by Targeted Haplotyping. Am J Hum Geneti. 101(3):326-339. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.07.012
 20. White SJ, Laros JFJ, Bakker E, Cambon-Thomsen A, Eden M, Leonard S, Lochmüller H, Matthijs G, Mattocks C, Patton S, Payne K, Scheffer H, Souche E, Thomassen E, Thompson R, Traeger-Synodinos J, Van Vooren S, Janssen B, den Dunnen JT. (2017) Critical points for an accurate human genome analysis. Hum Mutat. 38(8): 912-921. doi: 10.1002/humu.23238
 21. Traeger-Synodinos J, Harteveld CL. (2017) Preconception carrier screening and prenatal diagnosis in thalassemia and hemoglobinopathies: challenges and future perspectives. Expert Rev Mol Diagn. 17(3):281-291. doi: 10.1080/14737159.2017.1285701
 22. Traeger-Synodinos J. (2017) Pre-implantation genetic diagnosis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 39:74-88. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2016.10.010
 23. Delaporta P, Sofocleous C, Economou M, Makis A, Kostaridou S, Kattamis A. (2017) The Greek Registry of Shwachman Diamond-Syndrome: Molecular and clinical data. Pediatr Blood Cancer. 64(11):e26630. doi: 10.1002/pbc.26630
 24. Fryssira H, Psoni S, Amenta S, Tsoutsou E, Sofocleous C, Manolakos E, Gavra M, Lüdecke H-J, Czeschik J-C. (2017) Cantú Syndrome Associated with Ovarian Agenesis. Mol Syndromol. 8(4):206-210. doi: 10.1159/000471247

Δημοσιεύσεις 2018

 1. Manios Y, Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagou C, Androutsos O, Lionis C, Chrousos GP. (2018) Prevalence of childhood hypertension and hypertension phenotypes by weight status and waist circumference: the Healthy Growth Study. Eur J Nutr. 57(3):1147-1155. doi: 10.1007/s00394-017-1398-y. Epub 2017 Mar 27.
 2. Angelousi A, Nasiri-Ansari N, Spilioti E, Mantzou E, Kalotyxou V, Chrousos G, Kaltsas G, Kassi E. (2018) Altered expression of circadian clock genes in polyglandular autoimmune syndrome type III. 59(1):109-119. doi: 10.1007/s12020-017-1407-1. Epub 2017 Sep 7.
 3. Alexopoulos A, Thanopoulou I, Dakoutrou M, Georgiadou E, Chrousos GP, Kakourou T. (2018) Atenolol treatment for severe Infantile Hemangiomas: a single-centre prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 32(3):e117-e119. doi: 10.1111/jdv.14590. Epub 2017 Nov 6.
 4. Al-Daghri NM, Wani K, Sabico S, Garbis SD, Chrousos GP, Amer OE, Ansari MGA, Al-Saleh Y, Aljohani NJ, Al-Attas OS, Alokail MS. (2018) Sex-Specific Expression of Apolipoprotein Levels following Replenishment of Vitamin D. J Steroid Biochem Mol Biol. 180:129-136. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.12.005. Epub 2017 Dec 14.
 5. Moschonis G, Karatzi K, Androutsos O, Lionis C, Chrousos GP, Manios Y. (2018) Anthropometric cut-off values identifying Greek children at risk of hypertension: the Healthy Growth Study. J Hum Hypertens. 32(3):190-196. doi: 10.1038/s41371-018-0031-8. Epub 2018 Feb 6.
 6. Margoni D, Michalakakou K, Angeli E, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G, Papassotiriou I, Roma E. (2018) Serum brain-derived neurotrophic factor in children with coeliac disease. Eur J Clin Invest. 48(5):e12916. doi: 10.1111/eci.12916. Epub 2018 Mar 7.
 7. Oikonomidi T, Vikelis M, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. (2018) Reliability and Validity of the Greek Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire. Pharmacoecon Open. 2(1):77-85. doi: 10.1007/s41669-017-0034-3.
 8. Angeli E, Korpa T, Johnson EO, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Pervanidou P. (2018) Salivary cortisol and alpha-amylase diurnal profiles and stress reactivity in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 90:174-181. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.02.026. Epub 2018 Feb 23.
 9. Moschonis G, Androutsos O, Hulshof T, Dracopoulou M, Chrousos GP, Manios Y. (2018) Vitamin D insufficiency is associated with insulin resistance independently of obesity in primary schoolchildren. The Healthy Growth Study. Pediatr Diabetes. 19(5):866-873. doi: 10.1111/pedi.12678. Epub 2018 Apr 22.
 10. Tsoli S, Vasdekis S, Tigani X, Artemiadis A, Chrousos G, Darviri C. (2018) A novel cognitive behavioral treatment for patients with chronic insomnia: A pilot experimental study. Complement Ther Med. 37:61-63. doi: 10.1016/j.ctim.2018.01.015. Epub 2018 Feb 1.
 11. Manios Y, Karatzi K, Protogerou AD, Moschonis G, Tsirimiagkou C, Androutsos O, Lionis C, Chrousos GP. (2018) Prevalence of childhood hypertension and hypertension phenotypes by weight status and waist circumference: The healthy growth study. Eur J Nutr. 57(3):1147-1155. doi: 10.1007/s00394-017-1398-y. Epub 2017 Mar 27.
 12. Kolettis TM, Kontonika M, Lekkas P, Vlahos AP, Baltogiannis GG, Gatzoulis KA, Chrousos GP. (2018) Autonomic responses during acute myocardial infarction in the rat model: implications for arrhythmogenesis. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 29(4):339-345. doi: 10.1515/jbcpp-2017-0202.
 13. Al-Daghri NM, Yakout SM, Wani K, Khattak MNK, Garbis SD, Chrousos GP, Al-Attas OS, Alokail MS. (2018) IGF and IGFBP as an index for discrimination between vitamin D supplementation responders and nonresponders in overweight Saudi subjects. Medicine (Baltimore). 97(19):e0702. doi: 10.1097/MD.0000000000010702.
 14. Engert V, Kok BE, Puhlmann LM, Stalder T, Kirschbaum C, Apostolakou F, Papanastasopoulou C, Papassotiriou I, Pervanidou P, Chrousos GP, Singer T. (2018) Exploring the Multidimensional Complex Systems Structure of the Stress Response and its Relation to Health and Sleep Outcomes. Brain Behav Immun. 73:390-402. doi: 10.1016/j.bbi.2018.05.023. Epub 2018 Jun 6.
 15. Stamatopoulos PG, Dangas G, Tsarouhas K, Ziogas G, Tsitsimpikou C, Stamatopoulos G, Chrousos G. (2018) Subtotal Occlusion of Left Anterior Coronary Artery in a Professional Athlete. 140(2):71-73. doi: 10.1159/000489601. Epub 2018 Jun 13.
 16. Chouliaras G, Mantzou A, Margoni D, Tsilifis N, Pervanidou P, Panayotou I, Kanaka -Gantenbein C, Chrousos GP, Roma-Giannikou E. (2018) Body height in pediatric IBD: a structural equation model analysis. Eur J Clin Invest. 48(8):e12969. doi: 10.1111/eci.12969. Epub 2018 Jun 29.
 17. Demakakos P, Chrousos GP, Biddulph JP. (2018) Childhood experiences of parenting and cancer risk at older ages: findings from the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Int J Public Health. 63(7):823-832. doi: 10.1007/s00038-018-1117-3. Epub 2018 Jun 14.
 18. Marakaki C, Pervanidou P, Papassotiriou I, Mastorakos G, Hochberg Z, Chrousos G, Papadimitriou A. (2018) Increased symptoms of anxiety and depression in prepubertal girls, but not boys, with premature adrenarche: associations with serum DHEAS and daily salivary cortisol concentrations. 21(6):564-568. doi: 10.1080/10253890.2018.1484446. Epub 2018 Jun 19.
 19. Nikolakopoulou P, Chatzigeorgiou A, Kourtzelis I, Toutouna L, Masjkur J, Arps-Forker C, Poser SW, Rozman J, Rathkolb B, Aguilar-Pimentel JA; German Mouse Clinic Consortium, Wolf E, Klingenspor M, Ollert M, Schmidt-Weber C, Fuchs H, Gailus-Durner V, Hrabe de Angelis M, Tsata V, Monasor LS, Troullinaki M, Witt A, Anastasiou V, Chrousos G, Yi CX, García-Cáceres C, Tschöp MH, Bornstein SR, Androutsellis-Theotokis A. (2018) Streptozotocin-induced β-cell damage, high fat diet, and metformin administration regulate Hes3 expression in the adult mouse brain. Sci Rep. 8(1):11335. doi: 10.1038/s41598-018-29434-2.
 20. Koutouzis EI, Daikos GL, Chatzichristou P, Michos AG, Koutouzi FI, Chrousos GP, Syriopoulou VP. (2018) Characteristics of Streptococcus pneumoniae serotype 19A isolates from children in the pre and post Conjugate Vaccine Era. Single center experience 1986-2015. 36(35):5245-5250. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.07.055. Epub 2018 Jul 27.
 21. Emmanouil CC, Pervanidou P, Charmandari E, Darviri C, Chrousos GP. (2018) The effectiveness of a health promotion and stress-management intervention program in a sample of obese children and adolescents. Hormones (Athens). 17(3):405-413. doi: 10.1007/s42000-018-0052-2. Epub 2018 Aug 11.
 22. Karatzi K, Moschonis G, Botelli S, Androutsos O, Chrousos GP, Lionis C, Manios Y. (2018) Physical activity and sedentary behavior thresholds for identifying childhood hypertension and its phenotypes: The Healthy Growth Study. J Am Soc Hypertens. 12(10):714-722. doi: 10.1016/j.jash.2018.07.001. Epub 2018 Jul 10.
 23. Gorgogietas VA, Tsialtas I, Sotiriou N, Laschou VC, Karra AG, Leonidas DD, Chrousos GP, Protopapa E, Psarra AG. (2018) Potential interference of aluminum chlorohydrate with estrogen receptor signaling in breast cancer cells. J Mol Biochem. 7(1):1-13.
 24. Patro Golab B, Santos S, Voerman E, Lawlor DA, Jaddoe VWV, Gaillard R; MOCO Study Group Authors. (2018) Influence of maternal obesity on the association between common pregnancy complications and risk of childhood obesity: an individual participant data meta-analysis. Lancet Child Adolesc Health. 2(11):812-821. doi: 10.1016/S2352-4642(18)30273-6. Epub 2018 Sep 7.
 25. Al-Daghri NM, Manousopoulou A, Alokail MS, Yakout S, Alenad A, Garay-Baquero DJ, Fotopoulos M, Teng J, Al-Attas O, Al-Saleh Y, Sabico S, Chrousos GP, Garbis SD. (2018) Sex-specific correlation of IGFBP-2 and IGFBP-3 with vitamin D status in adults with obesity: a cross-sectional serum proteomics study. Nutr Diabetes. 8(1):54. doi: 10.1038/s41387-018-0063-8.
 26. Santos S, Eekhout I, Voerman E, Gaillard R, Barros H, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costet N, Crozier S, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Gagliardi L, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Jusko TA, Karvonen AM, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lawlor DA, Lehmann I, Lopez-Espinosa MJ, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McDonald SW, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murínová Ľ, Newnham J, Nohr EA, Andersen AN, Oken E, Oostvogels AJJM, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Santa-Marina L, Santos AC, Smit HA, Sørensen TIA, Standl M, Stanislawski M, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, van Gelder MMHJ, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, Zvinchuk O, van Buuren S, Jaddoe VWV. (2018) Gestational weight gain charts for different body mass index groups for women in Europe, North America, and Oceania.BMC Med. 16(1):201. doi: 10.1186/s12916-018-1189-1.
 27. Katsarou MS, Karathanasopoulou A, Andrianopoulou A, Desiniotis V, Tzinis E, Dimitrakis E, Lagiou M, Charmandari E, Aschner M, Tsatsakis AM, Chrousos GP, Drakoulis N. (2018) Beta 1, Beta 2 and Beta 3 Adrenergic Receptor Gene Polymorphisms in a Southeastern European Population. Front Genet. 9:560. doi: 10.3389/fgene.2018.00560. eCollection 2018.
 28. Xenaki N, Bacopoulou F, Kokkinos A, Nicolaides NC, Chrousos GP, Darviri C. (2018) Impact of a stress management program on weight loss, mental health and lifestyle in adults with obesity: a randomized controlled trial. J Mol Biochem. 7(2):78-84. Epub 2018 Oct 3.
 29. Bougea A, Spantideas N, Chrousos GP. (2018) Stress management for headaches in children and adolescents: A review and practical recommendations for health promotion programs and well-being. J Child Health Care. 22(1):19-33. doi: 10.1177/1367493517738123. Epub 2017 Nov 1.
 30. Paschou SA, Papadopoulou-Marketou N, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C. (2018) On type 1 diabetes mellitus pathogenesis. Endocr Connect. 7(1):R38-R46. doi: 10.1530/EC-17-0347. Epub 2017 Nov 30.
 31. Geronikolou SA, Pavlopoulou A, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G. (2018) Inter-species functional interactome of nuclear steroid receptors (R1). Front Biosci (Elite Ed). 10:208-228.
 32. Moris D, Felekouras E, Chrousos GP. (2018) No Cytokine Is an Island: IL-6 Alone Is not Sufficient to Predict Morbidity after a Major Abdominal Surgery. Ann Surg. 267(2):e30-e32. doi: 10.1097/SLA.0000000000001977.
 33. Kassari P, Papaioannou P, Billiris A, Karanikas H, Eleftheriou S, Thireos E, Manios Y, Chrousos GP, Charmandari E. (2018) Electronic Registry for the Management of Childhood Obesity in Greece. Eur J Clin Invest. 48(3). doi: 10.1111/eci.12887. Epub 2018 Feb 11.
 34. Wahrborg P, Pervanidou P, Chrousos GP. (2018) The Physiology of Stress and Stress Recovery. Chapter 1.4, Oxford Textbook of Nature and Public Health: The Role of Nature in Improving the Health of a Population. van der Bosch, William Bird. Oxford Univ Press, Oxford p33-39
 35. Kosteria I, Kanaka-Gantenbein C, Anagnostopoulos AK, Chrousos GP, Tsangaris GT. (2018) Pediatric endocrine and metabolic diseases and proteomics. J Proteomics. 188:46-58. doi: 10.1016/j.jprot.2018.03.011. Epub 2018 Mar 18.
 36. Stefanaki C, Pervanidou P, Boschiero D, Chrousos GP. (2018) Chronic stress and body composition disorders: implications for health and disease. Hormones (Athens). 17(1):33-43. doi: 10.1007/s42000-018-0023-7. Epub 2018 Apr 27. Review.
 37. Chrousos GP, Pervanidou P, Dalla C. (2018) Mini-reviews based on the First Conference of the Institute of Stress Biology & Medicine “Systems Biology-Medicine and Stress”. Hormones (Athens). 17(1):3-4. doi: 10.1007/s42000-018-0027-3. No abstract available.
 38. Tsartsalis AN, Lambrou GI, Tsartsalis D, Savvidis C, Karantza M, Terpos E, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Kattamis A. (2018) The role of biphosphonates in the management of thalassemia-induced osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. Hormones (Athens). 17(2):153-166. doi: 10.1007/s42000-018-0019-3. Epub 2018 May 2.
 39. Mavrogeni SI, Bacopoulou F, Apostolaki D, Chrousos GP. (2018) Sudden cardiac death in athletes and the value of cardiovascular magnetic resonance. Eur J Clin Invest. 48(7):e12955. doi: 10.1111/eci.12955. Epub 2018 Jun 4.
 40. Pervanidou P, Chrousos GP. (2018) Early-Life Stress: From Neuroendocrine Mechanisms to Stress-Related Disorders. Horm Res Paediatr. 89(5):372-379. doi: 10.1159/000488468. Epub 2018 Jun 8.
 41. Nicolaides N, Chrousos G. (2018) Bilateral adrenal hyperplasia and NR3C1 mutations causing glucocorticoid resistance: Is there an association? Eur J Endocrinol. 179(5):C1-C4. doi: 10.1530/EJE-18-0471.
 42. Agorastos A, Pervanidou P, Chrousos GP, Kolaitis G. (2018) Early life stress and trauma: developmental neuroendocrine aspects of prolonged stress system dysregulation. Hormones (Athens). 17(4):507-520. doi: 10.1007/s42000-018-0065-x. Epub 2018 Oct 2.
 43. EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration; EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC) Investigators. (2018) Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries – The EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC). 277:234-255. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.08.051.
 44. Chrousos GP. (2018) Hellenistic Medicine and the Library of Alexandria: Its Influence in the West and the East. In: Hellenistic Alexandria: Celebrating 24 Centuries. C.S. Zerefos, M. V.Vardinoyannis. Archaeopress, Oxford. p277-280
 45. Kazakou P, Theodora M, Kanaka-Gantenbein C, Zapanti E, Bouza H, Petropoulou C, Daskalakis G, Paschou SA, Anastasiou E. (2018) Fetal hyperthyroidism associated with maternal thyroid autoantibodies: A case report. Case Rep Womens Health. 20:e00081. doi: 10.1016/j.crwh.2018.e00081
 46. Kosteria I, Kanaka-Gantenbein C. (2018) Turner Syndrome: transition from childhood to adolescence. Metabolism: Clinical and Experimental. 86:145-153. doi: 10.1016/j.metabol.2017.12.016
 47. Doulgeraki A, Lampropoulou E, Kanaka-Gantenbein C. (2018) The role of hormones in bone regulation and regeneration. Bone Regeneration: Concepts, Clinical Aspects and Future Directions, pp. 25-86.
 48. Papadopoulou-Marketou N, Paschou SA, Marketos N, Adamidi S, Adamidis S, Kanaka-Gantenbein C. (2018) Diabetic nephropathy in type 1 diabetes. Minerva Med. 109(3):218-228. doi: 10.23736/S0026-4806.17.05496-9
 49. Giannakopoulos A, Katelaris A, Noni M, Karakonstantakis T, Kanaka-Gantenbein C, Doudounakis S. (2018) Hyperthyrotropinemia in newly diagnosed cystic fibrosis patients with pancreatic insufficiency reversed by enzyme therapy. Eur J Pediatr. 177(5):775-779. doi: 10.1007/s00431-018-3120-3
 50. Bacopoulou F, Foskolos E, Stefanaki C, Tsitsami E, Vousoura E. (2018) Disordered eating attitudes and emotional/behavioral adjustment in Greek adolescents. Eat Weight Disord. 23(5):621-628. doi: 10.1007/s40519-017-0466-x
 51. Tsitsimpikou C, Tsarouhas K, Vasilaki F, Papalexis P, Dryllis G, Choursalas A, Spandidos DA, Tsatsakis A, Charvalos E, Bacopoulou F. (2018) Health risk behaviors among high school and university adolescent students. Exp Ther Med. 16(4):3433-3438. doi: 10.3892/etm.2018.6612
 52. Stefanaki C, Bacopoulou F, Michos A. (2018) The impact of probiotics’ administration on glycemic control, body composition, gut microbiome, mitochondria, and other hormonal signals in adolescents with prediabetes – A randomized, controlled trial study protocol. Contemp Clin Trials Commun. 11:55-62. doi: 10.1016/j.conctc.2018.06.002
 53. Tsarouhas K, Kioukia-Fougia N, Papalexis P, Tsatsakis A, Kouretas D, Bacopoulou F, Tsitsimpikou C. (2018) Use of nutritional supplements contaminated with banned doping substances by recreational adolescent athletes in Athens, Greece. Food Chem Toxicol. 115:447-450. doi: 10.1016/j.fct.2018.03.043
 54. Bacopoulou F, Athanasopoulos N, Efthymiou V, Mantzou A, Aravantinos L, Vlahopoulos S, Deligeoroglou E. (2018) Serum irisin concentrations in lean adolescents with polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 88(4):585-591. doi: 10.1111/cen.13555
 55. Bothou A, Tsikouras P, Zervoudis S, Lykeridou A, Bacopoulou F, Galazios G, Stefos T, Iatrakis G. (2018) Characteristics of spontaneous multiple pregnancy in a cohort of Greek women during a period of twenty years. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition. 32(1):51-60.
 56. Kline JB, Fernando, S, Ross EN, Grasso L, Nicolaides NC. (2018) Tumor-shed antigen CA125 blocks complement-mediated killing via suppression of C1q-antibody binding. Eur J Immunol. 48(11):1872-1882. doi: 10.1002/eji.201847707
 57. Adlbrecht C, Blanco-Verea A, Bouzas-Mosquera MC, Brion M, Burtscher M, Carbone F, Chang T-T, Charmandari E, Chen J-W, Correia-Costa L, Dullaart RPF, Eleftheriades M, Fernandez-Fernandez B, Goliasch G, Gremmel T, Groeneveld ME, Henrique A, Huelsmann M, Jung C, Lichtenauer M, Montecucco F, Nicolaides NC, Niessner A, Palmeira C, Pirklbauer M, Sanchez-Niño MD, Sotiriadis A, Sousa T, Sulzgruber P, van Beek AP, Veronese N, Winter M-P, Yeung KK, Bouzas-Mosquera A. (2018) Research update for articles published in EJCI in 2016. Eur J Clin Invest. 48(10):e13016. doi: 10.1111/eci.13016
 58. Nicolaides NC, Schweizer C, Somers EB, Wang W, Fernando S, Ross EN, Grasso L, Hassan R, Kline JB. (2018) CA125 suppresses amatuximab immune-effector function and elevated serum levels are associated with reduced clinical response in first line mesothelioma patients. Cancer Biol Ther. 19(7):622-630. doi: 10.1080/15384047.2018.1449614
 59. Nicolaides NC, Charmandari E. (2018) Adrenal insufficiency: Etiology and diagnosis. Encyclopedia of Endocrine Diseases. pp. 131-138. doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.99423-6
 60. Sotiriadis A, Eleftheriades M, Papadopoulos V, Sarafidis K, Pervanidou P, Assimakopoulos E. (2018) Divergence of estimated fetal weight and birth weight in singleton fetuses. J Matern Fetal Neonatal Med. 31(6):761-769. doi: 10.1080/14767058.2017.1297409
 61. Joosse ME, Aardoom MA, Kemos P, Turner D, Wilson DC, Koletzko S, Martin-de-Carpi J, Fagerberg UL, Spray C, Tzivinikos C, Sladek M, Shaoul R, Roma-Giannikou E, Bronsky J, Serban DE, Ruemmele FM, Garnier-Lengline H, Veres G, Hojsak I, Kolho KL, Davies IH, Aloi M, Lionetti P, Hussey S, Veereman G, Braegger CP, Trindade E, Wewer AV, Hauer AC, de Vries ACH, Sigall Boneh R, Sarbagili Shabat C, Levine A, de Ridder L. (2018) Malignancy and mortality in paediatric-onset inflammatory bowel disease: a 3-year prospective, multinational study from the paediatric IBD Porto group of ESPGHAN. Aliment Pharmacol Ther. 48(5):523-537. doi: 10.1111/apt.14893
 62. Vrettou C, Kakourou G, Mamas T, Traeger-Synodinos J. (2018) Prenatal and preimplantation diagnosis of hemoglobinopathies. Int J Lab Hematol. 40:74-82. doi: 10.1111/ijlh.12823
 63. Kakourou G, Kahraman S, Ekmekci GC, Tac HA, Kourlaba G, Kourkouni E, Sanz AC, Martin J, Malmgren H, Giménez C, Gold V, Carvalho F, Billi C, Chow JFC, Vendrell X, Kokkali G, Liss J, Steffann J, Traeger-Synodinos J. (2018) The clinical utility of PGD with HLA matching: A collaborative multi-centre ESHRE study. Hum Reprod. 33(3):520-530. doi: 10.1093/humrep/dex384

Δημοσιεύσεις 2019

 1. Manios Y, Karatzi K, Moschonis G, Ioannou G, Androutsos O, Lionis C, Chrousos G. (2019) Lifestyle, anthropometric, socio-demographic and perinatal correlates of early adolescence hypertension: The Healthy Growth Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 29(2):159-169. doi: 10.1016/j.numecd.2018.10.007. Epub 2018 Oct 25.
 2. Al-Daghri NM, Sabico S, Al-Hazmi H, Alenad AM, Al-Amro A, Al-Ghamdi A, Hussain SD, Chrousos G, Alokail MS. (2019) Circulating spexin levels are influenced by the presence or absence of gestational diabetes. 113:291-295. doi: 10.1016/j.cyto.2018.07.023. Epub 2018 Jul 19.
 3. Child CJ, Zimmermann AG, Chrousos GP, Cummings E, Deal CL, Hasegawa T, Jia N, Lawrence S, Linglart A, Loche S, Maghnie M, Pérez Sánchez J, Polak M, Predieri B, Richter-Unruh A, Rosenfeld RG, Yeste D, Yorifuji T, Blum WF. (2019) Safety outcomes during pediatric GH therapy: final results from the prospective GeNeSIS observational program. J Clin Endocrinol Metab. 104(2):379-389. doi: 10.1210/jc.2018-01189.
 4. Chatzikonstantinou F, Miskedaki A, Antoniou C, Chatzikonstantinou M, Chrousos G, Darviri C. (2019) A novel cognitive stress management technique for acne vulgaris: a short report of a pilot experimental study. Int J Dermatol. 58(2):218-220. doi: 10.1111/ijd.14227. Epub 2018 Sep 19.
 5. Farakla I, Koui E, Arditi J, Papageorgiou I, Bartzeliotou A, Papadopoulos GE, Mantzou A, Papathanasiou C, Dracopoulou M, Papastamataki M, Moutsatsou P, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. (2019) Effect of Honey on Glucose and Insulin Concentrations in Obese Girls. Eur J Clin Invest. 49(2):e13042. doi: 10.1111/eci.13042. Epub 2018 Nov 16.
 6. Agorastos A, Hauger RL, Barkauskas DA, Lerman IR, Moeller-Bertram T, Snijders C, Haji U, Patel PM, Geracioti TD, Chrousos GP, Baker DG. (2019) Relations of combat stress and posttraumatic stress disorder to 24-h plasma and cerebrospinal fluid interleukin-6 levels and circadian rhythmicity. 100:237-245. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.09.009. Epub 2018 Sep 10.
 7. Anagnostouli M, Babili I, Chrousos G, Artemiadis A, Darviri C. (2019) A novel cognitive-behavioral stress management method for multiple sclerosis. A brief report of an observational study. Neurol Res. 41(3):223-226. doi: 10.1080/01616412.2018.1548745. Epub 2018 Nov 19.
 8. Polytarchou A, Katsouli G, Tsaoussoglou M, Charmandari E, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos G, Kaditis AG. (2019) Obstructive events in children with Prader-Willi syndrome occur predominantly during rapid eye movement sleep. Sleep Med. 54:43-47. doi: 10.1016/j.sleep.2018.09.026. Epub 2018 Oct 28.
 9. Chouliaras G, Kondyli C, Bouzios I, Spyropoulos N, Chrousos GP, Roma-Giannikou E. (2019) Dietary Habits and Abdominal Pain-related Functional Gastrointestinal Disorders: A School-based, Cross-sectional Analysis in Greek Children and Adolescents. J Neurogastroenterol Motil. 25(1):113-122. doi: 10.5056/jnm17113.
 10. Katsouli G, Polytarchou A, Tsaoussoglou M, Loukou I, Chrousos G, Kaditis AG. (2019) Nocturnal oximetry in children with obstructive lung disease or sleep-disordered breathing. Pediatr Pulmonol. 54(5):551-556. doi: 10.1002/ppul.24259. Epub 2019 Jan 22.
 11. Voerman E, Santos S, Patro Golab B, Amiano P, Ballester F, Barros H, Bergström A, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costet N, Crozier S, Devereux G, Eggesbø M, Ekström S, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Iszatt N, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McAuliffe FM, McDonald SW, Mehegan J, Mommers M, Morgen CS, Mori TA, Moschonis G, Murray D, Chaoimh CN, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels AJJM, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, Turner S, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, West J, Wijga A, Wright J, Zvinchuk O, Sørensen TIA, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe VWV. (2019) Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood: An individual participant data meta-analysis. PLoS Med. 16(2):e1002744. doi: 10.1371/journal.pmed.1002744. eCollection 2019 Feb.
 12. Santos S, Voerman E, Amiano P, Barros H, Beilin LJ, Bergström A, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costa O, Costet N, Crozier S, Devereux G, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Küpers LK, Lagström H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, McAuliffe FM, McDonald SW, Mehegan J, Melén E, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murray D, Chaoimh CN, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels AJJM, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, Turner S, van Gelder MMHJ, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, West J, Wijga AH, Wright J, Zvinchuk O, Sørensen TIA, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe VWV. (2019) Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: An individual participant data meta-analysis of European, North American and Australian cohorts. 126(8):984-995. doi: 10.1111/1471-0528.15661. Epub 2019 Mar 20.
 13. Galanou S, Chouliaras G, Girginoudis P, Mengreli C, Sertedaki A, Dracopoulou M, Farakla I, Platis D, Iliadi A, Chrousos GP, Dacou-Voutetakis C, Zoumakis E, Magiakou AM, Kanaka-Gantenbein C, Voutetakis A. (2019) Adrenal steroids in female hypothyroid neonates: Unraveling an association between thyroid hormones & adrenal remodeling. J Clin Endocrinol Metab. jc.2018-02013. doi: 10.1210/jc.2018-02013. Online ahead of print.
 14. Magriplis E, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Mitsopoulou AV, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Danezis G, Georgiou C, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee. (2019) Aims, design and preliminary findings of the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). BMC Med Res Methodol. 19(1):37. doi: 10.1186/s12874-018-0655-y.
 15. Demakakos P, Pashayan N, Chrousos G, Linara-Demakakou E, Mishra GD. (2019) Childhood experiences of parenting and age at menarche, age at menopause and duration of reproductive lifespan: Evidence from the English Longitudinal Study of Ageing. 122:66-72. doi: 10.1016/j.maturitas.2019.01.010. Epub 2019 Jan 23.
 16. Chrousos GP, Boschiero D. (2019) Clinical validation of a non-invasive electrodermal biofeedback device useful for reducing chronic perceived pain and systemic inflammation. Hormones (Athens). 18(2):207-213. doi: 10.1007/s42000-019-00098-5. Epub 2019 Feb 25.
 17. Tsartsalis AN, Lambrou GI, Tsartsalis DN, Papassotiriou I, Vlachou E, Terpos E, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Kattamis A. (2019) Bone Metabolism Markers in Thalassemia Major-Induced Osteoporosis: Results from a Cross-Sectional Observational Study. Curr Mol Med. 19(5):335-341. doi: 10.2174/1566524019666190314114447.
 18. Linz R, Puhlmann LMC, Apostolakou F, Mantzou E, Papassotiriou I, Chrousos GP, Engert V, Singer T. (2019) Acute psychosocial stress increases serum BDNF levels: an antagonistic relation to cortisol but no group differences after mental training. 44(10):1797-1804. doi: 10.1038/s41386-019-0391-y. Epub 2019 Apr 16.
 19. Manousopoulou A, Al-Daghri NM, Sabico S, Garay-Baquero DJ, Teng J, Alenad A, Alokail MS, Athanasopoulos N, Deligeoroglou E, Chrousos GP, Bacopoulou F, Garbis SD. (2019) Polycystic Ovary Syndrome and Insulin Physiology: An Observational Quantitative Serum Proteomics Study in adolescent, Normal-Weight Females. Proteomics Clin Appl. 13(5):e1800184. doi: 10.1002/prca.201800184. Epub 2019 Apr 23.
 20. Moschonis G, Michalopoulou M, Tsoutsoulopoulou K, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Charmandari E, Chrousos GP, Manios Y. (2019) Assessment of the Effectiveness of a Computerised Decision-Support Tool for Health Professionals for the Prevention and Treatment of Childhood Obesity. Results from a Randomised Controlled Trial. 11(3):706. doi: 10.3390/nu11030706.
 21. LifeCycle Project-Maternal Obesity and Childhood Outcomes Study Group, Voerman E, Santos S, Inskip H, Amiano P, Barros H, Charles MA, Chatzi L,Chrousos GP, Corpeleijn E, Crozier S, Doyon M, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Gori D, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Iñiguez C, Karvonen AM, Küpers LK, Lagström H, Lawlor DA, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Mäkelä J, Manios Y, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Trnovec T, van Gelder MMHJ, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Wijga A, Zvinchuk O, Sørensen TIA, Godfrey K, Jaddoe VWV, Gaillard R. (2019) Association of Gestational Weight Gain With Adverse Maternal and Infant Outcomes. 321(17):1702-1715. doi: 10.1001/jama.2019.3820.
 22. Straube R, Voit-Bak K, Gor A, Steinmeier T,Chrousos GP, Boehm BO, Birkenfeld AL, Barbir M, Balanzew W, Bornstein SR. (2019) Lipid Profiles in Lyme Borreliosis: A Potential Role for Apheresis? Horm Metab Res. 51(5):326-329. doi: 10.1055/a-0885-7169. Epub 2019 May 9.
 23. Vlachopoulos C, Kosteria I, Sakka S, Gkourogianni A, Terentes-Printzios D, Koutagiar I, Skoumas I, Miliou A, Papassotiriou I, Gardikioti V, Loutradis D, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Tousoulis D. (2019) PCSK9 and Lp(a) levels of children born after assisted reproduction technologies. J Assist Reprod Genet. 36(6):1091-1099. doi: 10.1007/s10815-019-01474-1. Epub 2019 May 11.
 24. Nicolaides NC, Polyzos A, Koniari E, Lamprokostopoulou A, Papageorgiou I, Golfinopoulou E, Papathanasiou C, Sertedaki A, Thanos D, Chrousos GP, Charmandari E. (2019) Transcriptomics in Tissue Glucocorticoid Sensitivity. Eur J Clin Invest. 49(8):e13129. doi: 10.1111/eci.13129. Epub 2019 May 30.
 25. Legakis I MD, Adamopoulos D, Stamatiou I, Gryparis A, Chrousos GP. (2019) Divergent patterns of thyroid-stimulating hormone and other thyroidal parameter levels in relationship with the sex of healthy neonates and infants less than two years old: a longitudinal study. 29(7):920-927. doi: 10.1089/thy.2018.0134.
 26. Karageorgou D, Magriplis E, Mitsopoulou AV, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee. (2019) Dietary patterns and lifestyle characteristics in adults: results from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Public Health. 171:76-88. doi: 10.1016/j.puhe.2019.03.013. Epub 2019 May 18.
 27. Magriplis E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos D, Zampelas A. (2019) Frequency and Quantity of Egg Intake Is Not Associated with Dyslipidemia: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). 11(5):1105. doi: 10.3390/nu11051105.
 28. Poser SW, Otto O, Arps-Forker C, Ge Y, Herbig M, Andree C, Gruetzmann K, Adasme MF, Stodolak S, Nikolakopoulou P, Park DM, Mcintyre A, Lesche M, Dahl A, Lennig P, Bornstein SR, Schroeck E, Klink B, Leker RR, Bickle M, Chrousos GP, Schroeder M, Cannistraci CV, Guck J, Androutsellis-Theotokis A. (2019) Controlling distinct signaling states in cultured cancer cells provides a new platform for drug discovery. FASEB J. 33(8):9235-9249. doi: 10.1096/fj.201802603RR. Epub 2019 May 30.
 29. Makris G, Chrousos GP, Anesiadou S, Sabico S, Abd-Alrahman SH, Al-Daghri NM, Chouliaras G, Pervanidou P. (2019) Serum concentrations and detection rates of selected organochlorine pesticides in a sample of Greek school-aged children with neurodevelopmental disorders. Environ Sci Pollut Res Int. 26(23):23739-23753. doi: 10.1007/s11356-019-05666-1. Epub 2019 Jun 17.
 30. Magriplis E, Panagiotakos D, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Zampelas A. (2019) Prevalence of hyperlipidaemia in adults and its relation to the Mediterranean diet: the Hellenic National Nutrition and Health Examination Survey (HNNHS). Eur J Prev Cardiol. 26(18):1957-1967. doi: 10.1177/2047487319866023. Epub 2019 Jul 26.
 31. Hoare E, Marx W, Firth J, McLeod S, Jacka F, Chrousos GP, Manios Y, Moschonis G. (2019) Lifestyle behavioural risk factors and emotional functioning among schoolchildren: The Healthy Growth Study. Eur Psychiatry. 61:79-84. doi: 10.1016/j.eurpsy.2019.07.002. Epub 2019 Aug 1.
 32. Paltoglou G, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Stefanaki C, Papagianni M, Papassotiriou I, Fatouros IG, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C, Mastorakos G. (2019) In early pubertal boys, testosterone and LH are associated with improved anti-oxidation during an aerobic exercise bout. 66(2):370-380. doi: 10.1007/s12020-019-02037-1. Epub 2019 Aug 4.
 33. Markomanolaki ZS, Tigani X, Siamatras T, Bacopoulou F, Tsartsalis A, Artemiadis A, Megalooikonomou V, Vlachakis D, Chrousos GP, Darviri C. (2019) Stress Management in Women with Hashimoto’s thyroiditis: A Randomized Controlled Trial. J Mol Biochem. 8(1):3-12.
 34. Kalogiratou DS, Bacopoulou F, Kanaka-Gantenbein C, Vlachakis D, Gerakini O, Chrousos GP, Darviri C. (2019) Greek Validation of Emotional Eating Scale for Children and Adolescents. J Mol Biochem. J Mol Biochem. 8(1):26-32.
 35. Simos DS, Kokkinos A, Tentolouris N, Dimosthenopoulos C, Mantzou E, Artemiadis A, Bacopoulou F, Nicolaides NC, Kosta O, Chrousos GP, Darviri C. (2019) Pythagorean Self-Awareness Intervention (PSAI): a Novel Cognitive Stress Management Technique for Body Weight Control. Eur J Clin Invest. 49(10):e13164. doi: 10.1111/eci.13164. Epub 2019 Sep 16.
 36. Siahanidou T, Dessypris N, Analitis A, Mihas C, Evangelou E, Chrousos G, Petridou E. (2019) Disparities of infant and neonatal mortality trends in Greece during the years of economic crisis by ethnicity, place of residence and human development index: a nationwide population study. BMJ Open. 9(8):e025287. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025287.
 37. Henriksson HE, Malavaki C, Bränn E, Drainas V, Lager S, Iliadis SI, Papadopoulos FC, Sundström Poromaa I, Chrousos GP, Klapa MI, Skalkidou A. (2019) Blood plasma metabolic profiling of pregnant women with antenatal depressive symptoms. Transl Psychiatry. 9(1):204. doi: 10.1038/s41398-019-0546-y.
 38. Tsoli S, Galanakis M, Koumarianou A, Makris G, Kapogiannis A, Chrousos G. (2019) Validation of the Patient Empowerment Strategies Questionnaire (PES-Q) in Greek adult patients with chronic insomnia: a pilot study on basic psychometric values. Prim Health Care Res Dev. 20:e130. doi: 10.1017/S1463423619000616.
 39. Kosteria I, Aloumanis K, Kanaka-Gantenbein C, Vlachopapadopoulou E, Michalacos S, Stamoyannou L, Drossinos E, Chrousos G; Hellenic GeNeSIS study group. (2019) Pediatric growth hormone therapy in Greece: analysis of the Hellenic cohort of the GeNeSIS study. Hormones (Athens). 18(4):423-434. doi: 10.1007/s42000-019-00148-y. Epub 2019 Nov 6.
 40. Pervanidou P, Makris G, Bouzios I, Chrousos G, Roma E, Chouliaras G. (2019) Bullying victimization: Associated contextual factors in a Greek sample of children and adolescents. 30(3):216-225. doi: 10.22365/jpsych.2019.303.216.
 1. Magriplis E, Panagiotakos D, Tsioufis C, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Dimakopoulos I, Bakogianni I, Chourdakis M, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee. (2019) Hypertension prevalence in a representative sample of Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Hellenic J Cardiol. S1109-9666(19)30290-8. doi: 10.1016/j.hjc.2019.10.013. Online ahead of print.
 2. Puhlmann LMC, Engert V, Apostolakou F, Papassotiriou I, Chrousos GP, Vrtička P, Singer T. (2019) Only vulnerable adults show change in chronic low-grade inflammation after contemplative mental training: evidence from a randomized clinical trial. Sci Rep. 9(1):19323. doi: 10.1038/s41598-019-55250-3.
 3. Bornstein SR, Steenblock C, Chrousos GP, Schally AV, Beuschlein F, Kline G, Krone NP, Licinio J, Wong ML, Ullmann E, Ruiz-Babot G, Boehm BO, Behrens A, Brennand A, Santambrogio A, Berger I, Werdermann M, Sancho R, Linkermann A, Lenders JW, Eisenhofer G, Andoniadou CL. (2019) Stress-inducible-stem cells: a new view on endocrine, metabolic and mental disease? Mol Psychiatry. 24(1):2-9. doi: 10.1038/s41380-018-0244-9. Epub 2018 Sep 21.
 4. Paschou SΑ, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Vryonidou A. (2019) Growth hormone axis in patients with chronic kidney disease. Hormones (Athens). 18(1):71-73. doi: 10.1007/s42000-018-0066-9. Epub 2018 Sep 25.
 5. Valsamakis G, Chrousos G, Mastorakos G. (2019) Stress, female reproduction and pregnancy. 100:48-57. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.09.031. Epub 2018 Sep 22.
 6. Karageorgiou V, Papaioannou TG, Bellos I, Alexandraki K, Tentolouris N, Stefanadis C, Chrousos GP, Tousoulis D. (2019) Effectiveness of artificial pancreas in the non-adult population: a systematic review and network meta-analysis. 90:20-30. doi: 10.1016/j.metabol.2018.10.002. Epub 2018 Oct 12.
 7. Xatzipsalti M, Voutetakis A, Stamoyannou L, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2019) Congenital Hypopituitarism: Various Genes, Various Phenotypes. Horm Metab Res. 51(2):81-90. doi: 10.1055/a-0822-3637. Epub 2019 Feb 13.
 8. Angelousi A, Kassi E, Nasiri-Ansari N, Randeva HS, Kaltsas GA, Chrousos GP. (2019) Clock genes and cancer development in particular in endocrine tissues. Endocr Relat Cancer. 26(6):R305-R317. doi: 10.1530/ERC-19-0094.
 9. Panagopoulos DJ, Chrousos GP. (2019) Shielding methods and products against man-made Electromagnetic Fields: Protection versus risk. Sci Total Environ. 667:255-262. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.344. Epub 2019 Feb 23.
 10. Agorastos A, Pervanidou P, Chrousos GP, Baker DG. (2019) Developmental Trajectories of Early Life Stress and Trauma: A Narrative Review on Neurobiological Aspects Beyond Stress System Dysregulation. Front Psychiatry. 10:118. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00118. eCollection 2019.
 11. Tzifi F, Fretzayas A, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C. Non-alcoholic fatty liver infiltration in children: an underdiagnosed evolving disease. Hormones (Athens). 2019 May 28. doi: 10.1007/s42000-019-00107-7. [Epub ahead of print] Review.
 12. Paschou SA, Tsamis KI, Kanaka-Gantenbein C, Johnson EO, Chrousos GP. (2019) Neurobehavioral and neuroendocrine regulation of energy homeostasis. Postgrad Med. 131(7):413-414. doi: 10.1080/00325481.2019.1654837. Epub 2019 Aug 16.
 13. Mentis AF, Chrousos GP. (2019) Springboard to Science from the “Worn Out Niche” of a Research Resources-limited Environment: Greece Must Get Serious about Research and Development. Eur J Clin Invest. 49(11):e13167. doi: 10.1111/eci.13167. Epub 2019 Oct 9.
 14. Chrousos GP, Mammas IN, Spandidos DA. (2019) The role of philosophy in medical practice. Exp Ther Med. 18(4):3215-3216. doi: 10.3892/etm.2019.7944. Epub 2019 Aug 28. No abstract available. PMID: 31572560
 15. Mammas IN, Theodoridou M, Spandidos DA. (2019) The wisdom and eudaimonia of Paediatrics: An interview with Professor George P. Chrousos, Professor of Paediatrics and Endocrinology at the University of Athens, Greece. Exp Ther Med. 8(4):3217-3220. doi: 10.3892/etm.2019.7945. Epub 2019 Aug 28.
 16. Khachane Y, Kozlowska K, Savage B, McClure G, Butler G, Gray N, Worth A, Mihailovich S, Perez DL, Helgeland H, Chrousos GP. (2019) Twisted in Pain: The Multidisciplinary Treatment Approach to Functional Dystonia. Harv Rev Psychiatry. 27(6):359-381. doi: 10.1097/HRP.0000000000000237.
 17. Straube R, Müller G, Voit-Bak K, Tselmin S, Julius U, Schatz U, Rietzsch H, Reichmann H, Chrousos GP, Schürmann A, Jarc L, Ziemssen T, Siepmann T, Bornstein SR. (2019) Metabolic and Non-Metabolic Peripheral Neuropathy: Is there a Place for Therapeutic Apheresis? Horm Metab Res. 51(12):779-784. doi: 10.1055/a-1039-1471. Epub 2019 Dec 11.
 18. Livadas S, Chrousos GP. (2019) Molecular and Environmental Mechanisms Regulating Puberty Initiation: An Integrated Approach. Front Endocrinol (Lausanne). 10:828. doi: 10.3389/fendo.2019.00828. eCollection 2019. Review.PMID: 31920956
 19. Dasenaki M, Papatzani M, Gounari E, Magnisali P, Papadopoulou-Marketou N, Kanaka-Gantenbein C, Moutsatsou P, Thomaidis NS. (2019) Simultaneous Determination of Free Cortisol, Cortisone and their Tetrahydrometabolites in Urine by Single Solvent Extraction and Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry. Analytical Letters. 52(17):2764-2781. doi: 10.1080/00032719.2019.1602629
 20. Kallinikou D, Soldatou A, Tsentidis C, Louraki M, Kanaka-Gantenbein C, Kanavakis E, Karavanaki K. (2019) Diabetic neuropathy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: Diagnosis, pathogenesis, and associated genetic markers. Diabetes Metab Res Rev. 35(7):e3178. doi: 10.1002/dmrr.3178
 21. Giannakopoulos A, Lazopoulou N, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C. (2019) The Impact of Adiposity and Puberty on Thyroid Function in Children and Adolescents. Child Obes. 15(6):411-415. doi: 10.1089/chi.2019.0025
 22. Voutetakis A, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C. (2019) Aspirin for the Prevention of Preeclampsia and Potential Consequences for Fetal Brain Development. JAMA Pediatr. 173(7): 619-620. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.1260
 23. Donaldson M, Kriström B, Ankarberg-Lindgren C, Verlinde S, Van Alfen-Van Der Velden J, Gawlik A, Van Gelder MMHJ, Sas T, Sas T, Agota M, Akulevich N, Albertsson-Wikland K, Bober E, Buyukgebiz A, Carel J-C, Dacou-Voutetakis C, De Muinck Keizer-Schrama S, Gault EJ, Ghizzoni L, Kanaka-Gantenbein C, Kurtev A, Malecka-Tendera E, Mazzanti L, Norjavaara E, Popovic J, Ranke M, Sallai A, Stagi S, Wasniewska M, Zenaty D, Zuckerman-Levin N. (2019) Optimal Pubertal Induction in Girls with Turner Syndrome Using Either Oral or Transdermal Estradiol: A Proposed Modern Strategy. (2019) Horm Res Paediatr. 91(3):153-163. doi: 10.1159/000500050
 24. Dakoutrou M, Alexopoulos A, Miligkos M, Georgiadou E, Kanaka-Gantenbein C, Kakourou T. (2019) Atenolol treatment for severe infantile hemangiomas: comparison with a propranolol group of our centre. J Eur Acad Dermatol Venereol. 33(5):e199-e200. doi: 10.1111/jdv.15464
 25. Mavrogeni SI, Tsarouhas K, Spandidos DA, Kanaka-Gantenbein C, Bacopoulou F. (2019) Sudden cardiac death in football players: Towards a new pre-participation algorithm (review). Exp Ther Med. 17(2):1143-1148. doi: 10.3892/etm.2018.7041
 26. Pesmatzoglou M, Kanaka-Gantenbein C, Dermentzoglou V, Voutetakis A, Nikaina I, Skiathitou A-V, Siahanidou T. (2019) The Dilemma of Sex of Rearing: A Case of a 45,X/46,XY Neonate with Hydrocolpos. J Pediatr Adolesc Gynecol. 32(1):70-73. doi: 10.1016/j.jpag.2018.09.001
 27. Valari M, Theodoraki M, Loukas I, Gkantseva-Patsoura S, Karavana G, Falaina V, Lykopoulou L, Pons R, Athanasiou I, Wertheim-Tysarowska K, Kanaka-Gantenbein C, Kiritsi D. (2019) Novel plec variant causes mild skin fragility, pyloric atresia, muscular dystrophy and urological manifestations. Acta Derm Venereol. 99(13):1309-1310. doi: 10.2340/00015555-3317
 28. Arellano-Orden E, Bacopoulou F, Baicus C, Bonfrate L, Broadbent J, Buechler C, Carbone F, Charmandari E, Davis GR, Dullaart RPF, Efthymiou V, Goeser F, Goswami N, Jong G-P, Lichtenauer M, Liou Y-S, Lutz P, Maeng M, Mert GÖ, Mert KU, Montecucco F, Ndrepepa G, Olesen KKW, Oliveira P, Perton FG, Portincasa P, Rodriguez-Panadero F, Schernthaner C, Schutte R. (2019) Research update for articles published in EJCI in 2017. Eur J Clin Invest. 49(10):e13163. doi: 10.1111/eci.13163
 29. Stefanaki C, Bacopoulou F, Kandaraki E, Boschiero D, Diamandi-Kandarakis E. (2019) Lean women on metformin and oral contraceptives for polycystic ovary syndrome demonstrate a dehydrated osteosarcopenic phenotype: A pilot study. 11(9):2055. doi: 10.3390/nu11092055
 30. Poorzand H, Tsarouhas K, Hozhabrossadati SA, Khorrampazhouh N, Bondarsahebi Y, Bacopoulou F, Rezaee R, Jafarzadeh Esfehani R, Morovatdar N. (2019) Risk factors of premature coronary artery disease in Iran: A systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Invest. 49(7):e13124. doi: 10.1111/eci.13124
 31. Bacopoulou F, Efthymiou V, Palaiologos G, Tsarouhas K, Landis G, Fostiropoulos I, Kaklea M, Rentoumis A, Papassotiriou I. (2019) Telemedicine screening adolescent metabolic syndrome in Greek schools. Eur J Clin Invest. 49(4):e13075. doi: 10.1111/eci.13075
 32. Suszka-Świtek A, Pałasz A, Filipczyk Ł, Menezes IC, Mordecka-Chamera K, Angelone T. Bogus K, Bacopoulou F, Worthington JJ, Wiaderkiewicz R. (2019) The GnRH analogues affect novel neuropeptide SMIM20/phoenixin and GPR173 receptor expressions in the female rat hypothalamic–pituitary–gonadal (HPG) axis. Clin Exp Pharmacol Physiol. 46(4):350-359. doi: 10.1111/1440-1681.13061
 33. Pałasz A, Tyszkiewicz-Nwafor M, Suszka-Świtek A, Bacopoulou F, Dmitrzak-Węglarz M, Dutkiewicz A, Słopień A, Janas-Kozik M, Wilczyński KM, Filipczyk Ł, Bogus K, Rojczyk E, Paszyńska E, Wiaderkiewicz R. (2019) Longitudinal study on novel neuropeptides phoenixin, spexin and kisspeptin in adolescent inpatients with anorexia nervosa–association with psychiatric symptoms. Nutr Neurosci. 1-11. doi: 10.1080/1028415X.2019.1692494
 34. Chachlaki K, Prevot V. (2019) Nitric oxide signalling in the brain and its control of bodily functions. Br J Pharmacol. doi: 10.1111/bph.14800
 35. Kokkinou E, Roka K, Alexopoulos A, Tsina E, Nikas I, Krallis P, Thanopoulou I, Nasi L, Makrygianni E, Tsoutsou E, Kosma K, Tsipi M, Tzetis M, Frysira H, Kattamis A, Pons R. (2019) Development of a multidisciplinary clinic of neurofibromatosis type 1 and other neurocutaneous disorders in Greece. A 3-year experience. Postgrad Med. 131(7):445-452. doi: 10.1080/00325481.2019.1659708
 36. Goumenos A, Tsoutsou E, Traeger-Synodinos J, Petychakis D, Gavra M, Kolialexi A, Frysira H. (2019) Two novel variants in the TCF12 gene identified in cases with craniosynostosis. Appl Clin Genet. 12:19-25. doi: 10.2147/TACG.S190855
 37. Lamprokostopoulou A, Moschonis G, Manios Y, Critselis E, Nicolaides NC, Stefa A, Koniari E, Gagos S, Charmandari E. (2019) Childhood obesity and leucocyte telomere length. Eur J Clin Invest. 49(12):e13178. doi: 10.1111/eci.13178
 38. Hatziagapiou K, Kakouri E, Lambrou GI, Koniari E, Kanakis C, Nikola OA, Theodorakidou M, Bethanis K, Tarantilis PA. (2019) Crocins: The active constituents of crocus sativus l. stigmas, exert significant cytotoxicity on tumor cells in vitro. Current Cancer Therapy Reviews. 15(3):225-234. doi:10.2174/1573394714666181029120446
 39. Nicolaides NC, Charmandari E. (2019) Glucocorticoid Resistance. Exp Suppl. 111:85-102. doi: 10.1007/978-3-030-25905-1_6
 40. Dorn LD, Hostinar CE, Susman EJ, Pervanidou P. Conceptualizing Puberty as a Window of Opportunity for Impacting Health and Well-Being Across the Life Span. J Res Adolesc. 29(1):155-176. doi: 10.1111/jora.12431
 41. Hoofien A, Dias JA, Malamisura M, Rea F, Chong S, Oudshoorn J, Nijenhuis-Hendriks D, Otte S, Papadopoulou A, Romano C, Gottrand F, Miravet VV, Orel R, Oliva S, Junquera CG, Załęski A, Urbonas V, Garcia-Puig R, Gomez MJM, Dominguez-Ortega G, Auth MK-H, Kori M, Ben Tov A, Kalach N, Velde SV, Furman M, Miele E, Marderfeld L, Roma E. Zevit N. (2019) Pediatric Eosinophilic Esophagitis: Results of the European Retrospective Pediatric Eosinophilic Esophagitis Registry (RetroPEER). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 68:(4):552-558. doi: 10.1097/MPG.0000000000002215
 42. Skafida M, Sofocleοus C, Kattamis A, Kattamis C. (2019) Does splenectomy influence the development of hypothyroidism in transfusion dependent thalassemia patients? A retrospective study. Mediterr J Hematol Infect Dis. 11(1):e2019064. doi: 10.4084/MJHID.2019.064
 43. Traeger-Synodinos J, Bosch CAJ, Vrettou C, Maragoudaki L, Apostolidis J, Kanavakis E, Kattamis C, Arkesteijn SGJ, Hoffer MJV, Ruivenkamp CAL, Harteveld CL. (2019) Adult-onset beta-thalassaemia intermedia caused by a 5-Mb somatic clonal segmental deletion in haemopoietic stem cells involving the β-globin locus. Br J Haematol. 186(6):e165-e170. doi: 10.1111/bjh.16043
 44. Sfougataki I, Grafakos I, Varela I, Mitrakos A, Karagiannidou A, Tzannoudaki M, Poulou M, Mertzanian A, Roubelakis GM, Stefanaki K, Traeger-Synodinos J, Kanavakis E, Kitra V, Tzetis M, Goussetis E. (2019) Reprogramming of bone marrow derived mesenchymal stromal cells to human induced pluripotent stem cells from pediatric patients with hematological diseases using a commercial mRNA kit. (2019) Blood Cells Mol Dis. 76:32-39. doi: 10.1016/j.bcmd.2019.01.003
 45. Traeger-Synodinos J, Vrettou C, Kanavakis E. (2019) Rapid detection of fetal mendelian disorders: Thalassemia and sickle cell syndromes. Methods Mol Biol. 1885:207-219. doi: 10.1007/978-1-4939-8889-1_14
 46. Makis A, Georgiou I, Traeger-Synodinos J, Storino MR, Giuliano M, Andolfo I, Hatzimichael E, Chaliasos N, Giapros V, Izzo P, Iolascon,A, Grosso M. (2019) A Novel εγδβ-Thalassemia Deletion Associated with Severe Anemia at Birth and a β-Thalassemia Intermedia Phenotype Later in Life in Three Generations of a Greek. Hemoglobin. 1-4. doi: 10.1080/03630269.2019.1699568
 47. Chronopoulou EG, Vlachakis D, Papageorgiou AC, Ataya FS, Labrou NE. (2019) Structure-based design and application of an engineered glutathione transferase for the development of an optical biosensor for pesticides determination. Biochim Biophys Acta Gen Subj, 1863(3):565-576. doi: 10.1016/j.bbagen.2018.12.004
 48. Vlamos P, Kotsireas I, Vlachakis D. (2019) Complexity in medical informatics. Complexity. 2019:8658124. doi: 10.1155/2019/8658124
 49. Theoharaki C, Chronopoulou E, Vlachakis D, Ataya FS, Giannopoulos P, Maurikou S, Skopelitou K, Papageorgiou AC, Labrou NE. (2019) Delineation of the functional and structural properties of the glutathione transferase family from the plant pathogen Erwinia carotovora. Funct Integr Genomics. 19(1). doi: 10.1007/s10142-018-0618-8
 50. Tsaniras SC, Delinasios GJ, Petropoulos M, Panagopoulos A, Anagnostopoulos AK, Villiou M, Vlachakis D, Bravou V, Stathopoulos GT, Taraviras S. (2019) DNA replication inhibitor geminin and retinoic acid signaling participate in complex interactions associated with pluripotency. Cancer Genomics Proteomics. 16(6):593-601. doi: 10.21873/cgp.20162.

Δημοσιεύσεις 2020

 1. Ntaouti E, Gonidakis F, Nikaina E, Varelas D, Creatsas G, Chrousos G, Siahanidou T. (2020) Maternity Blues: risk factors in Greek population and validity of the Greek version of Kennerley and Gath’s Blues Questionnaire. J Matern Fetal Neonatal Med. 33(13):2253-2262. doi: 10.1080/14767058.2018.1548594. Epub 2018 Nov 28.
 2. Tatsi EB, Kanaka-Gantenbein C, Scorilas A, Chrousos GP, Sertedaki A. (2020) Next Generation Sequencing Targeted Gene Panel in Greek MODY patients increases diagnostic accuracy. Pediatr Diabetes. 21(1):28-39. doi: 10.1111/pedi.12931. Epub 2019 Nov 10.
 3. Karageorgou D, Magriplis E, Bakogianni I, Mitsopoulou AV, Dimakopoulos I, Micha R, Michas G, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Chourdakis M, Panagiotakos DB, Zampelas A; HNNHS Contributors; HNNHS Advisory Committee. (2020) Dietary patterns and cardiovascular disease in Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Nutr Metab Cardiovasc Dis. 30(2):201-213. doi: 10.1016/j.numecd.2019.09.024. Epub 2019 Sep 30.
 4. Mavrogeni S, Giannakopoulou A, Katsalouli M, Pons RM, Papavasiliou A, Kolovou G, Noutsias M, Papadopoulos G, Karanasios E, Chrousos GP. (2020) Friedreich’s Ataxia: Case series and the Additive Value of Cardiovascular Magnetic Resonance. J Neuromuscul Dis. 7(1):61-67. doi: 10.3233/JND-180373.
 5. Fountoulakis S, Papanastasiou L, Voulgaris N, Kounadi T, Markou A, Chrousos GP, Piaditis G. (2020) Salt intake in mineralocorticoid receptor antagonist-treated primary aldosteronism: foe or ally? Hormones (Athens). 19(2):223-232. doi: 10.1007/s42000-019-00167-9. Epub 2019 Dec 21.
 6. Ferle V, Repouskou A, Aspiotis G, Raftogianni A, Chrousos G, Stylianopoulou F, Stamatakis A. (2020) Synergistic effects of early life mild adversity and chronic social defeat on rat brain microglia and cytokines. Physiol Behav. 215:112791. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112791. Epub 2019 Dec 21.
 7. Charalampopoulou M, Bacopoulou F, Syrigos KN, Filopoulos E, Chrousos GP, Darviri C. (2020) The effects of Pythagorean Self-Awareness Intervention on breast cancer patients undergoing adjuvant therapy: A pilot randomized controlled trial. 49:210-218. doi: 10.1016/j.breast.2019.12.012. Epub 2019 Dec 20.
 8. Dimakopoulos I, Magriplis E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos DB, Zampelas A. (2020) Intake and contribution of food groups to vitamin D intake in a representative sample of adult Greek population. 72:110641. doi: 10.1016/j.nut.2019.110641. Epub 2019 Nov 15.
 9. Kapsali F, Zioga I, Papageorgiou P, Smyrnis N, Chrousos GP, Papageorgiou C. (2020) Event-related EEG oscillations in Body Dysmorphic Disorder. Eur J Clin Invest. 2020 Mar;50(3):e13208. doi: 10.1111/eci.13208. Epub 2020 Feb 12.
 10. Wani K, Alfawaz H, Alnaami AM, Sabico S, Khattak MNK, Al-Attas O, Alokail MS, Alharbi M,Chrousos G, Kumar S, Al-Daghri NM. (2020) Effects of A 12-Month Intensive Lifestyle Monitoring Program in Predominantly Overweight/Obese Arab Adults with Prediabetes. 12(2):464. doi: 10.3390/nu12020464.
 11. Siahanidou T, Karalexi MA, Kantzanou M, Dessypris N, Christodoulakis C, Daoutakos P, Aggelou K, Loutradis D, Chrousos GP, Petridou ET. (2020) Stillbirth in Greece during the years of economic crisis: a population-based study. Eur J Pediatr. 179(7):1157-1166. doi: 10.1007/s00431-020-03588-6. Epub 2020 Feb 15.
 12. Herhaus B, Ullmann E, Chrousos G, Petrowski K. (2020) High/low cortisol reactivity and food intake in people with obesity and healthy weight. Transl Psychiatry. 10(1):40. doi: 10.1038/s41398-020-0729-6.
 13. Livadas S, Bothou C, Kanaka-Gantenbein C, Chiotis D, Angelopoulos N, Macut D, Chrousos GP. (2020) Unfavorable Hormonal and Psychologic Profile in Adult Women with a History of Premature Adrenarche and Pubarche, Compared to Women with Polycystic Ovary Syndrome. Horm Metab Res. 52(3):179-185. doi: 10.1055/a-1109-2630. Epub 2020 Feb 19.
 14. Gontika M, Skarlis C, Artemiadis A, Pons R, Mastroyianni S, Vartzelis G, Theodorou V, Kilindireas K, Stefanis L, Dalakas M, Chrousos G, Anagnostouli M. (2020) HLA-DRB1 allele impact on pediatric multiple sclerosis in a Hellenic cohort. Mult Scler J Exp Transl Clin. 6(1):2055217320908046. doi: 10.1177/2055217320908046. eCollection Jan-Mar 2020.
 15. Giannakopoulos G, Margoni D, Chouliaras G, Panayiotou J, Zellos A, Papadopoulou A, Liakopoulou M, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Kolaitis G, Roma E. (2020) Child and Parent Mental Health Problems in Pediatric Celiac Disease: A Prospective Study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. doi: 10.1097/MPG.0000000000002769. Online ahead of print.
 16. Papageorgiou CC, Kouroupetroglou GTH, Stachtea XP, Papageorgiou PC, Mavromatos AK, Chrousos GP, Logothetis NK, Tsaltas E. (2020) Perspective-Taking in Blindness: An EventRelated Brain Potentials Study With the Continuous Wavelet Transform. IEEE Access, vol. 8, pp. 76657-76670, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2990095.
 17. Ortiz R, Gemmill JAL, Sinaii N, Stegmann B, Khachikyan I, Chrousos G, Segars J, Stratton P. (2020) Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Responses in Women with Endometriosis-Related Chronic Pelvic Pain. Reprod Sci. doi: 10.1007/s43032-020-00201-x. Online ahead of print. PMID: 32572832.
 18. Louvardi M, Pelekasis P, Chrousos GP, Darviri C. (2020) Mental Health in Chronic Disease Patients during the COVID-19 Quarantine in Greece. Palliat Support Care. 1-17. doi: 10.1017/S1478951520000528. Online ahead of print. PMID: 32594950.
 19. Mentessidou A, Livani A, Chrousos G, Mirilas P. (2020) Ileocecal Valve Removal Reverses the Constipating Effects of Loperamide in Rats. J Surg Res. 255:371-377. doi: 10.1016/j.jss.2020.05.002. Online ahead of print. PMID: 32599457
 20. Anesiadou S, Makris G, Michou M, Bali P, Papassotiriou I, Apostolakou F, Korkoliakou P, Papageorgiou C, Chrousos G, Pervanidou P. (2020) Salivary cortisol and alpha-amylase daily profiles and stress responses to an academic performance test and a moral cognition task in children with neurodevelopmental disorders. Stress Health. doi: 10.1002/smi.2971. Online ahead of print. PMID: 32608561
 21. Philips EM, Santos S, Trasande L, Aurrekoetxea JJ, Barros H, von Berg A, Bergström A, Bird PK, Brescianini S, Ní Chaoimh C, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Costet N, Criswell R, Crozier S, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, van Gelder MMHJ, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Hanke W, Heude B, Hryhorczuk D, Iñiguez C, Inskip H, Karvonen AM, Kenny LC, Kull I, Lawlor DA, Lehmann I, Magnus P, Manios Y, Melén E, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murray D, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels AJJM, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Rusconi F, Santos AC, Sørensen TIA, Standl M, Stoltenberg C, Sunyer J, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Vrijkotte TGM, Wright J, Zvinchuk O, Gaillard R, Jaddoe VWV. (2020) Changes in parental smoking during pregnancy and risks of adverse birth outcomes and childhood overweight in Europe and North America: An individual participant data meta-analysis of 229,000 singleton births. PLoS Med. 2020 Aug 18;17(8): e1003182. doi: 10.1371/journal.pmed.1003182. eCollection 2020 Aug. PMID: 32810184
 22. Kapogiannis A, Makris G, Darviri C, Artemiadis A, Klonaris D, Tsoli S, Bachourou T, Stefanaki C, Papanikolaou K,  Chrousos G & Pervanidou P (2020) The Greek Version of the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale for Follow-up Assessment in Prepubertal Children with ADHD. International Journal of Disability, Development and Education, DOI: 1080/1034912X.2020.1802647
 23. Theodoropoulou KT, Dimitriadis GD, Tentolouris N, Darviri C, Chrousos GP (2020) Diabetes distress is associated with individualized glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus. Hormones (Athens). doi: 1007/s42000-020-00237-3. Online ahead of print. PMID: 32844383
 24. Mentessidou A, Salakos C, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Kostakis A, Mirilas P. (2020) Morphologic alterations of the genital mesentery implicated in testis nondescent in rats prenatally exposed to flutamide. doi: 10.1111/andr.12903. Online ahead of print. PMID: 32946666 2
 25. Michas G, Magriplis E, Panagiotakos D, Chourdakis M, Micha R, Filippatos G, Zampelas A, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Mitsopoulou AV, Bakogianni I, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Fappa E, Theodoraki EM, Trichia E, Sialvera TE, Varytimiadi A, Spyreli E, Koutelidakis A, Karlis G, Zacharia S, Papageorgiou A; Advisory Committee, Chrousos GP, Dedoussis G, Dimitriadis G, Manios Y, Roma E. (2020) Heart failure in Greece: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS). Hellenic J Cardiol. S1109-9666(20)30191-3. doi: 10.1016/j.hjc.2020.08.007. Online ahead of print.
 26. Koumantarou Malisiova E, Mourikis I, Chalimourdas T, Nianiakas N, Michou M, Mantzou A, Darviri C, Vaidakis N, Zervas IM, Chrousos GP, Papageorgiou CC. (2020) Low hair cortisol concentrations in obsessive compulsive disorder: A cross-sectional study. J Psychiatr Res. 131:187-193. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.09.014. Epub ahead of print. PMID: 32979695.
 1. Papageorgiou C, Stachtea X, Papageorgiou P, Alexandridis AT, Makris G, Chrousos G, Kosteletos G. (2020) Gender-dependent variations in optical illusions: evidence from N400 waveforms. Physiol Meas. 41(9):095006. doi: 10.1088/1361-6579/abb2eb. PMID: 33021228.
 2. Bornstein SR, Voit-Bak K, Rosenthal P, Tselmin S, Julius U, Schatz U, Boehm BO, Thuret S, Kempermann G, Reichmann H, Chrousos GP, Licinio J, Wong ML, Schally AV, Straube R. (2020) Extracorporeal apheresis therapy for Alzheimer disease-targeting lipids, stress, and inflammation. Mol Psychiatry. 25(2):275-282. doi: 10.1038/s41380-019-0542-x. Epub 2019 Oct 8.
 3. Nicolaides N, Chrousos GP. (2020) Adrenal Cortex Hormones. In: Hormone Signaling in Biology and Medicine, Ed. Litwack G. Academic Press. p 619-633
 4. Nicolaides NC, Chrousos GP. (2020) Sex Differences in Circadian Endocrine Rhythms: Clinical Implications. Eur J Neurosci. 52(1):2575-2585. doi: 10.1111/ejn.14692. Epub 2020 Feb 28.
 5. Chrousos GP, Mentis A-F. (2020) Imposter syndrome threatens diversity. 367(6479):749-750. doi: 10.1126/science.aba8039.
 6. Agorastos A, Nicolaides NC, Bozikas VP,Chrousos GP, Pervanidou P. (2020) Multilevel Interactions of Stress and Circadian System: Implications for Traumatic Stress. Front Psychiatry. 10:1003. doi: 10.3389/fpsyt.2019.01003. eCollection 2019.
 7. Panagopoulos DJ, Balmori A, Chrousos GP. (2020) On the biophysical mechanism of sensing upcoming earthquakes by animals. Sci Total Environ. 717:136989. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.136989. Epub 2020 Jan 29.
 8. Angelopoulou E, Anagnostouli M, Chrousos GP, Bougea A. (2020) Massage therapy as a complementary treatment for Parkinson’s disease: A Systematic Literature Review. Complement Ther Med. 49:102340. doi: 10.1016/j.ctim.2020.102340. Epub 2020 Feb 6.
 9. Pervanidou P, Makris G, Chrousos G, Agorastos A. (2020) Early Life Stress and Pediatric Posttraumatic Stress Disorder. Brain Sci. 10(3):169. doi: 10.3390/brainsci10030169.
 10. Zannas AS, Stein MB, Chrousos GP. (2020) Editorial: Molecular Mechanisms in Stress and Trauma Related Disorders. Front Psychiatry. 11:103. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00103. eCollection 2020. No abstract available. PMID: 32194451
 11. Chrousos GP, Mentis AA. (2020) Medical misinformation in mass and social media: an urgent call for action, especially during epidemics. Eur J Clin Invest. 50(5):e13227. doi: 10.1111/eci.13227. Epub 2020 May 5.
 12. Zannas AS, Chrousos GP, Stein MB. (2020) Issue: Molecular Mechanisms in Stress and Trauma Related Frontiers in Psychiatry 2020: Volume 11.
 13. Chrousos GP, Mentis A-F A, Dardiotis E. (2020) Biomedical research: lessons from the last decade’s crisis and austerity-stricken small countries for the current COVID-19-related crisis. Nat Med. 26(5):644-646. doi: 10.1038/s41591-020-0859-7.
 14. Panagiotakos DB, Magriplis E, Zampelas A; Contributors; Advisory Committee. (2020) The re-calibrated HellenicSCORE based on newly derived risk factors from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS); the HellenicSCORE II. Hellenic J Cardiol. S1109-9666(20)30073-7. doi: 10.1016/j.hjc.2020.03.006. Online ahead of print.
 15. Mentis A-F A, Dardiotis E, Chrousos GP. (2020) Apolipoprotein E4 and meningeal lymphatics in Alzheimer disease: a conceptual framework. Mol Psychiatry. doi: 10.1038/s41380-020-0731-7. Online ahead of print.
 16. Meduri GU, Chrousos GP. (2020) General Adaptation in Critical Illness: Glucocorticoid Receptor-alpha Master Regulator of Homeostatic Corrections. Front Endocrinol (Lausanne).11:161. doi: 10.3389/fendo.2020.00161. eCollection 2020.
 17. NicolaidesΝC, Kanaka-Gantenbein C,  Papadopoulou-Marketou N, Sertedaki A,  Chrousos GP,  Papassotiriou (2020) Emerging Technologies in Pediatrics: The Paradigm of Neonatal Diabetes Mellitus. Crit Rev Clin Lab Sci. 1-10. doi: 10.1080/10408363.2020.1752141. Online ahead of print.
 18. Vlachakis D, Papakonstantinou E, Efthimiadou A, Bacopoulou F, Goulielmos G, Chrousos GP, Eliopoulos E. (2020) Ancestral Cancer Genes Shaping Evo‐Devo: An Integrated biochemical and computational approach (Review). World Academy Sciences Journal 2:7.
 19. Geronikolou SA, Johansson Ӧ, Chrousos G, Kanaka-Gantenbein C, Cokkinos D. (2020) Cellular Phone User’s Age or the Duration of Calls Moderate Autonomic Nervous System? A Meta-Analysis. Adv Exp Med Biol. 1194:475-488. doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_46. PMID: 32468564
 20. Papageorgiou L, Maroulis D, Chrousos GP, Eliopoulos E, Vlachakis D. (2020) Antibody Clustering Using a Machine Learning Pipeline that Fuses Genetic, Structural, and Physicochemical Properties. Adv Exp Med Biol.1194:41-58. doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_4. PMID: 32468522
 21. Raftopoulou S, Nicolaides NC, Papageorgiou L, Amfilochiou A, Zakinthinos SG, George P, Eliopoulos E, Chrousos GP, Vlachakis D. (2020) Structural Study of the DNA: Clock/Bmal1 Complex Provides Insights for the Role of Cortisol, hGR, and HPA Axis in Stress Management and Sleep Disorders. Adv Exp Med Biol. 1195:59-71. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_10.
 22. Paschou SA, Vryonidou A, Melissourgou M, Kosteria I, Goulis DG, Chrousos GP, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Menstrual Disorders And Androgen-Related Traits In Young Women With Type 1 Diabetes Mellitus: A Clinical Study.Endocr Pract. doi: 10.4158/EP-2020-0153. Online ahead of print. PMID: 32576049
 23. Koumarianou A, Symeonidi AE, Kattamis A, Linardatou K, Chrousos GP, Darviri C. (2020) A review of psychosocial interventions targeting families of children with cancer. Palliat Support Care. 1-16. doi: 10.1017/S1478951520000449. Online ahead of print. PMID: 32613930
 24. Mammas IN, Drysdale SB, Rath B, Theodoridou M, Papaioannou G, Papatheodoropoulou A, Koutsounaki E, Koutsaftiki C, Kozanidou E, Achtsidis V, Korovessi P, Chrousos GP, Spandidos DA. (2020) Update on current views and advances on RSV infection (Review). Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4641. Online ahead of print. PMID: 32626981
 25. Moutsopoulos HΜ, Chrousos GP. (2020) The “Distinguished” Physician-Scientist: Is a single bibliometric index sufficient for distinction? Clin Immunol. 108546. doi: 10.1016/j.clim.2020.108546. Online ahead of print. PMID: 32730866
 26. Chrousos GP, Meduri GU. (2020) Critical COVID-19 disease, homeostasis, and the “surprise” of effective glucocorticoid therapy. Clin Immunol. 108550. doi: 10.1016/ j. clim. 2020.108550. Online ahead of print. PMID: 32745524
 27. Mitsis T, Pierouli K, Diakou KI, Papakonstantinou E, Bacopoulou F, Chrousos GP, Vlachakis D (2020) EMBnet.journal 26, e934 http://dx.doi.org/10.14806/ej.26.0.934
 28. Chrousos GP, Mentis AA, Dardiotis E. (2020) Focusing on the Neuro-Psycho-Biological and Evolutionary Underpinnings of the Imposter Syndrome. Front Psychol. 11:1553. doi:10.3389/fpsyg.2020.01553
 29. Nicolaides NC, Chrousos GP. (2020) Sex differences in circadian endocrine rhythms: Clinical implications. Eur J Neurosci. 52:2575–2585. https://doi.org/10.1111/ejn.1469
 30. Piaditis GP, Kaltsas G, Markou A, Chrousos GP. (2020) Five Reasons for the Failure to Diagnose Aldosterone Excess in Hypertension [published online ahead of print, 2020 Sep 3]. Horm Metab Res.10.1055/a-1236-4869. doi:10.1055/a-1236-4869
 31. Arabi YM, Chrousos GP, Meduri GU. (2020) The ten reasons why corticosteroid therapy reduces mortality in severe COVID-19. Intensive Care Med. doi: 10.1007/s00134-020-06223-y. Epub ahead of print. PMID: 33026460.
 32. Vlachakis D, Papakonstantinou E, Mitsis T, Pierouli K, Diakou I, Chrousos G, Bacopoulou F. (2020) Molecular mechanisms of the novel coronavirus SARS-CoV-2 and potential anti-COVID19 pharmacological targets since the outbreak of the pandemic. Food Chem Toxicol. 2020111805. doi: 10.1016/j.fct.2020.111805. Epub ahead of print. PMID: 33038452.
 33. Giamouris VJ, Botsa E, Panagiotou P, Binou M, Kanaka-Gantenbein C. (2020) How a Greek children’s hospital reorganised its facilities and developed policies to handle suspected COVID-19 cases. Acta Paediatr. 109(11):2189-2191. doi: 10.1111/apa.15503
 34. Filippidou M., Petropoulou T, Botsa E, Vasilakis I-A, Smyrnaki P, Orfanou I., Kaditis A, Kanaka-Gantenbein, C. (2020) ROHHAD syndrome – A still unrecognized cause of childhood obesity: Report of three cases. J Pediatr Endocrinol Metab. 33(10):1341-1348. doi: 10.1515/jpem-2020-0111
 35. Kyritsi EM, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Autoimmune Thyroid Disease in Specific Genetic Syndromes in Childhood and Adolescence. Front Endocrinol. 11:543. doi: 10.3389/fendo.2020.00543
 36. Kyritsi EM, Hasiotou M, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Partial empty sella syndrome, GH deficiency and transient central adrenal insufficiency in a patient with NF1. Endocrine. 69(2):377-385. doi: 10.1007/s12020-020-02351-z
 37. Kaditis AG, Polytarchou A, Moudaki A, Panaghiotopoulou-Gartagani P, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Measures of nocturnal oxyhemoglobin desaturation in children with neuromuscular disease or Prader-Willi syndrome. Pediatr Pulmonol. 55(8):2089-2096. doi: 10.1002/ppul.24899
 38. Babatzia A, Papaioannou W, Stavropoulou A, Pandis N, Kanaka-Gantenbein C, Papagiannoulis L, Gizani S. (2020) Clinical and microbial oral health status in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Int Dent J. 70(2):136-144. doi: 10.1111/idj.12530
 39. Arkoumani M, Papadopoulou-Marketou N, Nicolaides NC, Kanaka-Gantenbein C, Tentolouris N, Papassotiriou I. (2020) The clinical impact of growth differentiation factor-15 in heart disease: A 2019 update. Crit Rev Clin Lab Sci. 57(2):114-125. doi: 10.1080/10408363.2019.1678565
 40. Voutetakis A, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C. (2020) Vital Considerations for Aspirin in Prevention of Preeclampsia, a Multifaceted Pregnancy Disorder – Reply. JAMA Pediatr. 174(1):95-96. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.4021
 41. Vlachopapadopoulou E-A, Dikaiakou E, Fotiadou A, Sifianou P, Tatsi EB, Sertedaki A, Kanaka-Gantenbein C, Michalacos S. (2020) Detection of hepatocyte nuclear factor 4A(HNF4A) gene variant as the cause for congenital hyperinsulinism leads to revision of the diagnosis of the mother. J Pediatr Endocrinol Metab. doi: 10.1515/jpem-2020-0302
 42. Paschou SA, Polyzos SA, Anagnostis P, Goulis DG, Kanaka-Gantenbein C., Lambrinoudaki I, Georgopoulos NA, Vryonidou A. (2020) Nonalcoholic fatty liver disease in women with polycystic ovary syndrome. Endocrine. 67(1):1-8. doi: 10.1007/s12020-019-02085-7
 43. Karapanou O, Tzanela M, Rondogianni P, Dacou-Voutetakis C, Chiotis D, Vlassopoulou B, Vassiliadi D, Kanaka-Gantenbein C, Tsagarakis S. (2020) Long-term outcome of differentiated thyroid cancer in children and young adults: risk stratification by ATA criteria and assessment of pre-ablation stimulated thyroglobulin as predictors of disease persistence. Endocrine. 70(3):566-574. doi: 10.1007/s12020-020-02378-2
 44. Stefanaki C, Michos A, Latsios G, Tousoulis D, Peppa M, Zosi P, Boschiero D, Bacopoulou, F. (2020) Sexual dimorphism of heart rate variability in adolescence: a case-control study on depression, anxiety, stress levels, body composition, and heart rate variability in adolescents with impaired fasting glucose. Int J Environ Res Public Health. 17(8):2688. doi: 10.3390/ijerph17082688
 45. Lambrou GI, Bacopoulou F. (2020) Kisspeptin and the “special relationship” between reproduction and metabolism: A computational approach. Med Chem. 16(6):796-811. doi: 10.2174/1573406415666190710182906
 46. Gatto F, Perez-Rivas LG, Olarescu NC, Khandeva P, Chachlaki K, Trivellin, G, Gahete MD, Cuny T. (2020) Diagnosis and Treatment of Parasellar Lesions. Neuroendocrinology. 110(9-10):728-739. doi: 10.1159/000506905
 47. Chlamydas S, Papavassiliou AG, Piperi C. (2020) Epigenetic mechanisms regulating COVID-19 infection. Epigenetics. doi: 10.1080/15592294.2020.1796896
 48. Katsenios N, Sparangis P, Kakabouki I, Efthimiadou A. (2020) Influence of pulsed electromagnetic field as a pre-sowing treatment on germination, plant growth and yield of broad beans.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 48(3):1398-1412. doi: 10.15835/nbha48311989
 49. Giannoglou M, Dimitrakellis P, Efthimiadou Α, Gogolides Ε, Katsaros G. (2020) Comparative Study on the Effect of Cold Atmospheric Plasma, Ozonation, Pulsed Electromagnetic Fields and High-Pressure Technologies on Sea Bream Fillet Quality Indices and Shelf Life. Food Engineering Reviews. doi: 10.1007/s12393-020-09248-7
 50. Doupis J, Festas G, Tsilivigos C, Efthymiou V, Kokkinos A. (2020) Smartphone-Based Technology in Diabetes Management. Diabetes Ther. 11(3):607-619. doi: 10.1007/s13300-020-00768-3
 51. Antoniou A-S, Efthymiou V, Polychroni F, Kofa O. (2020) Occupational stress in mainstream and special needs primary school teachers and its relationship with self-efficacy. Educational Studies. doi: 10.1080/03055698.2020.1837080
 52. Nicolaides NC, Matheou A, Vlachou F, Neocleous V, Skordis N. (2020) Polycystic ovarian syndrome in adolescents: From diagnostic criteria to therapeutic management. Acta Biomed. 91(3):e2020085. doi: 10.23750/abm.v91i3.10162
 53. Skordis N, Kyriakou A, Dror S, Mushailov A, Nicolaides NC. (2020) Gender dysphoria in children and adolescents: an overview. Hormones (Athens). 19(3):267-276. doi: 10.1007/s42000-020-00174-1
 54. Kyriakou A, Nicolaides NC, Skordis N. (2020) Current approach to the clinical care of adolescents with gender dysphoria. Acta Biomed. 91(1):165-175. doi: 10.23750/abm.v91i1.9244
 55. Korpa T, Skaloumbakas C, Katsounas M, Papadopoulou P, Lytra F, Karagianni S, Pervanidou P. (2020) EF train: Development of an executive function training program for preschool and school-aged children with ADHD. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 20(1):13-27.
 56. Kori M, Le Thi TG, Werkstetter K, Sustmann A, Bontems P, Lopes AI, Oleastro M, Iwanczak B, Kalach N, Misak Z, Cabral J, Homan M, Cilleruelo Pascual ML, Pehlivanoglu, E., Casswall, T., Urruzuno, P., Martinez Gomez, M.J., Papadopoulou, A, Roma E, Dolinsek J. Rogalidou M, Urbonas V, Chong S, Kindermann A, Miele E, Rea F, Cseh Á, Koletzko S. (2020) Helicobacter pylori Infection in Pediatric Patients Living in Europe: Results of the EuroPedHP Registry 2013 to 2016. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 71(4):476-483. doi: 10.1097/MPG.0000000000002816
 57. Tourlamain G, Garcia-Puig R, Gutiérrez-Junquera C, Papadopoulou A, Roma E, Kalach N, Oudshoorn J, Sokollik C, Karolewska-Bochenek K, Oliva S, Strisciuglio C, Bauraind O, Auth MK-H, Thomson M, Otte S, Rok O, Dias JA, Tzivinikos C, Urbonas V, Kostovski A, Zevit N, Velde SV. (2020) Differences in Management of Eosinophilic Esophagitis in Europe: An Assessment of Current Practice. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 71(1):83-90. doi: 10.1097/MPG.0000000000002672
 58. Hoofien A, Papadopoulou A, Gutiérrez-Junquera C, Martínez Gómez MJ, Domínguez-Ortega G, Oudshoorn J, Roma E, Dias JA, Oliva S, Marderfeld L, Zevit N. (2020) Sustained Remission of Eosinophilic Esophagitis Following Discontinuation of Dietary Elimination in Children. Clin Gastroenterol Hepatol. 18(1):249-251.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2019.03.008
 59. Kekou K, Svingou M, Sofocleous C, Mourtzi N, Nitsa E, Konstantinidis G, Youroukos S, Skiadas K, Katsalouli M, Pons R, Papavasiliou A, Kotsalis C, Pavlou, E, Evangeliou A, Katsarou E, Voudris K, Dinopoulos A, Vorgia P, Niotakis G, Diamantopoulos N, Nakou I, Koute V, Vartzelis G, Papadimas G-K, Papadopoulos, C, Tsivgoulis G, Traeger-Synodinos, J. (2020) Evaluation of Genotypes and Epidemiology of Spinal Muscular Atrophy in Greece: A Nationwide Study Spanning 24 Years. J Neuromuscul Dis. 7(3):247-256. doi: 10.3233/JND-190466
 60. Posnakoglou L, Siahanidou T, Syriopoulou V, Michos A. (2020) Impact of cerebrospinal fluid syndromic testing in the management of children with suspected central nervous system infection. Eur J Clinical Microbiol Infect Dis. 39(12):2379-2386. doi: 10.1007/s10096-020-03986-6
 61. Achour A, Koopmann T, Castel R, Santen GWE. den Hollander N, Knijnenburg J, Ruivenkamp CAL, Arkesteijn SGJ, Ter Huurne J, Bisoen S, Verschuren M, Vijfhuizen L, Schaap R, Grimbergen A, Slomp J, Traeger-Synodinos J, Vrettou, C., Pissard S, Galacteros F, Baas F, Harteveld CL. (2020) A new gene associated with a β-thalassemia phenotype: the observation of variants in SUPT5H. Blood. 136(15):1789-1793. doi: 10.1182/blood.2020005934
 62. Neumann K, Sermon K, Bossuyt P, Goossens V, Geraedts J, Traeger-Synodinos J, Parriego M, Schmutzler A, van der Ven K, Rudolph-Rothfeld W, Vonthein R, Griesinger G. (2020) An economic analysis of preimplantation genetic testing for aneuploidy by polar body biopsy in advanced maternal age. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 127(6):710-718. doi: 10.1111/1471-0528.16089
 63. Babbs C, Brown J, Horsley SW, Slater J, Maifoshie E, Kumar S, Ooijevaar P, Kriek M, Dixon-Mciver A, Harteveld CL, Traeger-Synodinos J, Wilkie AOM, Higgs DR, Buckle VJ. (2020) ATR-16 syndrome: Mechanisms linking monosomy to phenotype. J Med Genet. doi: 10.1136/jmedgenet-2019-106528
 64. Naseem M, Othman EM, Fathy M, Iqbal J, Howari FM, AlRemeithi FA, Kodandaraman G, Stopper H, Bencurova E, Vlachakis D, Dandekar T. (2020) Integrated structural and functional analysis of the protective effects of kinetin against oxidative stress in mammalian cellular systems. Sci Rep. 10(1):13330. doi: 10.1038/s41598-020-70253-1
 65. Bacopoulou F, Landis GN, Pałasz A, Tsitsika A, Vlachakis D, Tsarouhas K, Tsitsimpikou C, Stefanaki C, Kouretas D, Efthymiou V. (2020) Identifying early abdominal obesity risk in adolescents by telemedicine: A cross-sectional study in Greece. Food Chem Toxicol. 144:111532. doi: 10.1016/j.fct.2020.111532
 66. Vila IK, Fretaud M, Vlachakis D, Laguette N, Langevin C. (2020) Animal Models for the Study of Nucleic Acid Immunity: Novel Tools and New Perspectives. J Mol Biol. 432(20):5529-5543. doi: 10.1016/j.jmb.2020.08.016
 67. Neocleous V, Fanis P, Toumba M, Tanteles GA, Schiza M, Cinarli F, Nicolaides NC, Oulas A, Spyrou GM, Mantzoros CS, Vlachakis D, Skordis N, Phylactou LA. (2020) GnRH Deficient Patients With Congenital Hypogonadotropic Hypogonadism: Novel Genetic Findings in ANOS1, RNF216, WDR11, FGFR1, CHD7, and POLR3A Genes in a Case Series and Review of the Literature. Front Endocrinol (Lausanne). 11:626. doi: 10.3389/fendo.2020.00626
 68. Guerra J, Valadao A-L, Vlachakis D, Polak K, Vila IK, Taffoni C, Prabakaran T, Marriott AS, Kaczmarek R, Houel A, Auzemery B, Déjardin S, Boudinot P, Nawrot B, Jones NJ, Paludan SR, Kossida S, Langevin C, Langevin C, Laguette N. (2020) Lysyl-tRNA synthetase produces diadenosine tetraphosphate to curb STING-dependent inflammation. Sci Adv. 6(21):EAAX3333. doi: 10.1126/sciadv.aax3333
 69. Tsekouras V, Mavrikou S, Vlachakis D, Makridakis M, Stroggilos R, Zoidakis J, Termentzi A, Moschopoulou G, Kintzios S. (2020) Proteome analysis of leaf, stem and callus in Viscum album and identification of lectins and viscotoxins with bioactive properties. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 141(1):167-178. doi: 10.1007/s11240-020-01777-7
 70. Vlachakis D. (2020) Introducing Drugonfly; A Novel Computer-Aided Drug Repurposing Pipeline Based on Genomic, Structural and Physicochemical Profiles. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 12462 LNAI, pp. 113-121. doi: 10.1007/978-3-030-60735-7_13
 71. Salis C, Papageorgiou L, Papakonstantinou E, Hagidimitriou M, Vlachakis D. (2020) Olive Oil Polyphenols in Neurodegenerative Pathologies. Adv Exp Med Biol. 1195:77-91. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_12
 72. Koumandou VL, Papageorgiou L, Tsaniras SC, Papathanassopoulou A, Hagidimitriou M, Cosmidis N, Vlachakis D. (2020) Microbiome Hijacking Towards an Integrative Pest Management Pipeline. Adv Exp Med Biol. 1195:21-32. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_4
 73. Papageorgiou L, Papakonstantinou E, Salis C, Polychronidou E, Hagidimitriou M, Maroulis D, Eliopoulos E, Vlachakis D. (2020) Drugena: A Fully Automated Immunoinformatics Platform for the Design of Antibody-Drug Conjugates Against Neurodegenerative Diseases. Adv Exp Med Biol. 1194:203-215. doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_18
 74. Angelakis AN, Antoniou GP, Yapijakis C, Tchobanoglous G. (2020) History of hygiene focusing on the crucial role of water in the Hellenic asclepieia (i.e., ancient hospitals). Water (Switzerland). 12(3):754. doi: 10.3390/w12030754
 75. Yapijakis C. (2020) Regulatory Role of MicroRNAs in Brain Development and Function. Adv Exp Med Biol. 1195:237-247. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_32
 76. Yapijakis C, Laskaratos A, Angelopoulou A, Voumvourakis C. (2020) Genetic Counseling for Adult-Onset Spinal and Bulbar Muscular Atrophy (Kennedy Syndrome): Multiple Cases of Prenatal Testing in a Family. Adv Exp Med Biol. 1195:199-204. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_28
 77. Yapijakis C, Angelopoulou A, Manolakos E, Voumvourakis C. (2020) Craniofacial and Neurological Phenotype in a Patient with De Novo 18q Microdeletion and 18p Microduplication. Adv Exp Med Biol. 1195:163-166. doi: 10.1007/978-3-030-32633-3_22
 78. Constantinides VC, Paraskevas GP, Kalogera S, Yapijakis C, Kapaki E. (2020) Hot cross bun sign and prominent cerebellar peduncle involvement in a patient with oculodentodigital dysplasia. Neurological Sciences. doi: 10.1007/s10072-020-04569-1
 79. Koronellos N, Yapijakis C, Katoulis A, Avgoustidis D, Vylliotis A, Papakosta V, Diamantopoulou S, Zografos O, Vairaktari G, Vairaktaris E, Vassiliou S. (2020) Association study indicates combined effect of interleukin-10 and angiotensin-converting enzyme in basal cell carcinoma development. Arch Dermatol Res. doi: 10.1007/s00403-020-02113-x
 80. Kozlowska K, Scher S., Helgeland H. (2020). [Foreword by Gerorge P. Chrousos] Functional Somatic Symptoms in Children and Adolescents: The Stress-System Approach to Assessment and Treatment. London, Palgrave Macmillan.